Pretraga Sajta

image image image image image

LDA Najavljuje

Mostarski Dani Orisa 2018

99 DANA do početka Mostarskih Dana Orisa!
Zabilježite na svojim kalendarima 20.4.-22.4.2018. i dođite u Mostar. Budite dio ovog velikog događaja!

Centar za Arhitekturu, Dijalog i Umjetnost ADA Mostar uspostavio je tokom 2017. godine suradnju sa hrvatskom Kućom arhitekture Oris iz Zagreba koja svake godine organizuje najveću smotru arhitekture na Balkanu. Ova izvanredna smotra arhitekture prvi put se organizira u Mostaru, nositelj organizacije je Centar za Arhitekturu, dijalog i umjetnost ADA Mostar uz podršku Grada Mostara, javnih ustanova kulture Grada Mostara i Kuće arhitekture Oris iz Zagreba. Manifestacija Mostarski Dani Orisa ima poseban značaj za grad Mostar jer se Mostar kandidira za Evropsku prijestolnicu kulture 2024. godine, a upravo događaji kao što su Mostarski Dani Orisa pomažu proces promoviranja i etabliranja Mostara na međunarodnu kulturnu i umjetničku scenu.
Uskoro vise informacija o ucesnicima, pratećim programima, sponzorima, pokroviteljima, organizatorima...

 

Međunarodni događaj projekta URGENT zakazan za maj 2018. u Ateni

U sklopu projekta URGENT: Urbana Re-Genaracija: Europska mreža gradova, sufinanciranog kroz EU program Europa za građane, za maj 2018. najavljen je dvodnevni međunarodni događaj u Ateni (Grčka) pod nazivom "Reaktiviranje europskog urbanog građanstva: Mreža inkluzivnih gradova".

Tijekom ovog međunarodnog događaja partneri projekta će prezentirati rezultate pilot projekata koje su implementirali u svojim lokalnim sredinama, te razmijeniti dobre prakse kako bi se maksimizirao učinak razvoja loklanih kompetencija. Također će se prezentirati mogućnosti mreže stvorene kroz projekt na temu interkulturalnosti u Europi (Interkulturalna mreža gradova). Bit će održane i tematske radionice na kojima će svaka lokalna zajednica, odnosno grad, razviti "gradski manifest" na temu urbane inkluzije i pravo grada na pridošlice, a koji će biti predstavljen na EU razini.
Ovaj međunarodni događaj u sklopu projekta URGENT ima za cilj povećati svijest o ulozi organizacija partnera u oblikovanju interkuturalne budućnosti EU, umanjiti negativne učinke euroskepticizma, te učvrstiti suradnju među partnerima po završetku projekta.
Nositelj projekta URGENT je ALDA (Europska asocijacija lokalnih demokracija), a organizator događaja u Ateni grčka organizacija European Grouping of Territorial Cooperation Amphictyony.

LDA Mostar

Natjecanje za treće regionalne nagrade za najbolju praksu - ORU Fogar i UNDP

Nakon uspjeha posljednja dva izdanja Regionalne nagrade za dobre prakse u 2016. i 2017. godini, Organizacija Ujedinjenih Regija (ORU Fogar) i Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) sa zadovoljstvom najavljuju pokretanje III Regionalne nagrade za dobre prakse, natjecanje koje nagrađuje najbolje prakse koje provode regionalne vlasti koje su imale pozitivne učinke u javnom upravljanju.

Read more: Natjecanje za treće regionalne nagrade za najbolju praksu

 

ALDA predvodi borbu za podršku civilnim pravima stranaca kroz projekt FAIR EU

Danas, kada je međunarodna mobilnost pri vrhu prioriteta programa EU, što mnoge europske gradove čini domaćinima živahne mješavine europskih i izvaneuropskih državljana koji žive i rade u njima, izuzetno je važno poticati njihova građanska prava i sudjelovanje.

Read more: ALDA predvodi borbu za podršku civilnim pravima stranaca u europskim gradovima i zajednicama kroz projekt FAIR EU

   

Otvoreni poziv u sklopu projekta WomCom

Agencija lokalne demokratije Mostar objavljuje
JAVNI POZIV
za vizualno rješenje i video produkciju u okviru projekta „WomCom“

Projekt „WomCom“ ima za cilj ojačati kapacitete kod mladih žena s umanjenim mogućnostima, s naglaskom na žene iz ruralnih područja Zapadnog Balkana, a u svrhu postizanja njihovog napretka i ostvarivanja jednakih mogućnosti.

Read more: Otvoreni poziv u sklopu projekta projekta WomCom

   

Otvoreni poziv za edukativne radionice za mlade na temu ''Multiperspektivnost u prenošenju povijesti/historije/istorije''

AGENCIJA LOKALNE DEMOKRATIJE MOSTAR

Poziva sve mlade od 15 – 30 godina starosti na sudjelovanje u radu edukativnih radionica na temu ''Multiperspektivnost u prenošenju povijesti/historije/istorije koje će se održati u Mostaru u sklopu projekta Balkan Kaleidoscope, sufinanciranog kroz EU program Europa za građane.

Read more: Otvoreni poziv u sklopu projekta Balkan Kaleidoscope

   

ALDA (Association of Local Democracy Agencies) raspisuje poziv za stipendije “Gianfranco Martini” 2018. za studente i istraživače koji razviju studiju ili radni projekt u vezi sa sljedećim temama: lokalna demokracija, angažman civilnog društva i / ili međuetnički dijalog.

Read more: ALDA raspisuje poziv za dodjelu stipendija ''Gianfranco Martini'' za 2018.

   

Page 1 of 2

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


VOLS EUROPE. Volunteer Management in Europe’s Youth sector

Volontiranje među mladima i organizacijama koje se bave pitanjima mladih...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedničke europske povjesti...


YOUTH ADVOCATE

pomoći jačanju kapaciteta za sudjelovanje u procesu donošenja politika za službenike za mlade na Balkanu i u Turskoj...


Naši Partneri

LDA Izdvojeno