Pretraga Sajta

image image image image image

Vijesti 2012

20.12.2012. - Finalna konferencija

Finalna konferencija projekta Ja?anje poloaja ena i mladih politi?kih lidera/ki u Bosni i Hercegovini

U Sarajevu 14. i 15. decembra/prosinca 2012. godine odrana je finalna konferencija projekta Ja?anje poloaja ena i mladih politi?kih lidera/ki u Bosni i Hercegovini i organizaciji Vije?a Europe uz podrku USAIDA-a. Pored koordinatorica koje su projektne aktivnosti implementirale u 49 gradova/op?ina Bosne i Hercegovine, na konferenciji su prisustvovale i novoizabrane na?elnice op?ina Visoko i Kalinovik, predstavnici Agencije za ravnopravnost spolova BiH, Centralne izborne komisije, Parlamentarne skupstine BiH, Ameri?ke ambasade u BiH te predstavnici Vije?a Europe i USAID-a.

Read more: 20.12.2012. - Finalna konferencija

 

21.12.2012. - Sastanak radne grupe u Biha?u

Trening i sastanak radne grupe u Biha?u

Kao dio projekta Civilno drutvo u akciji za dijalog i partnerstvo, nevladina organizacija Demokratski Centar Nove Nade Biha?, koja je jedan od partnera u projektu, organizovala je trening na temu Vjetine komuniciranja i odnosi sa javno?u. Trening je bio namjenjen op?inskim slubenicima/uposlenicima organa lokalne uprave iz op?ina/gradova koji u?estvuju u projektu, i odran je u periodu od 13.-14.12.2012. godine u Biha?u, BiH. Cilj ovog treninga bio je da se oja?aju kapaciteti lokalnih uprava u saradnji sa nevladinim organizacijama i drutvom u cjelini, kako bi se olakao proces donoenja i implementacije lokalnih sporazuma o saradnji.

Read more: 21.12.2012. - Sastanak radne grupe u Biha?u

   

13.12.2012 - Konferencija u Parizu

Gradona?elnik Grada Mostara Ljubo Beli? prisustvovao Konferenciji u Parizu Ljudska Prava i interkulturani dijalog u razvoju

Gradona?elnik Grada Mostara Ljubo Beli? prisustvovao je Konferenciji pod nazivom Ljudska Prava i interkulturani dijalog u razvoju, koja je povodom dana ljudskih prava odrana u Parizu 10.decembra.

Read more: 13.12.2012 - Konferencija u Parizu

 

12.12.2012 - Uloga lokalnih vlasti u razvoju saradnje

Gospodin Beli? u?estvovao u konsultacijama o ulozi lokalnih vlasti u razvoju saradnje

Gradona?enik Beli? tako?e je u?estvovao i u regionalnim konsultacijama organiziranim od strane ALDA-e za zemlje Isto?nog partnerstva i pred-pristupne zemlje (Zapadni Balkan i Turska). Konsultacije su odrane 11. decembra u Parizu, a posluile su kao osnov za Komunikaciju o ulozi lokalnih vlasti u razvoju saradnje. Ovu Komunikaciju Evropska komisija priprema za realizaciju po?etkom 2013. godine.

   

07.12.2012. - Sporazum izme?u Grada Mostara i NVO-a

Sporazum izme?u Grada Mostara i NVO-a

Ovdje moete pogledati skenirani document Sporazuma izme?u Grada Mostara i nevladinih organizacija koje ovdje obavljaju svoju funkciju.

Sporazum izme?u Grada Mostara i nevladinih organizacija koje djeluju na podru?ju grada Mostara predstavlja njihovo opredjeljenje da se rad i razvoj nevladinih organizacija uredi ovim Sporazumom, na temeljima zajedni?kih vrijednosti koje ostvaruje nevladin i vladin sektor, uspostave jasne, u?inkovite i transparentne procedure me?usobne suradnje i partnerstva.

Preuzmite PDF dokument ovdje >>

 

Agencija lokalne demokratije Mostar obiljeila osmu godinjicu svoga rada

Od 22. novembra 2004. godine kada su predstavnici lokalnih vlasti Grada Mostara potpisali Partnerski sporazum sa naim evropskim partnerima, njihova vizija Agencije lokalne demokratije temeljila se na tome da to bude mjesto medijacije, prostor za dijalog i razmjenu informacija i iskustava na svim nivoima lokalne zajednice i evropskih partnera.

Read more: 01.12.2012. - Osma godinjica rada

   

4. Forum civilnog drutva Zapadnog Balkana

Predstavnica Agencije lokalne demokratije Mostar u?etvovala je u radu 4. Foruma civilnog drutva Zapadnog Balkana, u Zagrebu 26. i 27. Novembra 2012. godine.

Read more: 27.11.2012. - 4. Forum civilnog drutva Zapadnog Balkana

 

23.12.2012. - Javna Tribina u Mostaru

LDA Mostar organizirala Javnu tribinu u hotelu ERO u Mostaru

Agencija lokalne demokratije Mostar je dana 22. novembra 2012. godine organizirala Javnu tribinu sa predstavnicima klubova politi?kih stranaka koje prticipiraju u radu Gradskog vije?a Grada Mostara.
Javnu tribinu je organizirana u sklopu projekta Monitoring javnih usluga na lokalnom nivou - gra?ani i lokalna vlast zajedno do boljih usluga.

Read more: 23.12.2012. - Javna Tribina u Mostaru

   

07-09.11.2012. - Nove Urbane Topologije

Nove Urbane Topologije 07. 09. novembar, Mostar

Agencija lokalne demokratije Mostar je bila partner u organizaciji i jedan od doma?ina trodnevnog programa posjete Mostaru u?esnika projekta Nove Urbane Topologije (NUT).

Read more: 07-09.11.2012. - Nove Urbane Topologije

 

05.11.2012. - Finalna konferencija

Finalna konferencija projekta "Promocija Evropske Povelje o ravnopravnosti ena i mukaraca na lokalnom nivou"

Finalna konferencija projekta "Promocija Evropske Povelje o ravnopravnosti ena i mukaraca na lokalnom nivou" odrana je u Mostaru 02.11.2012. u hotelu Bristol.

Read more: 05.11.2012. - Finalna konferencija

   

Page 1 of 4

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


VOLS EUROPE. Volunteer Management in Europe’s Youth sector

Volontiranje među mladima i organizacijama koje se bave pitanjima mladih...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedničke europske povjesti...


YOUTH ADVOCATE

pomoći jačanju kapaciteta za sudjelovanje u procesu donošenja politika za službenike za mlade na Balkanu i u Turskoj...


Naši Partneri

LDA Izdvojeno