Pretraga Sajta

image image image image image

Vijesti 2005

18.10.2005. Prva simulacija sudskog procesa

"Dijalog Kroz Praksu" – Simulacija suđenja

18-og oktobra, u sudnici Kantonalnog Suda u Mostaru izvedena je prva simulacija sudskog procesa u kojoj su učestvovali studenti,asistenti i profesori oba Mostarska univerziteta: Univerzitet ""Džemal Bijedić"" i “Sveučilište u Mostaru”.
Suđena su 2 slučaja:
Na simulaciji je predstavljen slučaj iz oblasti krivičnog prava, s kvalifikacijom ugrožavanja prometa sa smrtnim posljedicama, dok je u drugom slučaju pred sucem studentom prezentiran slučaj iz oblasti procesnog prava, s kvalifikacijom nanošenje teških tjelesnih povreda zbog propusta u organizaciji. <br>Projekt koordinator LDA Mostar izjavio je da je ovaj projekt od velike važnosti za Mostar, jer on omogućuje direktno ulaganje u profesionalni i obrazovni razvoj mladih.

 

10.11.2005. Međunarodna konferencija

Međunarodna konferencija "Pravo na ekonomsku inicijativu za samoodrživi razvoj"

"Ujedinjene Nacije proglasile su 2005. godinu za Međunarodnu Godinu Mikrokredita
Da li je mikrokreditiranje koristan instrument za smanjenje siromaštva u BiH i suočavanje sa socijalnom isključenošću?

   

05.12.2005, Svečano otvaranje seminara za turističke vodiče

Svečano otvaranje seminara za turističke vodiče

Lihtenštajn podržava aktivnosti LDA Mostar za 2005. Dogovor je postignut zahvaljujući naporima Vijeća Evrope i Udruženja Agencija lokalne demokratije. Projekti koje će podržati evropski donatori ce biti.

 

23.09.2005. SEMINAR – Izvještaj sa obuke

"Dijalog kroz praksu – Simulacija sudskog procesa", Neum, septembar/rujan 23, 2005.

Seminar su otvorili koordinatori: Predrag Zvijerac i Martina Dragoje predstavljanjem ""Udruge Graditelji Mira"", ""LDA Mostar"" i predstavljanjem projekta.

   

08.07.2005, gosp. Tommaso Vaccarezza je novi delegat

Sastanak Partnera LDA iz Mostara (Bosna i Hercegovina), 08.07.2005, gosp. Tommaso Vaccarezza je novi delegat

"08.07.2005, na sastanku partnera LDA iz Mostara (koja je počela sa radom u novembru 2005) predstavljen je novi delegat gosp. Tommaso Vaccarezza.
Sastanku su prisustvovali predstavnici Regije Puglia, grada Monfalcone, grada Mostara te grada Kragujevca. Ostali partneri (Vejle, Montegrotto Terme i Regija Sicilija) su izrazili formalno svoj izbor. Ispred ALDA-e prisustvovao je podpredsjednik gosp. Dobrica Milovanović, predsjednik gradskog vijeća Kragujevca, kao i direktorica Antonella Valmorbida."

   

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


VOLS EUROPE. Volunteer Management in Europe’s Youth sector

Volontiranje među mladima i organizacijama koje se bave pitanjima mladih...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedničke europske povjesti...


YOUTH ADVOCATE

pomoći jačanju kapaciteta za sudjelovanje u procesu donošenja politika za službenike za mlade na Balkanu i u Turskoj...


Naši Partneri

 

LDA Izdvojeno