Category

Demokratija

CLINK – Kulturno nasljeđe kao spona različitosti Evrope

/ / / / /
Produbljivanje veza između zajednica Europske unije i onih izvan EU kroz sličnosti i različitosti pojedih kulturnih nasljeđa...

COMPACT – Mladi Balkana za Evropu

/ / / / / /
Učešće OCD-a u kreiranju politika i praćenju procesa europskih integracija na Zapadnom Balkanu i angažman mladih za aktivnije učestvovanje u ovom procesu…

Snapshots from the borders – Mali gradovi suočeni s globalnim izazovima agende 2030.

/ / /
Jačanje nove mreže među gradovima suočenima s migracijskim tokovima na granicama EU, kao način promoviranja učinkovitijih koherentnosti politike na svim razinama…

VOLS EUROPE – Volontersko upravljenje u europskom sektoru mladih

/ /
Projekt želi podići svijest o volontiranju među mladima i organizacijama koje se bave pitanjima mladih u svrhu promoviranja Erasmus+ programa kao stimulansa za volontiranje…

Balkan Kaleidoscope

/ / /
Balkan Kaleidoskop projekt je koji dotiče temu jednog od najkrvavijih sukoba suvremene europske povijesti.

YouAct – Youth’s Advocate

Cilj ovog programa je pomoći jačanju kapaciteta za sudjelovanje u procesu donošenja politika za službenike za mlade na Balkanu i u Turskoj.

Komunikacija žena za solidarnost – WomCom

/ / / /
Mlade žene u ruralnim područjima Zapadnog Balkana suočavaju se s višestrukim oblicima diskriminacije.

Inovativne metode suradnje u prostoru kroz razmjenu – INCOME

Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene ljudskih kapaciteta uz korištene zajedničkih radnih prostora

Urbana Re-Generacija: Europska mreža gradova – URGENT

/ /
Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima, posebno za građane koji su često isključeni iz procesa donošenja odluka…

Centar ADA Mostar

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj kroz arhitekturu i umjetnost izvan teorije…
1 2 3