Pretraga Sajta

image image image image image

Vijesti 2015

Akcija u Mostaru

Fondacija Centar za zastupanje gra?anskih interesa (CPI), organizirala je u Mostaru na gradskoj etnici uli?nu akciju po nazivom Koliko mjese?no pla?ate dravu?. Akcija je provedena 28. i 29. decembar uz podrku lokalnog partnera Agencije lokalne demokratije Mostar.

Read more: Koliko mjese?no pla?ate dravu?

 

PUTUJU?A IZLOBA RADOVA MLADIH ZAPADNOG BALKANA

17. prosinca/decembra u organizaciji Agencije lokalne demokratije Mostar uprili?eno je otvorenje Putuju?e izlobe radova mladih Zapadnog Balkana, proisteklih sa Youth art radionica. Izloba je smjetena u prostorijama Muzi?ke kole na Trgu Musala i za javnost je otvorena u terminima do 13:00 do 15:00 i od 18:00 do 20:00 sati, do 19. prosinca/decembra 2015. godine.

Read more: Otvorenje "Putuju?e izlobe mladih Balkana""

 

YOUTH TAKING OVER DAY

YOUTH TAKING OVER DAY Skuptina HNK/ - Mostar - 03.11.2015.

Predstavnici Agencije lokalne demokratije Mostar, posjetili su Skuptinu HNK/, te imali priliku razgovarati sa mla?im izaslanicima. Sastanak se odrao u 11:00 sati u sali za sastanke Skuptine HNK/.

Read more: YOUTH TAKING OVER DAY

   

Javni poziv

Obavjetavamo vas da je otvoren Javni poziv u okviru PRO-Budu?nost projekta:

1. Javni poziv: 100.000 KM organizacijama za projekte pomirenja

Poziv je namijenjen organizacijama koje ele raditi na izgradnji pomirenja i povjerenja u PRO-Budu?nost zajednicama.
Javni poziv za prijedloge projekata otvoren je od 01. novembra/studenog do 30. novembra/studenog 2015. godine.
USAID kroz projekat PRO-Budu?nost, CRS i Fondaciju Mozaik obezbje?uje 100.000 KM ja?anju uloge nevladinih organizacija u procesima pomirenja u PRO-Budu?nost zajednicama.

 

Posjeta Los-Rosalesu

Posjeta Los-Rosalesu - Job Shadowing - 02.11.2015.

Boina Steevi? saradnik za mlade Agencije lokalne demokratije Niki? iz Crne Gore, boravio je u Centru za djecu i omladinu sa posebnim potrebama Los-Rosales. Posjeta je organizirana u sklopu 15-to dnevnog Job Shadowing programa za slubenike za mlade projekta Regionalna platforma za u?e?e i dijalog mladih Balkana.

Read more: Posjeta Los-Rosalesu

   

Page 1 of 13

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


VOLS EUROPE. Volunteer Management in Europe’s Youth sector

Volontiranje među mladima i organizacijama koje se bave pitanjima mladih...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedničke europske povjesti...


YOUTH ADVOCATE

pomoći jačanju kapaciteta za sudjelovanje u procesu donošenja politika za službenike za mlade na Balkanu i u Turskoj...


Naši Partneri

LDA Izdvojeno