Pretraga Sajta

image image image image image

Vijesti2018

ALDA predvodi borbu za podršku civilnim pravima stranaca u europskim gradovima i zajednicama kroz projekt FAIR EU

ALDA predvodi borbu za podršku civilnim pravima stranaca u europskim gradovima i zajednicama kroz projekt FAIR EU

Danas, kada je međunarodna mobilnost pri vrhu prioriteta programa EU, što mnoge europske gradove čini domaćinima živahne mješavine europskih i izvaneuropskih državljana koji žive i rade u njima, izuzetno je važno poticati njihova građanska prava i sudjelovanje.

Read more: ALDA predvodi borbu za podršku civilnim pravima stranaca u europskim gradovima i zajednicama kroz projekt FAIR EU

 

Otvoreni poziv u sklopu projekta projekta WomCom

Otvoreni poziv u sklopu projekta WomCom

Agencija lokalne demokratije Mostar objavljuje
JAVNI POZIV
za vizualno rješenje i video produkciju u okviru projekta „WomCom“

Projekt „WomCom“ ima za cilj ojačati kapacitete kod mladih žena s umanjenim mogućnostima, s naglaskom na žene iz ruralnih područja Zapadnog Balkana, a u svrhu postizanja njihovog napretka i ostvarivanja jednakih mogućnosti.

Read more: Otvoreni poziv u sklopu projekta projekta WomCom

   

Otvoreni poziv u sklopu projekta Balkan Kaleidoscope

Otvoreni poziv za edukativne radionice za mlade na temu ''Multiperspektivnost u prenošenju povijesti/historije/istorije''

AGENCIJA LOKALNE DEMOKRATIJE MOSTAR

Poziva sve mlade od 15 – 30 godina starosti na sudjelovanje u radu edukativnih radionica na temu ''Multiperspektivnost u prenošenju povijesti/historije/istorije koje će se održati u Mostaru u sklopu projekta Balkan Kaleidoscope, sufinanciranog kroz EU program Europa za građane.

Read more: Otvoreni poziv u sklopu projekta Balkan Kaleidoscope

 

Izjava ALDA-e i LDA

Vladavina prava, demokracija i koraci prema integraciji u EU - građani Bosne i Hercegovine zaslužuju jaču predanost svojih političkih vođa

Izjava ALDA-e i Agencija lokalne demokracije

Agencije lokalne demokracije (LDA) i ALDA prate najnoviji razvoj događaja u Bosni i Hercegovini u svjetlu nedavno usvojene Rezolucije o BiH od strane Vijeća Europe.

Read more: Izjava ALDA-e i LDA

   

Page 1 of 2

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


VOLS EUROPE. Volunteer Management in Europe’s Youth sector

Volontiranje među mladima i organizacijama koje se bave pitanjima mladih...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedničke europske povjesti...


YOUTH ADVOCATE

pomoći jačanju kapaciteta za sudjelovanje u procesu donošenja politika za službenike za mlade na Balkanu i u Turskoj...


Naši Partneri

LDA Izdvojeno