Pretraga Sajta

image image image image image

Vijesti 2014

LJUDSKA PRAVA U BIH NISU SAMO PRAVO VE? I OBAVEZA SVAKE VLASTI!

Saoptenje za javnost povodom 10. decembra Me?unarodnog dana ljudskih prava

CIVILNO DRUTVO U BIH POZIVA NOVOIZABRANE PREDSTAVNIKE/CE VLASTI DA PO?NU KORISTITI SVOJE OVLASTI I KONA?NO DOPRINESU AKTIVNOM POTIVANJU LJUDSKIH PRAVA

Read more: Poziv na potivanje ljudskih prava

 

ALDA STATEMENT

ALDA STATEMENT ON FUTURE EU ENLARGEMENT

 

Odrana radionica Drutvena refleksija urbanog prostora

Kao nastavag zapo?etog procesa, u sklopu izlobe PATCHWORK MOSTAR, Agencija lokalne demokratije Mostar organizirala je i tre?u u nizu radionica pod nazivom Drutvena refleksija urbanog prostora, na kojoj su stru?njaci iz oblasti arhitekture, gra?evine, ekonomije, prava i drugih relevantnih oblasti, imali priliku razmotriti prijedloge gra?ana, i dati stru?no miljenje vezano za rjeenja problema na koje su gra?ani ukazali.

Read more: Drutvena refleksija urbanog prostora

   

Koncert povodom izlobe Patchwork Mostar

Agencija lokalne demokratije Mostar organizirala jo jedan u nizu doga?aja u sklopu izlobe Patchwork Mostar.
Naime, Fondacija za savremenu umjetnost i arhitekturu Frgfabriken u saradnji sa lokalnim partnerom, Agencijom lokalne demokratije Mostar, uz podrku Grada Mostara organizirala je izlobu pod nazivom Patchwork Mostar.

Read more: Koncert u Muzi?koj koli

 

Radionica Patchwork of narratives kola sje?anja i snova

U sklopu izlobe PATCHWORK MOSTAR otvrene u Muzi?koj skoli (Trg Musala) Mostar, Agencija lokalne demokratije Mostar u saradnji sa Fondacijom za modernu umjetnost i arhitekturu Fargfabriken iz Stockhoklma organizirala je drugu u nizu radionica, pod nazivom Patchwork of narratives kola sje?anja I snova. Radionica, namjenjena gra?anima grada Mostara, odrana je dana 21.11.2014. godine, sa po?etkom u 17:30sati.

Read more: Radionica Patchwork of narratives kola sje?anja i snova

   

Page 1 of 5

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


VOLS EUROPE. Volunteer Management in Europe’s Youth sector

Volontiranje među mladima i organizacijama koje se bave pitanjima mladih...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedničke europske povjesti...


YOUTH ADVOCATE

pomoći jačanju kapaciteta za sudjelovanje u procesu donošenja politika za službenike za mlade na Balkanu i u Turskoj...


Naši Partneri

LDA Izdvojeno