Pretraga Sajta

image image

Vijesti 2014

LJUDSKA PRAVA U BIH NISU SAMO PRAVO VE? I OBAVEZA SVAKE VLASTI!

Saoptenje za javnost povodom 10. decembra Me?unarodnog dana ljudskih prava

CIVILNO DRUTVO U BIH POZIVA NOVOIZABRANE PREDSTAVNIKE/CE VLASTI DA PO?NU KORISTITI SVOJE OVLASTI I KONA?NO DOPRINESU AKTIVNOM POTIVANJU LJUDSKIH PRAVA

Read more: Poziv na potivanje ljudskih prava

 

ALDA STATEMENT

ALDA STATEMENT ON FUTURE EU ENLARGEMENT

 

Odrana radionica Drutvena refleksija urbanog prostora

Kao nastavag zapo?etog procesa, u sklopu izlobe PATCHWORK MOSTAR, Agencija lokalne demokratije Mostar organizirala je i tre?u u nizu radionica pod nazivom Drutvena refleksija urbanog prostora, na kojoj su stru?njaci iz oblasti arhitekture, gra?evine, ekonomije, prava i drugih relevantnih oblasti, imali priliku razmotriti prijedloge gra?ana, i dati stru?no miljenje vezano za rjeenja problema na koje su gra?ani ukazali.

Read more: Drutvena refleksija urbanog prostora

   

Koncert povodom izlobe Patchwork Mostar

Agencija lokalne demokratije Mostar organizirala jo jedan u nizu doga?aja u sklopu izlobe Patchwork Mostar.
Naime, Fondacija za savremenu umjetnost i arhitekturu Frgfabriken u saradnji sa lokalnim partnerom, Agencijom lokalne demokratije Mostar, uz podrku Grada Mostara organizirala je izlobu pod nazivom Patchwork Mostar.

Read more: Koncert u Muzi?koj koli

 

Radionica Patchwork of narratives kola sje?anja i snova

U sklopu izlobe PATCHWORK MOSTAR otvrene u Muzi?koj skoli (Trg Musala) Mostar, Agencija lokalne demokratije Mostar u saradnji sa Fondacijom za modernu umjetnost i arhitekturu Fargfabriken iz Stockhoklma organizirala je drugu u nizu radionica, pod nazivom Patchwork of narratives kola sje?anja I snova. Radionica, namjenjena gra?anima grada Mostara, odrana je dana 21.11.2014. godine, sa po?etkom u 17:30sati.

Read more: Radionica Patchwork of narratives kola sje?anja i snova

   

Page 1 of 5

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


CARAVAN NEXT. Feed the Future: Art moving cities

Osnaživanje svake zajednice, dugotrajna društvena i kulturna transformacija...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedničke europske povjesti...


Naši Partneri


Regione Puglia


Grad Mostar

LDA Izdvojeno