Pretraga Sajta

image image image image image

Vijesti 2013

Trening: ParlaNet komunikacijski sistem Gradskog vije?a Grada Mostara

Agencija lokalne demokratije (LDA) Mostar u sklopu projekta Poboljanje usluga lokalne samouprave organizirala trening na temu: ParlaNet komunikacijski sistem Gradskog vije?a Grada Mostara za povjerenike mjesnih zajednica Grada Mostara.

Read more: Odran trening na temu: ParlaNet komunikacijski sistem Gradskog vije?a Grada Mostara

 

Okrugli stol u Konjicu

Odran Okrugli stol na temu: "Prezentacija rezultata istraivanja zadovoljstva gra?ana javnim uslugama na lokalnom nivou

Dana 07.05.2013. godine Agencija lokalne demokratije (LDA) Mostar u sklopu projekta "Poboljanje usluga lokalne samouprave je za vije?nike Op?inskog vije?a Konjic organizirala okrugli stol na temu: "Prezentacija rezultata istraivanja zadovoljstva gra?ana javnim uslugama na lokalnom nivou.

Read more: Okrugli stol u Konjicu

   

ALF FORUM

Anna Lindh Mediterana Forum

Anna Lindh Mediterana Forum je jedinstveni skup koji okuplja mlade lidere i organizacije civilnoga drutva, kao i utjecajne kreatore politika i interkulturalne stru?njake iz cijele Euro-mediteranske regije.
Drugo izdanje Anna Lindh Forum je odran od 4-7 travnja 2013. u francuskom gradu Marseilleu, europskoj prijestolnici kulture za 2013.

Read more: ALF FORUM

 

Finalna konferencija

Finalna konferencija pod nazivom SPORAZUM KAO OSNOVA SARADNJE IZME?U CIVILNOG DRUTVA I VLASTI U BOSNI I HERCEGOVINI

Agencija lokalne demokratije Mostar doma?in je zavrne aktivnosti projekta Civilno drutvo u akciji za dijalog i partnerstvo, finalne konferencije pod nazivom SPORAZUM KAO OSNOVA SARADNJE IZME?U CIVILNOG DRUTVA I VLASTI U BOSNI I HERCEGOVINI. Konferencija je odrana u Mostaru u Hotelu Ero, 09. i 10. maja / svibnja 2013.

Read more: Finalna konferencija

   

Obavijest za medije

Edukacija o obrazovanju djece o pravima manjina

Mladi u Akciji (Youth In Action) je program Evropske Komisije, koji je namijenjen mladim ljudima Evrope. Cilj ovog programa jeste da nadahne osje?aj aktivnog Evropskog gra?anstva, solidarnosti i tolerancije me?u mladim Evropljanima, te da ih uklju?i kao sudionike u oblikovanju budu?nosti Evropske Unije.

Read more: Obavijest za medije

 

Okrugli stol na temu: "Prezentacija izvjetaja zadovoljstva korisnika javnih usluga u Gradu Mostaru"

Agencija lokalne demokratije (LDA) Mostar je 28.02.2013. godine u Hotelu Ero odrala okrugli stol na temu: Prezentacija izvjetaja zadovoljstva korisnika javnih usluga u Gradu Mostaru, u sklopu projekta: Monitoring javnih usluga na lokalnom nivou gra?ani i lokalna vlast zajedno do boljih usluga.

Read more: Prezentacija izvjetaja zadovoljstva korisnika javnih usluga u Gradu Mostaru

   

TACSO BiH organizuje radionice u Sarajevu

TRENING ZA PREDSTAVNIKE MREA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U SARAJEVU

Predstavnici organizacija koje implementiraju projekt Civilno drutvo u akciji za dijalog i partnerstvo imali su priliku prisustvovati radionici koju je organizovao TACSO (Technical Assistance for Civil Society Organisations) BiH u sklopu svojih aktivnosti podrke nevladinim organizacijama u Bosni i Hercegovini, na temu Smjernice/Monitoring komponenta za osam mrea podranih u sklopu nacionalnog IPA 2009 programa.

Read more: TACSO BiH organizuje radionice u Sarajevu

   

Page 2 of 2

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


VOLS EUROPE. Volunteer Management in Europe’s Youth sector

Volontiranje među mladima i organizacijama koje se bave pitanjima mladih...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedničke europske povjesti...


YOUTH ADVOCATE

pomoći jačanju kapaciteta za sudjelovanje u procesu donošenja politika za službenike za mlade na Balkanu i u Turskoj...


Naši Partneri

LDA Izdvojeno