Pretraga Sajta

image image image image image

Vijesti 2011

11.12.2011. - Drugi okrugli stol

Drugi okrugli stol odrati ?e se 14.12.2011. u prostorijama hotela Leotar

S ciljem uspostavljanja jasnijeg dijaloga svih zainteresiranih za prevenciju poplava na podru?ju Popovog Polja u okviru projekta Organiziranje ljudi u prevenciji poplava POPoWO (People Organize Prevention of Water Overflow) kojeg financiraju EU i Ambasada Kraljevine Norveke u BiH najavljujemo odravanje Drugog okruglog stola koji ?e se odrati u prostorijama hotela Leotar, Trebinje (Obala Luke Vukalovi?a 1) sa po?etkom u 11:00 sati.

Read more: 11.12.2011. - Drugi okrugli stol

 

Trening na temu Strateko planiranje odrava se od 10. do 12.12.2011. godine u Prijedoru, u organizaciji Udruenja gra?ana DON Prijedor. Treneri na treningu su Murisa Maric (DON Prijedor) i Svetlana Sneana elija (ToPeer Doboj). U?esnici na treningu su nevladine organizacije iz Biha?a, Breze, Mostara, Prijedora, Tuzle i Zavidovi?a.

Read more: 09.12.2011. - Trening na temu Strateko planiranje

   

03-09.11.2011. - Interkulturalni trening o ljudskim pravima

Agencija lokalne demokratije Mostar, u suradnji sa 9 evropskih nevladinih organizacija koje se bave pitanjima mladih, implementira projekat Volontiranje kroz edukaciju o ljudskim pravima.
Projekat je financiran iz programa Mladi u akciji EACEA, Suradnja sa susjednim zemljama EU.

Read more: 03-09.11.2011. - Interkulturalni trening o ljudskim pravima

 

21.09.2011. - Izaberimo mir zajedno

Obiljeavanje Dana mira u Sarajevu i Derventi

Mirovne aktivisti?ke organizacije ?e 21. septembra/rujna 2011. godine, na Trgu djece Sarajeva pod okriljem neformalne Mree za izgradnju mira (www.mreza-mira.net) obiljeiti Me?unarodni dana mira pod nazivom Izaberimo mir zajedno.
U isto vrijeme ?e i Regionalna mirovna inicijativa u Derventi organizirati obiljeavanje pod nazivom I solidarnost je put ka miru. Obiljeavanje Me?unarodnog dana mira ima za cilj promovirati vanost mirovnog aktivizma u Bosni i Hercegovini, kao i istaknuti vanost bavljenja ovom problematikom.

Read more: 21.09.2011. - Izaberimo mir zajedno

   

19.09.2011. - Javno zagovaranje i lobiranje

LDA Mostar u sklopu projekta POPoWO organizirala je jednodnevni trening na temu Javno zagovaranje i lobiranje u prostorijama Lova?kog doma Ravno
Jednodnevni trening na temu Javno zagovaranje i lobiranje

Read more: 19.09.2011. - Javno zagovaranje i lobiranje

 

13.07.2011. EU fondovi i IPA za Bosnu i Hercegovinu

Trening na temu Javno zagovaranje i lobiranje
Agencija lokalne demokratije Mostar u okviru projekta POPoWO (People Organize Prevention ofWater Overflow) organizirala je u Ljubinju 13. 7. 2011. godine trening temu:
EU fondovi i IPA za Bosnu i Hercegovinu.

Read more: 13.07.2011. EU fondovi i IPA za Bosnu i Hercegovinu

   

LDA Mostar, u suradnji sa Gradom Mostarom i Gradskim Vije?em Grada Mostara je i ove, kao i prethodne dvije godine, obiljeila Svjetski dan susjeda/komija

Tim povodom, 24. svibnja, u Mostaru uprili?eno prigodno druenje gra?ana na dvije lokacije - na platou ispred Narodnog pozorita i na platou ispred Mjesne zajednice Avenija. Obiljeavanju su pored predstavnika LDA Mostar prisustvovali i gradona?elnik Mostara g. Ljubo Beli?, predsjednik Gradskog vije?a g. Murat ?ori?, glavna savjetnica gradona?elnika Mostara g?a. Radmila Komadina, generalni konzul Republike Hrvatske g. Velimir Plea, generalni konzul Republike Turske g. Metin Ergin, te predstavnica Euro-info centra u Mostaru, a Svjetski dan susjeda svojim nastupom, igrokazom, recitacijom, plesom i pjesmom, obogatili su u?enici Osnovne kole Ilija Jakovljevi? te u?enici ?etvrte osnovne kole i Srednje Ekonomske i Ugostiteljsko turisti?ke kole iz Mostara.

Read more: 24.05.2011. - Svjetski dan susjeda/komija

 

07.04.- 10.04.2011. - Lokalna uprava i liderstvo

II generacija kole lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu, II Seminar Lokalna uprava i liderstvo
Hotel Hollywood, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, 7-10 april 2011.

Read more: 07.04.- 10.04.2011. - Lokalna uprava i liderstvo

   

31.03.-02.04.2011. - REGIONALNA PARTNERSTVA ZA INTERKULTURALNU SURADNJU

Agenicja loklane demokratije Mostar, organizira zavrnu konferenciju projekta
REGIONALNA PARTNERSTVA ZA INTERKULTURALNU SURADNJU
www.regionalicc.net
Tema konferenije je PARTICIPACIJA I INTERKULTURALNA UPRAVA NA LOKALNOJ RAZINI NA BALKANU: IZAZOVI I EUROPSKE PERSPEKTIVE

Read more: 31.03.-02.04.2011. - REGIONALNA PARTNERSTVA ZA INTERKULTURALNU SURADNJU

 

16.03.2011. - NEXPO 2011

More than 1000 participants at NEXPO 2011 including ALDA and Local Democratic Agencies from the region

Agencija lokalne demokratije (LDA) Mostar u suradnji sa partnerskim organizacijama u sklopu projekta me?unarodne suradnje Mo.StarT-V (Mostar: strategije i aktivnosti sa ciljem realizacije kole video novinarstva), organizira finalnu konferenciju, koja je zakazana za ponedjeljek, 14. oujak 2011. godine u 11:30 sati, u prostorijama OKC Abraevi?, na adresi Alekse anti?a 25.

Read more: 16.03.2011. - NEXPO 2011

   

Page 1 of 2

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


VOLS EUROPE. Volunteer Management in Europe’s Youth sector

Volontiranje među mladima i organizacijama koje se bave pitanjima mladih...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedničke europske povjesti...


YOUTH ADVOCATE

pomoći jačanju kapaciteta za sudjelovanje u procesu donošenja politika za službenike za mlade na Balkanu i u Turskoj...


Naši Partneri

LDA Izdvojeno