Pretraga Sajta

LDA Najavljuje

Zavrsni medjunarodni dogadjaj projekta URGENT u Ateni od 30.-31.5.

U sklopu projekta URGENT: Urbana Re-Genaracija: Europska mreza gradova, sufinanciranog kroz EU program Europa za gradjane, za maj 2018. najavljen je dvodnevni medjunarodni dogadjaj u Ateni (Grcka) pod nazivom "Reaktiviranje europskog urbanog gradjanstva: Mreza inkluzivnih gradova".

Tijekom ovog medjunarodnog dogadjaja partneri projekta ce prezentirati rezultate pilot projekata koje su implementirali u svojim lokalnim sredinama, te razmijeniti dobre prakse kako bi se maksimizirao ucinak razvoja lokalnih kompetencija. Takodjer ce biti prezentirane mogucnosti mreze stvorene kroz projekt na temu interkulturalnosti u Europi (Interkulturalna mreza gradova). Bit ce odrzane i tematske radionice na kojima ce svaka lokalna zajednica, odnosno grad, razviti "gradski manifest" na temu urbane inkluzije i pravo grada na pridos¡lice, a koji ce biti predstavljen na EU razini.

Ovaj medjunarodni dogadjaj u sklopu projekta URGENT ima za cilj povecati svijest o ulozi organizacija partnera u oblikovanju interkuturalne buducnosti EU, umanjiti negativne ucinke euroskepticizma, te ucvrstiti suradnju medju partnerima po zavrsetku projekta.

Nositelj projekta URGENT je ALDA (Europska asocijacija za lokalnu demokraciju), a organizator dogadjaja u Ateni grcka organizacija European Grouping of Territorial Cooperation Amphictyony.

LDA Mostar

Održana redovna godisnja Skupstina LDA Mostar

Dana 13.04.2018. održan je redovni godišnji sastanak Skupštine udruženja Agencija lokalne demokratije Mostar. Na sastaknu je predstavljen rad Udruženja u 2017. godini, te su clanovima Skupšine prezentirani dokumenti kojima su potkrijepljene sve aktivnosti i rezultati organizacije.

Read more: Predstavljen rad LDA Mostar u 2017. na redovnoj godisnjoj Skupstini

 

Raspisan javni poziv za lokalne inicijative mladih 2018

 

 

 

 

 

Agencija lokalne demokratije Mostar raspisuje Javni poziv za dodjelu sredstava za Lokalne inicijative mladih Grada Mostara namijenjen neformalim grupama mladih i organizacijama mladih koje djeluju na području Grada Mostara.

Read more: JAVNI POZIV ZA LOKALNE INICIJATIVE MLADIH 2018 – MOSTAR

   

Natjecanje za trece regionalne nagrade za najbolju praksu - ORU Fogar i UNDP

Nakon uspjeha posljednja dva izdanja Regionalne nagrade za dobre prakse u 2016. i 2017. godini, Organizacija Ujedinjenih Regija (ORU Fogar) i Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) sa zadovoljstvom najavljuju pokretanje III Regionalne nagrade za dobre prakse, natjecanje koje nagrađuje najbolje prakse koje provode regionalne vlasti koje su imale pozitivne učinke u javnom upravljanju.

Read more: Natjecanje za trece regionalne nagrade za najbolju praksu

   

ALDA predvodi borbu za podršku civilnim pravima stranaca kroz projekt FAIR EU

Danas, kada je međunarodna mobilnost pri vrhu prioriteta programa EU, što mnoge europske gradove čini domaćinima živahne mješavine europskih i izvaneuropskih državljana koji žive i rade u njima, izuzetno je važno poticati njihova građanska prava i sudjelovanje.

Read more: ALDA predvodi borbu za podršku civilnim pravima stranaca u europskim gradovima i zajednicama kroz projekt FAIR EU

   

Otvoreni poziv u sklopu projekta WomCom

Agencija lokalne demokratije Mostar objavljuje
JAVNI POZIV
za vizualno rješenje i video produkciju u okviru projekta „WomCom“

Projekt „WomCom“ ima za cilj ojačati kapacitete kod mladih žena s umanjenim mogućnostima, s naglaskom na žene iz ruralnih područja Zapadnog Balkana, a u svrhu postizanja njihovog napretka i ostvarivanja jednakih mogućnosti.

Read more: Otvoreni poziv u sklopu projekta projekta WomCom

   

Page 1 of 2


Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ldamo/public_html/templates/rt_solarsentinel_j15/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ldamo/public_html/templates/rt_solarsentinel_j15/html/pagination.php on line 100

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj gradjani mogu konzumirati grad kao kulturni izricaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za ucesce i dijalog mladih Balkana za jacanje uloge mladih u drustvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog gradjanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim drustvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


VOLS EUROPE. Volunteer Management in Europe's Youth sector

Volontiranje medju mladima i organizacijama koje se bave pitanjima mladih...


WOMEN'S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY / WOMCOM

Povecanje kapaciteta i postizanje napretka mladih zena na ruralnim podrucjima Zapadnog Balkana...


BALKAN KALEIDOSCOPE

Cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajednicke europske povijesti...


YOUTH'S ADVOCATE

Pomoci jacanju kapaciteta za sudjelovanje u procesu donosenja politika za sluzbenike za mlade na Balkanu i u Turskoj...


Nasi Partneri

 

LDA Izdvojeno

Trenutno online

We have 25 guests online