COMPACT – Mladi Balkana za Evropu

Trajanje projekta:April 2018 – April 2020
Donator:Europska komisija (IPA Civil Society Facility and Media Programme 2016-2017)
Aplikant:Fondacija Centar za demokratiju (Beograd / Srbija)
Tags, , , , , ,

Mladi Balkana za Evropu

Trajanje projekta: April 2018 – April 2020

Donator: Europska komisija (IPA Civil Society Facility and Media Programme 2016-2017)

Aplikant: Fondacija Centar za demokratiju (Beograd / Srbija)

Partneri: The Association of Local Democracy Agencies (ALDA) (Strasbourg / Francuska), ALDA Skopje (Skoplje / BJR Makedonija), Local Democracy Agency Subotica (Subotica / Srbija), Local Democracy Agency Montenegro (Nikšić / Crna Gora), Local Democracy Agency Mostar (Mostar / Bosna i Hercegovina), Local Democracy Agency Prijedor (Prijedor / Bosna i Hercegovina), Local Democracy Agency of Kosovo (Peć / *Kosovo), Local Democracy Agency for Central and Southern Serbia (Knjaževac / Srbija), Local Democracy Agency Zavidovići (Zavidovići / Bosna I Hercegovina), Local Democracy Agency Albania (Vlora / Albanija), CRTA (Beograd / Srbija) , Youth Act Center (Tirana / Albanija) i SODEM (Istanbul / Turska).

Pridruženi partneri: Peja Municipality (Kosovo); Anibar (Kosovo); City of Mostar (Bosna i Hercegovina); Municipality of Bijelo Polje (Crna Gora); The Center for political education (Crna Gora); Faculty of Philosophy Nikšić (Crna Gora); Municipality of Kotor (Crna Gora); Association the “Timok Club” (Srbija); Municipality of Ulcinj (Crna Gora); Kosovar Youth Council (Kosovo); Municipality of Zavidovići (Bosna i Hercegovina); City of Subotica (Srbija); Municipality of Novaci (FYR Makedonija); European Movement in Republic of Macedonia (FYR Makedonija); Municipality of Knjaževac (Srbija); Municipality of Kumanovo (BYR Makedonija); Coalition of youth organizations SEGA (FYR Makedonija); City of Prijedor (Bosna i Hercegovina); Center for Regionalism (Srbija); Vlora Municipality (Albanija).

Opis projekta: Regional Youth Compact for Europe je trogodišnji projekt koji za cilj ima jačanje OCD-ova, posebice organizacija za mlade na području Zapadnog Balkana i Turske kako bi učinkovitije sudjelovali u dizajniranju politika i praćenju procesa EU integracija.

Fondacija Centar za demokratiju (Beograd), Balkanska mreža za loklanu demokratiju (ALDA i Agencije lokalne demokratije s područja Zapadnog Balkana), CTRA (Beograd), Youth Act Center (Albanija) i SODEM (Turska) će raditi zajedno na različitim aktivnostima koje za cilj imaju jačanje kapaciteta OCD-ova i organizacija koje su posvećene mladima kako bi pratili implementaciju javnih politika, kako bi se uključili u zagovaranje utemeljeno na dokazima kroz strukturirani demokratski dijalog s fokusom na dobro upravljanje, vladavinu prava, ekonomsko upravljanje, zapošljavanje i reformu socijalne politike. Kombinirani set podizanja svijesti, izgradnje kapaciteta i regionalnih aktivnosti umrežavanja ima za cilj ojačati utjecaj OCD-ova u procesu reformi prema EU integracijama.

Balkanska mreža za loklanu demokratiju koja djeluje kao konsolidirana platforma za suradnju/savjetovanje će uključiti Agencije loklane demokratije, lokalne javne vlasti, OCD-ove i grupe mladih s područja regije u politički dijalog povezan s EU integracijama kroz inovativne mehanizme kako bi se utjecalo na javne politike i procese reformi.

Glavni radni paketi projekta koji će biti implementirani na lokalnoj i regionalnoj razini uključuju Izgradnju kapaciteta, Monitoring i zagovaranje, Regionalno umrežavanje i razmijenu, Javnu kampanju i  Program dodjele bespovratnih sredstava.

Ciljne grupe: vlade, vladine agencije, lokalne vlasti, nezavisne institucije, civilni sektor, privatni sektor.

NEWSLETTERS 2018

Newsletter No 1

Newsletter No 2