Pretraga Sajta

image image image image image

Vijesti 2006

30.11. - 01.12.2006. - Trening

Trening na temu: Predpristupni fondovi za BiH 2007. 2013.

"Mjesto:Hotel Bristol, Mostar
Datum:30. novembar/studeni 01. decembar/prosinac 2006. godine

Read more: 30.11. - 01.12.2006. - Trening

 

16-17.11.2006. - Studijska posjeta gradu Lecce

"LDA Mostar, u saradnji sa svojim partner-liderom, italijanskom regijom Puglia, organizovala je studijsku posjetu u Lecce (Italija) za 8 profesora srednjih kola Mostara (Gimnazija Mostar, Srednja elektrotehni?ka kola,Srednja ekonomska i turisti?ko-ugostiteljska kola, Muzi?ka kola ""Ivana Pl. Zajca"", Srednja elektrotehni?ka kola, II Gimnazija).

Read more: 16-17.11.2006. - Studijska posjeta gradu Lecce

   

08-13.11.2006. - Trening kao dio dugoro?ne inicijative

Omladinska saradnja i umreavanje kroz LDA partnerstvo-Podrka ciljevima kampanje "Svi razli?iti, Svi jednaki"

"Agencija Lokalne Demokratije Mostar u svojstvu sekretariata Dravne komisije za koordinaciju kampanje Svi razli?iti,Svi jednaki za Bosnu i Hercegovinu organizuje trening sa nazivom Trening kao dio dugoro?ne inicijative Omladinska saradnja i umreavanje kroz LDA partnerstvo-Podrka ciljevima kampanje Svi razli?iti,Svi jednaki od 08.-13.11.2006 u Mostaru, Bosna i Herzegovina.

Read more: 08-13.11.2006. - Trening kao dio dugoro?ne inicijative

 

"Zna?aj i tehnike procesa planiranja uz u?e?e gra?ana

?e biti temetreningakoji ?e se odrati Hotelu Bristol u Mostaru, od 19. do 20. septembra 2006.

Ovo je jedan od pet treninga za predstavnike lokalnih vlasti u okviru ALDA ANCI programa Aktivnosti na izgradnji kapaciteta za lokalne vlasti i civilno drutvo u Jugoisto?noj Evropi koji podrava Italijansko Ministarstvo vanjskih poslova i ANCI, italijansko udruenje optina. Trening sa naslovom, Zna?aj i tehnike procesa planiranja uz u?e?e gra?ana ?iji je doma?in LDA Mostar ?e dopuniti raniji trening na istu temu koji je odran u Mostaru 2004. godine."

   

26-28.09.2006. - Posljednji trening za trenere u okviru ANCI/ALDA programa

"Produbljivanje znanja o Evropskim poslovima" i "kako do?i do EU fondova?"

?e biti teme treninga za trenere koji ?e se odrati Hotelu Ero u Mostaru, od 26. do 28. septembra 2006.

Ovo je posljednji od est treninga za trenere u okviru ALDA programa Aktivnosti na izgradnji kapaciteta za lokalne vlasti i civilno drutvo u Jugoisto?noj Evropi koji podrava Italijansko Ministarstvo vanjskih poslova i ANCI, italijansko udruenje optina.

Read more: 26-28.09.2006. - Posljednji trening za trenere u okviru ANCI/ALDA programa

 

Prezentacija Udruenja Narenta u Gradskom Vije?u

Kao nastavak treninga za turisti?ke vodi?e koji je odran na jesen 2005 godine, LDA Mostar je zajedno sa italijanskim Udruenjem TamaT predstavila Udruenje turisti?kih vodi?a Narenta (Udruenje gra?ana za Promociju Turizma, Zatitu Istorijskog i Kulturnog Naslije?a i Okolia) predsjedniku Gradskog Vije?a Mostara gosp. Muratu ?ori?u.

   

06.07.2006. - Diplome za u?esnike projekta Radio Program Mladih Mostar

Dodijeljene diplome u?esnicima projekta Radio Program Mladih Mostar

"Gosp. Dario Terzi?, novinar lokalne radio stanice Radio X, je uru?io diplome u?enicima Prve i ?etvrte osnovne kole u Mostaru 21. juna 2006. godine poto su u?estvovali na te?aju o radio novinarstvu u sklopu prve faze projekta Radio Program Mladih Mostar.

Read more: 06.07.2006. - Diplome za u?esnike projekta Radio Program Mladih Mostar

 

Oficijelno lansiranje kampanje Svi razli?iti, Svi jednaki u Strasburgu i osnivanje Dravne Komisije za Kampanju (DKK) uBiH

Kampanja Svi razli?iti, Svi jednaki je poziv Vije?a Evrope za implementaciju aktivnosti usmjerenih na promovisanje raznolikosti, ljudskih prava i participacije mladih. Prvi put, 1995 godine Vije?e Evrope je organizovalo kampanju sa ciljem promovisanja borbe protiv rasizma, antisemitizma, ksenofobija i netolerancije.

Read more: 29.06.2006 - Oficijelno lansiranje kampanje Svi razli?iti, Svi jednaki

   

Zavrna dvodnevna konferencija u sklopu projekta Podsticanje interetni?kog dijaloga u srednjim kolama Mostara

"Agencija lokalne demokracije Mostar organizira zavrnu dvodnevnu konferenciju u Hotelu Ero 26.06. 2006 (10h do 16h) i 27.06.2006. (9h do 13h) u sklopu projekta Podsticanje interetni?kog dijaloga u srednjim kolama Mostara to je ujedno i zaklju?na faza projekta. <br>

Read more: 26.06. i 27.06.2006. - Zavrna dvodnevna konferencija

 

17.06. and 18.06.2006. Radionica

Radionica u okviru projekta Podsticanje interetni?kog dijaloga u srednjim kolama Mostara


"Agencija lokalne demokracije Mostar organizuje drugu radionicu za u?enike srednjih kola iz Mostara u okviru tre?e faze projekta Podticanje interetni?kog dijaloga u srednjim kolama Mostara. Predstavnici Vije?a u?enika svih srednjih kola Mostara ?e u?estvovati u aktivnostima radionice.

Read more: 17.06. and 18.06.2006. Radionica

   

Page 1 of 2

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


VOLS EUROPE. Volunteer Management in Europe’s Youth sector

Volontiranje među mladima i organizacijama koje se bave pitanjima mladih...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedničke europske povjesti...


YOUTH ADVOCATE

pomoći jačanju kapaciteta za sudjelovanje u procesu donošenja politika za službenike za mlade na Balkanu i u Turskoj...


Naši Partneri

LDA Izdvojeno