Pretraga Sajta

image image image image image

Vijesti2018

Natjecanje za treće regionalne nagrade za najbolju praksu

Natjecanje za treće regionalne nagrade za najbolju praksu - ORU Fogar i UNDP

Nakon uspjeha posljednja dva izdanja Regionalne nagrade za dobre prakse u 2016. i 2017. godini, Organizacija Ujedinjenih Regija (ORU Fogar) i Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) sa zadovoljstvom najavljuju pokretanje III Regionalne nagrade za dobre prakse, natjecanje koje nagrađuje najbolje prakse koje provode regionalne vlasti koje su imale pozitivne učinke u javnom upravljanju.

Read more: Natjecanje za treće regionalne nagrade za najbolju praksu

 

ALDA predvodi borbu za podršku civilnim pravima stranaca u europskim gradovima i zajednicama kroz projekt FAIR EU

ALDA predvodi borbu za podršku civilnim pravima stranaca kroz projekt FAIR EU

Danas, kada je međunarodna mobilnost pri vrhu prioriteta programa EU, što mnoge europske gradove čini domaćinima živahne mješavine europskih i izvaneuropskih državljana koji žive i rade u njima, izuzetno je važno poticati njihova građanska prava i sudjelovanje.

Read more: ALDA predvodi borbu za podršku civilnim pravima stranaca u europskim gradovima i zajednicama kroz projekt FAIR EU

   

Otvoreni poziv u sklopu projekta projekta WomCom

Otvoreni poziv u sklopu projekta WomCom

Agencija lokalne demokratije Mostar objavljuje
JAVNI POZIV
za vizualno rješenje i video produkciju u okviru projekta „WomCom“

Projekt „WomCom“ ima za cilj ojačati kapacitete kod mladih žena s umanjenim mogućnostima, s naglaskom na žene iz ruralnih područja Zapadnog Balkana, a u svrhu postizanja njihovog napretka i ostvarivanja jednakih mogućnosti.

Read more: Otvoreni poziv u sklopu projekta projekta WomCom

 

Otvoreni poziv u sklopu projekta Balkan Kaleidoscope

Otvoreni poziv za edukativne radionice za mlade na temu ''Multiperspektivnost u prenošenju povijesti/historije/istorije''

AGENCIJA LOKALNE DEMOKRATIJE MOSTAR

Poziva sve mlade od 15 – 30 godina starosti na sudjelovanje u radu edukativnih radionica na temu ''Multiperspektivnost u prenošenju povijesti/historije/istorije koje će se održati u Mostaru u sklopu projekta Balkan Kaleidoscope, sufinanciranog kroz EU program Europa za građane.

Read more: Otvoreni poziv u sklopu projekta Balkan Kaleidoscope

   

Page 1 of 3

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


VOLS EUROPE. Volunteer Management in Europe’s Youth sector

Volontiranje među mladima i organizacijama koje se bave pitanjima mladih...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedničke europske povjesti...


YOUTH ADVOCATE

pomoći jačanju kapaciteta za sudjelovanje u procesu donošenja politika za službenike za mlade na Balkanu i u Turskoj...


Naši Partneri

 

LDA Izdvojeno