Pretraga Sajta

image image

Vijesti 2010

U okviru projekta ""Vije?nik - Gra?anin"", Agencija lokalne demokracije Mostar organizirala je sino? u Narodnom pozoritu u Mostaru susret s vije?nicima izabranim iz gradskog podru?ja Stari Grad. Po rije?ima menadera projekta Igora Kajgane, ovo je esta, odnosno zavrna tribina koja se ti?e gradskog podru?ja, nakon koje ?e u narednom mjesecu biti organizirana jo jedna i to za kompletan Grad Mostar.

Read more: 08.12.2010. - Odran susret vije?nika i gra?ana

 

08.12.2010. - Poziv za dostavljanje pismenih dokumenata

Poziv za dostavljanje pismenih dokumenata na temu Doprinos dobrim lokalnim praksama interkulturalne uprave
Podrano od strane Evropske komisije DG Enlargement-Regional Programmes

Read more: 08.12.2010. - Poziv za dostavljanje pismenih dokumenata

   

24.11.2010. - Obavijest za medije

Agencija lokalne demokratije Mostar u sklopu projekta Vije?nik gra?anin organizira susret sa vije?nicima izabranim iz Gradskog podru?ja Zapad.
Susret ?e se odrati 26. studenog/novembra u Hotelu Ero kristalna dvorana, sa po?etkom u 18:00 sati.
Ciljevi projekta su promocija rada Gradskog vije?a, unaprje?enje komunikacije izme?u gra?ana i Gradskog vije?a Grada Mostara, osnaenje kapaciteta gra?ana u zagovaranju svojih interesa i prava.
LDA Mostar i Gradsko vije?e Grada Mostara pozivaju sve gra?ane Gradskog podru?ja Mostar Zapad na susret sa svojim vije?nicima.
Unaprijed se radujemo uspjenoj suradnji.

 

20.11.2010. - Vije?nik/gra?anin

Agencija lokalne demokratije Mostar u sklopu projekta Vije?nik gra?anin organizira susret sa vije?nicima izabranim iz Gradskog podru?ja Jugozapad.
Susret ?e se odrati 22. studenog/novembra u Hrvatskom domu Herceg Stjepan Kosa?a sa po?etkom u 18:00 sati.
Ciljevi projekta su promocija rada Gradskog vije?a, unaprje?enje komunikacije izme?u gra?ana i Gradskog vije?a Mostara, osnaenje kapaciteta gra?ana u zagovaranju svojih interesa i prava.
LDA Mostar i Gradsko vije?e Grada Mostara pozivaju sve gra?ane Gradskog podru?ja Mostar Jugozapad na susret sa svojim vije?nicima.

   

30.10.2010. - LDA Mostar organizirala dvodnevnu radionicu

Agencija lokalne demokracije (LDA) Mostar u suradnji sa partnerskim organizacijama u sklopu projekta Mo.StarT-V (MOstar.STrategies and Activities to Realize Training in Videojournalism) organizirala je dvodnevnu radionicu participativnog planiranja pod simboli?nim nazivom Kakve javne prostore elite u svom gradu?, namijenjenu svim gra?anima grada Mostara, gradskim vlastima, te organizacijama civilnog drutva.

Read more: 30.10.2010. - LDA Mostar organizirala dvodnevnu radionicu

 

11.10.2010. - Britanci prikupljali materijale za dokumentarni film o Mostaru

U sklopu projekta Regionalna partnerstva za interkulturalnu razmjenu usmjerenog ka implementaciji manjinskih prava i u?e?u gra?ana u javnom ivotu u zemljama Zapadnog Balkana, putem efikasne interkulturalne razmjene, u Mostaru je od sedmog do desetog oktobra/listopada boravio tim iz medijske ku?e Light House Media Center iz Wolwerhampton-a (Velika Britanija).

Read more: 11.10.2010. - Britanci prikupljali materijale za dokumentarni film o Mostaru

   

U Mostaru je 13 septembra/rujna, u koordinaciji LDA Mostar po?ela sa radom kola video novinarstva. Nastava se odrava svakim radnim danom u prostorijama OKC Abraevi? . Po rije?ima Gdina Giampaolo Rampinija, redatelja dokumentarnih filmova i voditelja projekta, grupa selektiranih polaznika trenutno otkriva baze video novinarstva kroz teorijski pristup odabira subjekta i elementarno koritenje kamere i objektiva.

Read more: 13.09.2010. - kola video novinarstva

 

Od septembra/rujna do decembra/prosinca 2010. godine u Abraevi?u ?e se odvijati kola video novinarstva pod vodstvom talijanaskog redatelja dokumentarnih filmova Gianpaolo Rampinija.
Kroz ovaj period svi polaznici kole bit ?e osposobljeni samostalno pisati scenarije, snimati i montirati dokumentarne filmove na suvremenoj opremi.
Pravo da sudjeluju imaju mladi od 18 do 35 godina.

Read more: Septembar 2010. decembar 2010. - Mo.StarT-V

   

15.07.2010. - Javna tribina u Gradskom podru?ju Jugo-Istok

Javna tribina u Gradskom podru?ju Jugo-Istok

14/07/2010, u 19:00h u Domu Kulture Blagaj odran je susret izme?u gra?ana i vije?nika Gradskog vije?a grada Mostara izabranih u Gradskom podru?ju Jugo-Istok.

Read more: 15.07.2010. - Javna tribina u Gradskom podru?ju Jugo-Istok

 

10.07.2010. - Javna tribina

Agencija lokalne demokratije (LDA) Mostar u suradnji sa Gradskim Vije?em Grada Mostara organizira:

Javnu tribinu sa izabranim vije?nicima Gradskog Podru?ja Jugoistok.

Read more: 10.07.2010. - Javna tribina

   

Page 1 of 2

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


CARAVAN NEXT. Feed the Future: Art moving cities

Osnaživanje svake zajednice, dugotrajna društvena i kulturna transformacija...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedničke europske povjesti...


Naši Partneri


Regione Puglia


Grad Mostar

LDA Izdvojeno