VOLS EUROPE – Volontersko upravljenje u europskom sektoru mladih

Trajanje projekta:01/11/2017 – 31/05/2019
Donator:Europska komisija (Erasmus + program – Jačanje kapaciteta mladih – Zapadni Balkan)
Aplikant:LDA Mostar (Mostar / Bosna i Hercegovina)
Tags, ,

Volontersko upravljenje u europskom sektoru mladih - VOLS EUROPE

Trajanje projekta: 01/11/2017 – 31/05/2019 

Donator: Europska komisija (Erasmus + program – Jačanje kapaciteta mladih – Zapadni Balkan)

Aplikant: Agencija lokalne demokratije Mostar (Mostar / Bosna i Hercegovina)

Partneri: Local Democracy Agency Zavidovići (Zavidović / Bosna i Hercegovina); Local Democracy Agency Knjaževac (Knjaževac / Srbija); Agency of Local Democracy Nikšić (Nikšić / Crna Gora); ALDA Skopje (Skoplje / BJR Makedonija); United Societies of Balkans (Thessaloniki / Grčka); Genista Research Foundation (Rabat / Malta);  Association for the Developing Voluntary Work Novo mesto (Novo mesto / Slovenija); Rede Portuguesa de Jovens para Igualdade de Oportunidades entre Mulheres e Homens (Lisabon / Portugal); Local Democracy Agency Kosovo (Peć / Kosovo);  Fundacion Privada Indera (Barcelona / Španjolska); Consorzio Comunita ‘Solidale Societa’ Cooperativa Consortile (Padova / Italija).  

Opis projekta: Projekat ima za cilj promovirati volontiranje među mladima i organizacijama koje se bave pitanjima mladih kako bi se promovirao Erasmus + program kao stimulans za volontiranje, a posebno Europski volonterski servis kako bi se učvrstili savjetnici za mlade ljude u njihovim težnjama ka aktivnom učešću (socijalnom/građanskom), kako na europskom tako i na lokalnom tlu.

Sa povećanjem budžeta EVS sa 60 na više od 90 miliona u 2017. godini, broj EVS projekta drastično će se povećati. Uz kvantitet, NA i DG EAC izrazili su jasnu potrebu da kvalitet EVS bude visok. Ovim projektom namjeravamo jačati omladinske radnike i rukovodioce projekata kako bi ugradili kvalitetno upravljanje volonterima u svoj rad, na lokalnom i na međunarodnom nivou, te ih ojačati kako bi omogućili kvalitetno upravljanje kompetencijama u okviru svojih EVS projekta.  

Stoga smo u ovu obuku ugradili novu dimenziju. Ovaj kurs je specifičan jer kombinuje volonterski menadžment sa upravljanjem kompetencijama. Učesnicima će biti omogućeno da artikulišu kompetencije stečene volontiranjem (npr. EVS profili), biti će obučeni kako stimulisati učenje tokom volontiranja i kako planirati proces učenja prije EVS-a i lokalnih volonterskih aktivnosti, razmjenićemo iskustva o tome kako olakšati učenje i steći kompetencije tokom volontiranja, a na kraju, ali ne i najmanje važno, kako procijeniti učenje tokom volontiranja.