Pretraga Sajta

image image

Vijesti 2017

Uspješno završena radionica Moj grad – grad interkulturalnosti

Uspješno završena radionica Moj grad – grad interkulturalnosti

Moj grad – Grad interkulturalnost (My City – Intercultural City) je radionica Agencije Lokalne Demokratije Mostar, a u sklopu projekta Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana / Balkan regional platform for youth participation and dialogue, kofinanciran od EU,  namjenjen mladim ljudima od šenaest do trideset godina starosti. 

Read more: Uspješno završena radionica Moj grad – grad interkulturalnosti

 

Predstavnici Koalicije Izbori se za Mostar u Strasbourgu

Pitanje Mostara ponovo u centru pozornosti: predstavnici Koalicije Izbori se za Mostar u Strasbourgu

Na okruglom stolu o stanju u Mostaru koji je 19.oktobra/listopada održan u organizaciji Komore lokalnih vlasti, u sklopu 33. sjednice Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe u Strasbourgu, razmatrane su prilike u Gradu Mostaru, u kojemu od 2012. godine ne postoji gradska vlast, te čijim je građanima od 2008. godine uskraćeno pravo da glasaju i budu birani na lokalnim izborima.

Read more: Predstavnici Koalicije Izbori se za Mostar u Strasbourgu

   

Aktivnosti Anna Lindh Fondacije

Predstavnici LDA Mostar sudjelovali u aktivnostima Anna Lindh Fondacije

Anna Lindh Fondacija (ALF) i ove je godine ogranizirala i provela veliki broj aktivnosti kroz svoju Mrežu koja broji  42 članice. Tijekom 2017. godine dvoje predstavnika Agencije lokalne demokracije Mostar (LDA Mostar) sudjelovalo je na ALF aktivnostima pod nazivom  3.S. za međukulturalnu edukaciju građana   koji su se odigrali tijekom mjeseca augusta/kolovoza u Tangeru (Maroko), te tijekom septembra/rujna u Bursi (Turska).

Read more: Aktivnosti Anna Lindh Fondacije

 

Na Kosovu održan FORUM MLADIH BALKANA

Na Kosovu održan FORUM MLADIH BALKANA

Na Kosovu je od 18. – 20. oktobra/listopada održan treći po redu Forum mladih Balkana u sklopu projekta Platforma za učešće i dijalog mladih Balkana/Balkan regional platform for outh participation and dialogue (http://www.alda-balkan-youth.eu/), sufinanciran od strane EU, a na temu ''Kulturna participacija mladih''.

Read more: Na Kosovu održan FORUM MLADIH BALKANA

   

Page 1 of 9

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


CARAVAN NEXT. Feed the Future: Art moving cities

Osnaživanje svake zajednice, dugotrajna društvena i kulturna transformacija...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedničke europske povjesti...


Naši Partneri


Regione Puglia


Grad Mostar

LDA Izdvojeno