Pretraga Sajta

image image image image image

Vijesti 2009

27-28.01.2009. - Komunikacija i odnosi s javnošću

Resursni centar za demokratizaciju LDA Mostar organizirao dvodnevni trening pod nazivom ""Komunikacija i odnosi s javnošću"" za predstavnike Ministarstava HNK i nevladinih organizacija dana 27 i 28 januara 2009. godine.

Read more: 27-28.01.2009. - Komunikacija i odnosi s javnošću

 

30.01.2009. - RCD organizirao radionicu

Resursni centar za demokraciju (RCD) LDA Mostar organizirao je radionicu za predstavnike učeničkih vijeća srednjih škola s područja Grada Mostara pod nazivom "Prava žena u BiH - ravnopravnost spolova" dana 30. januara 2009. godine. Ovaj seminar je četvrti u nizu koji se održava za predstavnike učeničkih vijeća srednjih škola.Seminar ima za cilj da informira srednjoškolce o pravima žena, ravnopravnosti spolova i uopće o pravima mladih u BiH.

Read more: 30.01.2009. - RCD organizirao radionicu

   

02-03 .02.2009. - Komunikacija i odnosi s javnošću

Resursni centar za demokratizaciju LDA Mostar organizirao dvodnevni trening pod nazivom "Komunikacija i odnosi s javnošću" za predstavnike gradske uprave Grada Mostara i nevladinih organizacija dana 02 i 03 februara 2009. godine.

Read more: 02-03 .02.2009. - Komunikacija i odnosi s javnošću

 

25.02.2009. - Radionica na temu "Interkulturalni dijalog II"

Resursni centar za demokratizaciju LDA Mostar organizirao je radionicu za predstavnike učeničkih vijeća srednjih škola s područja Grada Mostara na temu: "Interkulturalni dijalog II". Cilj radionice je bio upoznati srednjoškolce s osnovama komunikacije, konflikta, dijaloga kao i vještinama pregovaranja te s osnovnim demokratskim načelima i vještinama komuniciranja.

Read more: 25.02.2009. - Radionica na temu "Interkulturalni dijalog II"

   

11-12.03.2009. - Strateško planiranje

Resursni centar za demokratizaciju Agencije lokalne demokracije Mostar je dana 11. i 12. marta 2009. godine organizirao dvodnevni trening za predstavnike Vijeća mladih Grada Mostara na temu "Strateško planiranje". Svrha treninga je upoznati predstavnike Vijeća mladih s pojmom, svrhom i značajem strateškog planiranja i načinima kreiranja zajedničke vizije budućnosti, a krajnji cilj seminara izrada konkretnih akcijskih planova za razdoblje od godinu dana.

Read more: 11-12.03.2009. - Strateško planiranje

 

30-31.03.2009. - Održana završna konferencija projekta PEARL.EU

Održana završna konferencija projekta PEARL.EU „ŠIRENJE PLATFORME VEZA JADRANSKE REGIJE U EVROPI“
U Mostaru je 30. i 31. mart 2009. održana  završna konferencija projekta PEARL.EU
„ŠIRENJE PLATFORME VEZA JADRANSKE REGIJE U EVROPI“

Read more: 30-31.03.2009. - Održana završna konferencija projekta PEARL.EU

   

23-24.03.2009. - Dvodnevni trening IPA Fondovi EU za BiH

Resursni centar za demokratizaciju (LDA) Mostar organizirao je dvodnevni trening za predstavnike Ministarstava HNK/Ž, Vlade HNK/Ž i Gradske uprave Grada Mostara na temu: „IPA Fondovi EU za BiH 2007-2013 – napredni modul“.

Read more: 23-24.03.2009. - Dvodnevni trening IPA Fondovi EU za BiH

 

24.04.2009. - Radionica na temu "Komunikacija medija s institucijama organa vlasti i praktična radionica novinarstva"

Dana 24. Aprila/travnja Resursni centar za demokratizaciju (RCD) Agencije lokalne demokratije Mostar (LDA) organizirao je radionicu  za predstavnike mostarskih medijskih kuća  na temu "Komunikacija medija s institucijama organa vlasti i praktična radionica novinarstva".

Read more: 24.04.2009. - Radionica na temu "Komunikacija medija s institucijama organa vlasti i praktična radionica novinarstva"

   

28-29.04.2009. - Značaj i tehnike procesa planiranja uz učešće građana

Dana 28. i 29. aprila / travnja Resursni centar za demokratizaciju (RCD) Agencije lokalne demokratije Mostar (LDA) organizirao je dvodnevni trening za predstavnike Ministarstava Hercegovačko – Neretvanskog Kantona/Županije i gradske uprave Grada Mostara na temu: „Značaj i tehnike procesa planiranja uz učešće građana“.

Read more: 28-29.04.2009. - Značaj i tehnike procesa planiranja uz učešće građana

 

13.05.2009. - Okrugli stol na temu "Prekogranična suradnja"

Resursni centar za demokratizaciju (RCD) Agencije lokalne demokracije (LDA) Mostar organizirao je dana 13.05.2009. godine okrugli stol na temu "Prekogranična suradnja - prednosti i mogućnosti za ekonomski napredak u Gradu Mostaru i HNŽ".

Read more: 13.05.2009. - Okrugli stol na temu "Prekogranična suradnja"

   

Page 1 of 2

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


VOLS EUROPE. Volunteer Management in Europe’s Youth sector

Volontiranje među mladima i organizacijama koje se bave pitanjima mladih...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedničke europske povjesti...


YOUTH ADVOCATE

pomoći jačanju kapaciteta za sudjelovanje u procesu donošenja politika za službenike za mlade na Balkanu i u Turskoj...


Naši Partneri

 

LDA Izdvojeno