Pretraga Sajta

image image image image image

Vijesti 2013

Odran dvodnevni trening za predstavnike nevladinih organizacija Op?ine Konjic na temu: Javno zagovaranje i lobiranje.

Agencija lokalne demokratije (LDA) Mostar u sklopu projekta Poboljanje usluga lokalne samouprave organizirala dvodnevni trening na temu: Javno zagovaranje i lobiranje.

Read more: Odran dvodnevni trening za NVO-e u Konjicu

 

Saoptenje za javnost sa este sjednice Konsultativnog tijela za saradnju me?u zajednicama (ICCB) Mostar

Konsultativno tijelo za saradnju me?u zajednicama ICCB, poziva odgovorne predstavnike vlasti, politi?ke stranke i me?unarodnu zajednicu u BiH, prije svega Ured visokog predstavnika (OHR), da kona?no poduzmu korake, kako bi se okon?ala daljnja agonija Grada Mostara.

Read more: Saoptenje za javnost ICCB-a Mostar

   

Sastanak u Ministarstvu odbrane BiH

Odran sastanak Ministra odbrane i predstavnika Atlantskog vije?a BiH

Ministar odbrane BiH Zekerijah Osmi? je sa saradnicima danas 03.12.2013. godine odrao sastanak sa predstavnicima Atlantskog vije?a BiH i studenata iz Federacije BiH i Unije studenata iz Republike Srpske. Ispred Atlantskog vije?a BiH sastanku je prisustvovala predsjednica ove organizacije dr.sc. Dijana Gupta Hrustanovi?, izvrna direktorica Agencije za lokalnu demokratiju iz Mostara Denana Dedi? te izvrni direktor Mree nevladinih organizacija Republike Srpske Sekara Batri?.

Read more: Sastanak u Ministarstvu odbrane BiH

 

Odran dvodnevni trening za predsjednike Mjesnih zajednica i predstavnike nevladinih organizacija Op?ine Jablanica na temu: Javno zagovaranje i lobiranje.

Agencija lokalne demokratije (LDA) Mostar u sklopu projekta Poboljanje usluga lokalne samouprave organizirala dvodnevni trening na temu: Javno zagovaranje i lobiranje.

Read more: Odran dvodnevni trening u Op?ini Jablanica

   

TOYS - TOlerance in Youth Sport

The best practices in promoting tolerance among youth

Triggered the debate for the identification of best practices in promoting tolerance among youth Upcoming news from TOYS!
Mesagne, Italy

Read more: TOYS - TOlerance in Youth Sport

 

Odran dvodnevni trening za predsjednike Mjesnih zajednica i predstavnike nevladinih organizacija Op?ine Konjic

Dana 18 i 19.11.2013 Agencija lokalne demokratije (LDA) Mostar u sklopu projekta Poboljanje usluga lokalne samouprave organizirala dvodnevni trening za predsjednike Mjesnih zajednica (MZ) i predstavnike nevladinih organizacija (NVO) iz Op?ine Konjic na temu: Zna?aj i tehnike procesa planiranja uz u?e?e gra?ana Participatory Planning Process.

Read more: Odran dvodnevni trening u Konjicu

   

Odran dvodnevni trening za predsjednike Mjesnih zajednica i predstavnike nevladinih organizacija Op?ine Jablanica

Dana 04 i 05.11.2013 Agencija lokalne demokratije (LDA) Mostar u sklopu projekta Poboljanje usluga lokalne samouprave organizirala dvodnevni trening za predsjednike Mjesnih zajednica (MZ) i predstavnike nevladinih organizacija (NVO) iz Op?ine Jablanica na temu: Zna?aj i tehnike procesa planiranja uz u?e?e gra?ana Participatory Planning Process.

Read more: Odran dvodnevni trening u Jablanici

 

Flayeri za projekat Poboljanje usluga lokalne samouprave

Agencija lokalne demokratije Mostar u sklopu projekta Poboljanje usluga lokalne samouprave izradila i distribuirala flayere koji zorno ukazuju nadlenosti Gradske Uprave Grada Mostara (5 odjela sa pripadaju?im slubama).

Read more: Poboljanje usluga lokalne samouprave - Flayeri

   

Dvodnevni trening za povjerenike Mjesnih zajednica Grada Mostara

U periodu od 24 do 27.09.2013 Agencija lokalne demokratije (LDA) Mostar u sklopu projekta Poboljanje usluga lokalne samouprave organizirala dva dvodnevna treninga za povjerenike Mjesnih zajednica Grada Mostara na temu: Zna?aj i tehnike procesa planiranja uz u?e?e gra?ana Participatory Planning Process.

Read more: Zna?aj i tehnike procesa planiranja uz u?e?e gra?ana

 

Susret sa pradstavnicima NVO-a u Mostaru

Administratorica UNDP-a i predsjedateljica Razvojne grupe UN-a BiH Helen Clark i ef Izaslanstva EU-a BiH, veleposlanik Peter Sorensen, susreli su se sa predstavnicima nevladinih Organizacija u Mostaru.

Read more: Susret sa pradstavnicima NVO-a u Mostaru

   

Page 1 of 2

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


VOLS EUROPE. Volunteer Management in Europe’s Youth sector

Volontiranje među mladima i organizacijama koje se bave pitanjima mladih...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedničke europske povjesti...


YOUTH ADVOCATE

pomoći jačanju kapaciteta za sudjelovanje u procesu donošenja politika za službenike za mlade na Balkanu i u Turskoj...


Naši Partneri

LDA Izdvojeno