Pretraga Sajta

image image

LDA Najavljuje

Mostar domaćin međunarodnog događaja u sklopu projekta Urgent

U okviru projekta URGENT: Urban Re-Generation: European Network of Towns (Urbana Re-Generacija: Evropska mreža gradova), u Mostaru će 28. i 29. novembra/studenog biti održan međunarodni događaj pod nazivom "Rekonstruisanje mostova u evropskim gradovima: učešće građana protiv društveno-prostorne stigmatizacije i granica".

Projekt Urgent ima za cilj rješavanje rastućeg straha od imigracija i prevladavanje s njim povezanih stereotipa koji hrane euroskepticizam i podrivaju krhku europsku koheziju. Namjera projekta je da se stvori prostor diskusije i zajedničkog učenja među građanima iz različitih socio-kulturnih sredina i iz različitih zemalja Evrope, podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima, posebno za građane koji su često isključeni iz procesa donošenja odluka, povećanje kapaciteta lokalnih institucija – da budu u ulozi „multiplikatora“ u svojim zajednicama u cilju uključenja šireg spektra interesnih grupa, te da se pruži novi podsticaj za proces proširenja EU, doprinoseći uspostavljanju dugotrajne tematske mreže gradova koji su jako aktivni i privrženi kao ključni igrači u Evropi.

SAZNAJTE VIŠE...

Trening za nastavnike povijesti u sklopu projekta Balkan Kaleidoskope

U sklopu projekta Balkan Kaleidoscope, 16. i 17. novembra/studenog će bit održane trening radionice za nastavnike povijesti na temu multiperspektivnosti u domeni prenošenju znanja iz povijesti.
Treningom se želi upoznati nastavnike s projektom Balkan Kaleidoscope, te im prenijeti znanje iz područja multiperspektivnosti u predavanju povijesti, važnosti usmene predaje povijesti i osobnih narativa, kao i interaktivne metode prikladinh za školske sate povijesti. Nastavnici će razmijeniti lokalne prakse i metodologije predavanja povijesti i postaviti temelj za buduću suradnju. Glavni cilj treninga je pripremiti pilot trening module koji će se primjeniti/testirati u loklanim zajednicama, što će biti dokumentirano i kroz publikacije projekta.
Trening organizira Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek, kao jedan od partnera kroz projekt Balkan Kaleidoskope, sufinaciran od EU. Projekt Balkan Kaleidoskope ima namjeru skrenuti pozornost na važnost i vrijednost usmene predaje i sagledavanje slike iz više kuteva u povjesnom narativu. Cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedničke europske povjesti, zajedničkih vrijednosti, te razviti poštovanje, toleranciju i cijenjenje europske različitosti na temelju sjećanja jugoslovenskih ratova i njihovih posljedica za suvremenu Europu i njeno društvo, kao i važnost temelja euroskih integracijskih ustrajanja.

LDA Mostar

Uspješno završena radionica Moj grad – grad interkulturalnosti

Moj grad – Grad interkulturalnost (My City – Intercultural City) je radionica Agencije Lokalne Demokratije Mostar, a u sklopu projekta Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana / Balkan regional platform for youth participation and dialogue, kofinanciran od EU,  namjenjen mladim ljudima od šenaest do trideset godina starosti. 

Read more: Uspješno završena radionica Moj grad – grad interkulturalnosti

 

Pitanje Mostara ponovo u centru pozornosti: predstavnici Koalicije Izbori se za Mostar u Strasbourgu

Na okruglom stolu o stanju u Mostaru koji je 19.oktobra/listopada održan u organizaciji Komore lokalnih vlasti, u sklopu 33. sjednice Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe u Strasbourgu, razmatrane su prilike u Gradu Mostaru, u kojemu od 2012. godine ne postoji gradska vlast, te čijim je građanima od 2008. godine uskraćeno pravo da glasaju i budu birani na lokalnim izborima.

Read more: Predstavnici Koalicije Izbori se za Mostar u Strasbourgu

   

Predstavnici LDA Mostar sudjelovali u aktivnostima Anna Lindh Fondacije

Anna Lindh Fondacija (ALF) i ove je godine ogranizirala i provela veliki broj aktivnosti kroz svoju Mrežu koja broji  42 članice. Tijekom 2017. godine dvoje predstavnika Agencije lokalne demokracije Mostar (LDA Mostar) sudjelovalo je na ALF aktivnostima pod nazivom  3.S. za međukulturalnu edukaciju građana   koji su se odigrali tijekom mjeseca augusta/kolovoza u Tangeru (Maroko), te tijekom septembra/rujna u Bursi (Turska).

Read more: Aktivnosti Anna Lindh Fondacije

   

Na Kosovu održan FORUM MLADIH BALKANA

Na Kosovu je od 18. – 20. oktobra/listopada održan treći po redu Forum mladih Balkana u sklopu projekta Platforma za učešće i dijalog mladih Balkana/Balkan regional platform for outh participation and dialogue (http://www.alda-balkan-youth.eu/), sufinanciran od strane EU, a na temu ''Kulturna participacija mladih''.

Read more: Na Kosovu održan FORUM MLADIH BALKANA

   

Godina dana od akcije IZBORI se za Mostar – stanje u Mostaru sve gore

Danas se navršila godina dana od akcije IZBORI se za Mostar. Radi podsjećanja, akciju IZBORI se za Mostar organiziralo je šest udruženja koja se bave pitanjima mladih, na dan loklanih izbora u BiH 2016. iz kojih je Grad Mostar tada bio izuzet već osmu godinu za redom. Tijekom akcije IZBORI se za Mostar građani su imali priliku ''glasati'' na biračkim mjestima na tri lokacije u gradu, te odgovarajući na pitanja s ''glasačkih listića'' iskazati svoje stavove o stanju u gradu. Akcija je imala veliki odjek u lokalnim i regionalnim medijima, te je pobudila veliki interes međunarodne zajednice.

Read more: IZBORI se za Mostar

   

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


CARAVAN NEXT. Feed the Future: Art moving cities

Osnaživanje svake zajednice, dugotrajna društvena i kulturna transformacija...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedničke europske povjesti...


Naši Partneri


Regione Puglia


Grad Mostar

LDA Izdvojeno