Pretraga Sajta

image image

Vijesti 2015

Akcija u Mostaru

Fondacija Centar za zastupanje gra?anskih interesa (CPI), organizirala je u Mostaru na gradskoj etnici uli?nu akciju po nazivom Koliko mjese?no pla?ate dravu?. Akcija je provedena 28. i 29. decembar uz podrku lokalnog partnera Agencije lokalne demokratije Mostar.

Read more: Koliko mjese?no pla?ate dravu?

 

PUTUJU?A IZLOBA RADOVA MLADIH ZAPADNOG BALKANA

17. prosinca/decembra u organizaciji Agencije lokalne demokratije Mostar uprili?eno je otvorenje Putuju?e izlobe radova mladih Zapadnog Balkana, proisteklih sa Youth art radionica. Izloba je smjetena u prostorijama Muzi?ke kole na Trgu Musala i za javnost je otvorena u terminima do 13:00 do 15:00 i od 18:00 do 20:00 sati, do 19. prosinca/decembra 2015. godine.

Read more: Otvorenje "Putuju?e izlobe mladih Balkana""

 

YOUTH TAKING OVER DAY

YOUTH TAKING OVER DAY Skuptina HNK/ - Mostar - 03.11.2015.

Predstavnici Agencije lokalne demokratije Mostar, posjetili su Skuptinu HNK/, te imali priliku razgovarati sa mla?im izaslanicima. Sastanak se odrao u 11:00 sati u sali za sastanke Skuptine HNK/.

Read more: YOUTH TAKING OVER DAY

   

Javni poziv

Obavjetavamo vas da je otvoren Javni poziv u okviru PRO-Budu?nost projekta:

1. Javni poziv: 100.000 KM organizacijama za projekte pomirenja

Poziv je namijenjen organizacijama koje ele raditi na izgradnji pomirenja i povjerenja u PRO-Budu?nost zajednicama.
Javni poziv za prijedloge projekata otvoren je od 01. novembra/studenog do 30. novembra/studenog 2015. godine.
USAID kroz projekat PRO-Budu?nost, CRS i Fondaciju Mozaik obezbje?uje 100.000 KM ja?anju uloge nevladinih organizacija u procesima pomirenja u PRO-Budu?nost zajednicama.

 

Posjeta Los-Rosalesu

Posjeta Los-Rosalesu - Job Shadowing - 02.11.2015.

Boina Steevi? saradnik za mlade Agencije lokalne demokratije Niki? iz Crne Gore, boravio je u Centru za djecu i omladinu sa posebnim potrebama Los-Rosales. Posjeta je organizirana u sklopu 15-to dnevnog Job Shadowing programa za slubenike za mlade projekta Regionalna platforma za u?e?e i dijalog mladih Balkana.

Read more: Posjeta Los-Rosalesu

   

Page 1 of 13

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


CARAVAN NEXT. Feed the Future: Art moving cities

Osnaživanje svake zajednice, dugotrajna društvena i kulturna transformacija...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedničke europske povjesti...


Naši Partneri


Regione Puglia


Grad Mostar

LDA Izdvojeno