Pretraga Sajta

image image

Vijesti 2013

Trening: ParlaNet komunikacijski sistem Gradskog vije?a Grada Mostara

Agencija lokalne demokratije (LDA) Mostar u sklopu projekta Poboljanje usluga lokalne samouprave organizirala trening na temu: ParlaNet komunikacijski sistem Gradskog vije?a Grada Mostara za povjerenike mjesnih zajednica Grada Mostara.

Read more: Odran trening na temu: ParlaNet komunikacijski sistem Gradskog vije?a Grada Mostara

 

Okrugli stol u Konjicu

Odran Okrugli stol na temu: "Prezentacija rezultata istraivanja zadovoljstva gra?ana javnim uslugama na lokalnom nivou

Dana 07.05.2013. godine Agencija lokalne demokratije (LDA) Mostar u sklopu projekta "Poboljanje usluga lokalne samouprave je za vije?nike Op?inskog vije?a Konjic organizirala okrugli stol na temu: "Prezentacija rezultata istraivanja zadovoljstva gra?ana javnim uslugama na lokalnom nivou.

Read more: Okrugli stol u Konjicu

   

ALF FORUM

Anna Lindh Mediterana Forum

Anna Lindh Mediterana Forum je jedinstveni skup koji okuplja mlade lidere i organizacije civilnoga drutva, kao i utjecajne kreatore politika i interkulturalne stru?njake iz cijele Euro-mediteranske regije.
Drugo izdanje Anna Lindh Forum je odran od 4-7 travnja 2013. u francuskom gradu Marseilleu, europskoj prijestolnici kulture za 2013.

Read more: ALF FORUM

 

Finalna konferencija

Finalna konferencija pod nazivom SPORAZUM KAO OSNOVA SARADNJE IZME?U CIVILNOG DRUTVA I VLASTI U BOSNI I HERCEGOVINI

Agencija lokalne demokratije Mostar doma?in je zavrne aktivnosti projekta Civilno drutvo u akciji za dijalog i partnerstvo, finalne konferencije pod nazivom SPORAZUM KAO OSNOVA SARADNJE IZME?U CIVILNOG DRUTVA I VLASTI U BOSNI I HERCEGOVINI. Konferencija je odrana u Mostaru u Hotelu Ero, 09. i 10. maja / svibnja 2013.

Read more: Finalna konferencija

   

Obavijest za medije

Edukacija o obrazovanju djece o pravima manjina

Mladi u Akciji (Youth In Action) je program Evropske Komisije, koji je namijenjen mladim ljudima Evrope. Cilj ovog programa jeste da nadahne osje?aj aktivnog Evropskog gra?anstva, solidarnosti i tolerancije me?u mladim Evropljanima, te da ih uklju?i kao sudionike u oblikovanju budu?nosti Evropske Unije.

Read more: Obavijest za medije

 

Okrugli stol na temu: "Prezentacija izvjetaja zadovoljstva korisnika javnih usluga u Gradu Mostaru"

Agencija lokalne demokratije (LDA) Mostar je 28.02.2013. godine u Hotelu Ero odrala okrugli stol na temu: Prezentacija izvjetaja zadovoljstva korisnika javnih usluga u Gradu Mostaru, u sklopu projekta: Monitoring javnih usluga na lokalnom nivou gra?ani i lokalna vlast zajedno do boljih usluga.

Read more: Prezentacija izvjetaja zadovoljstva korisnika javnih usluga u Gradu Mostaru

   

TACSO BiH organizuje radionice u Sarajevu

TRENING ZA PREDSTAVNIKE MREA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U SARAJEVU

Predstavnici organizacija koje implementiraju projekt Civilno drutvo u akciji za dijalog i partnerstvo imali su priliku prisustvovati radionici koju je organizovao TACSO (Technical Assistance for Civil Society Organisations) BiH u sklopu svojih aktivnosti podrke nevladinim organizacijama u Bosni i Hercegovini, na temu Smjernice/Monitoring komponenta za osam mrea podranih u sklopu nacionalnog IPA 2009 programa.

Read more: TACSO BiH organizuje radionice u Sarajevu

   

Page 2 of 2

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


CARAVAN NEXT. Feed the Future: Art moving cities

Osnaživanje svake zajednice, dugotrajna društvena i kulturna transformacija...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedničke europske povjesti...


Naši Partneri


Regione Puglia


Grad Mostar

LDA Izdvojeno