Pretraga Sajta

image image image image image

Vijesti 2010

U okviru projekta ""Vije?nik - Gra?anin"", Agencija lokalne demokracije Mostar organizirala je sino? u Narodnom pozoritu u Mostaru susret s vije?nicima izabranim iz gradskog podru?ja Stari Grad. Po rije?ima menadera projekta Igora Kajgane, ovo je esta, odnosno zavrna tribina koja se ti?e gradskog podru?ja, nakon koje ?e u narednom mjesecu biti organizirana jo jedna i to za kompletan Grad Mostar.

Read more: 08.12.2010. - Odran susret vije?nika i gra?ana

 

08.12.2010. - Poziv za dostavljanje pismenih dokumenata

Poziv za dostavljanje pismenih dokumenata na temu Doprinos dobrim lokalnim praksama interkulturalne uprave
Podrano od strane Evropske komisije DG Enlargement-Regional Programmes

Read more: 08.12.2010. - Poziv za dostavljanje pismenih dokumenata

   

24.11.2010. - Obavijest za medije

Agencija lokalne demokratije Mostar u sklopu projekta Vije?nik gra?anin organizira susret sa vije?nicima izabranim iz Gradskog podru?ja Zapad.
Susret ?e se odrati 26. studenog/novembra u Hotelu Ero kristalna dvorana, sa po?etkom u 18:00 sati.
Ciljevi projekta su promocija rada Gradskog vije?a, unaprje?enje komunikacije izme?u gra?ana i Gradskog vije?a Grada Mostara, osnaenje kapaciteta gra?ana u zagovaranju svojih interesa i prava.
LDA Mostar i Gradsko vije?e Grada Mostara pozivaju sve gra?ane Gradskog podru?ja Mostar Zapad na susret sa svojim vije?nicima.
Unaprijed se radujemo uspjenoj suradnji.

 

20.11.2010. - Vije?nik/gra?anin

Agencija lokalne demokratije Mostar u sklopu projekta Vije?nik gra?anin organizira susret sa vije?nicima izabranim iz Gradskog podru?ja Jugozapad.
Susret ?e se odrati 22. studenog/novembra u Hrvatskom domu Herceg Stjepan Kosa?a sa po?etkom u 18:00 sati.
Ciljevi projekta su promocija rada Gradskog vije?a, unaprje?enje komunikacije izme?u gra?ana i Gradskog vije?a Mostara, osnaenje kapaciteta gra?ana u zagovaranju svojih interesa i prava.
LDA Mostar i Gradsko vije?e Grada Mostara pozivaju sve gra?ane Gradskog podru?ja Mostar Jugozapad na susret sa svojim vije?nicima.

   

30.10.2010. - LDA Mostar organizirala dvodnevnu radionicu

Agencija lokalne demokracije (LDA) Mostar u suradnji sa partnerskim organizacijama u sklopu projekta Mo.StarT-V (MOstar.STrategies and Activities to Realize Training in Videojournalism) organizirala je dvodnevnu radionicu participativnog planiranja pod simboli?nim nazivom Kakve javne prostore elite u svom gradu?, namijenjenu svim gra?anima grada Mostara, gradskim vlastima, te organizacijama civilnog drutva.

Read more: 30.10.2010. - LDA Mostar organizirala dvodnevnu radionicu

 

11.10.2010. - Britanci prikupljali materijale za dokumentarni film o Mostaru

U sklopu projekta Regionalna partnerstva za interkulturalnu razmjenu usmjerenog ka implementaciji manjinskih prava i u?e?u gra?ana u javnom ivotu u zemljama Zapadnog Balkana, putem efikasne interkulturalne razmjene, u Mostaru je od sedmog do desetog oktobra/listopada boravio tim iz medijske ku?e Light House Media Center iz Wolwerhampton-a (Velika Britanija).

Read more: 11.10.2010. - Britanci prikupljali materijale za dokumentarni film o Mostaru

   

U Mostaru je 13 septembra/rujna, u koordinaciji LDA Mostar po?ela sa radom kola video novinarstva. Nastava se odrava svakim radnim danom u prostorijama OKC Abraevi? . Po rije?ima Gdina Giampaolo Rampinija, redatelja dokumentarnih filmova i voditelja projekta, grupa selektiranih polaznika trenutno otkriva baze video novinarstva kroz teorijski pristup odabira subjekta i elementarno koritenje kamere i objektiva.

Read more: 13.09.2010. - kola video novinarstva

 

Od septembra/rujna do decembra/prosinca 2010. godine u Abraevi?u ?e se odvijati kola video novinarstva pod vodstvom talijanaskog redatelja dokumentarnih filmova Gianpaolo Rampinija.
Kroz ovaj period svi polaznici kole bit ?e osposobljeni samostalno pisati scenarije, snimati i montirati dokumentarne filmove na suvremenoj opremi.
Pravo da sudjeluju imaju mladi od 18 do 35 godina.

Read more: Septembar 2010. decembar 2010. - Mo.StarT-V

   

15.07.2010. - Javna tribina u Gradskom podru?ju Jugo-Istok

Javna tribina u Gradskom podru?ju Jugo-Istok

14/07/2010, u 19:00h u Domu Kulture Blagaj odran je susret izme?u gra?ana i vije?nika Gradskog vije?a grada Mostara izabranih u Gradskom podru?ju Jugo-Istok.

Read more: 15.07.2010. - Javna tribina u Gradskom podru?ju Jugo-Istok

 

10.07.2010. - Javna tribina

Agencija lokalne demokratije (LDA) Mostar u suradnji sa Gradskim Vije?em Grada Mostara organizira:

Javnu tribinu sa izabranim vije?nicima Gradskog Podru?ja Jugoistok.

Read more: 10.07.2010. - Javna tribina

   

Page 1 of 2

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


VOLS EUROPE. Volunteer Management in Europe’s Youth sector

Volontiranje među mladima i organizacijama koje se bave pitanjima mladih...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedničke europske povjesti...


YOUTH ADVOCATE

pomoći jačanju kapaciteta za sudjelovanje u procesu donošenja politika za službenike za mlade na Balkanu i u Turskoj...


Naši Partneri

LDA Izdvojeno