Pretraga Sajta

image image image image image

Vijesti 2009

Agencija lokalne demokratije (LDA) Mostar, inicarala je obiljeavanje Dana komija / susjeda po prvi put u Bosni i Hercegovini. Grad Mostar i Gradsko vije?e podrali su inicijativu te je Grad Mostar postao prvi BiH grad koji je 26.05.2009. godine obiljeio Dan komija / susjeda.

Read more: 26.05.2009. - Evropski dan susjeda/komija

 

26.05.2009 - Sastanak Upravnog odbora RCD-a

Dana 30. Juna 2009. godine u prostorijama Agencije lokalne demokratije odrzan sastanak Upravnog odbora Resursnog centra za demokratizaciju. Sastanku su prisustvovali predstavnici gradske uprave Mostara (Sanela Kameric ured gradonacelnika i Jasna Velagic odjel za finansije) i uposlenici LDA Mostar. U prvom dijelu sastanka su detaljno prezentirane aktivnosti koje su implementirane u sklopu projekta, dok je u drugom dijelu prezentirana finansijska strana projekta.

Read more: 26.05.2009 - Sastanak Upravnog odbora RCD-a

   

26.05.2009 - Mikrokreditna shema za jugoisto?nu Evropu

Asocijacija Agencija lokalne demokratije (ALDA) zapo?ela je sa implementacijom projekta Mikrokreditna shema za jugoisto?nu Evropu
Finansijsku podrku projektu obezbijedilo je Norveko ministarstvo vanjskih poslova i Razvojna banka Savjeta Evrope (CEB), a projekat se realizira u suradnji sa Agencijama lokalne demokratije koje djeluju na treitorijama Republika Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, i Intesa Sanpaolo bankom.

Read more: 26.05.2009 - Mikrokreditna shema za jugoisto?nu Evropu

   

Page 2 of 2

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


VOLS EUROPE. Volunteer Management in Europe’s Youth sector

Volontiranje među mladima i organizacijama koje se bave pitanjima mladih...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedničke europske povjesti...


YOUTH ADVOCATE

pomoći jačanju kapaciteta za sudjelovanje u procesu donošenja politika za službenike za mlade na Balkanu i u Turskoj...


Naši Partneri

LDA Izdvojeno