Pretraga Sajta

image image

Vijesti 2009

Resursni centar za demokratizaciju LDA Mostar organizirao dvodnevni trening pod nazivom ""Komunikacija i odnosi s javno?u"" za predstavnike Ministarstava HNK i nevladinih organizacija dana 27 i 28 januara 2009. godine.

Read more: 27-28.01.2009. - Komunikacija i odnosi s javno?u

 

30.01.2009. - RCD organizirao radionicu

Resursni centar za demokraciju (RCD) LDA Mostar organizirao je radionicu za predstavnike u?eni?kih vije?a srednjih kola s podru?ja Grada Mostara pod nazivom "Prava ena u BiH - ravnopravnost spolova" dana 30. januara 2009. godine. Ovaj seminar je ?etvrti u nizu koji se odrava za predstavnike u?eni?kih vije?a srednjih kola.Seminar ima za cilj da informira srednjokolce o pravima ena, ravnopravnosti spolova i uop?e o pravima mladih u BiH.

Read more: 30.01.2009. - RCD organizirao radionicu

   

Resursni centar za demokratizaciju LDA Mostar organizirao dvodnevni trening pod nazivom "Komunikacija i odnosi s javno?u" za predstavnike gradske uprave Grada Mostara i nevladinih organizacija dana 02 i 03 februara 2009. godine.

Read more: 02-03 .02.2009. - Komunikacija i odnosi s javno?u

 

25.02.2009. - Radionica na temu "Interkulturalni dijalog II"

Resursni centar za demokratizaciju LDA Mostar organizirao je radionicu za predstavnike u?eni?kih vije?a srednjih kola s podru?ja Grada Mostara na temu: "Interkulturalni dijalog II". Cilj radionice je bio upoznati srednjokolce s osnovama komunikacije, konflikta, dijaloga kao i vjetinama pregovaranja te s osnovnim demokratskim na?elima i vjetinama komuniciranja.

Read more: 25.02.2009. - Radionica na temu "Interkulturalni dijalog II"

   

Resursni centar za demokratizaciju Agencije lokalne demokracije Mostar je dana 11. i 12. marta 2009. godine organizirao dvodnevni trening za predstavnike Vije?a mladih Grada Mostara na temu "Strateko planiranje". Svrha treninga je upoznati predstavnike Vije?a mladih s pojmom, svrhom i zna?ajem stratekog planiranja i na?inima kreiranja zajedni?ke vizije budu?nosti, a krajnji cilj seminara izrada konkretnih akcijskih planova za razdoblje od godinu dana.

Read more: 11-12.03.2009. - Strateko planiranje

 

Odrana zavrna konferencija projekta PEARL.EU IRENJE PLATFORME VEZA JADRANSKE REGIJE U EVROPI
U Mostaru je 30. i 31. mart 2009. odrana zavrna konferencija projekta PEARL.EU
IRENJE PLATFORME VEZA JADRANSKE REGIJE U EVROPI

Read more: 30-31.03.2009. - Odrana zavrna konferencija projekta PEARL.EU

   

23-24.03.2009. - Dvodnevni trening IPA Fondovi EU za BiH

Resursni centar za demokratizaciju (LDA) Mostar organizirao je dvodnevni trening za predstavnike Ministarstava HNK/, Vlade HNK/ i Gradske uprave Grada Mostara na temu: IPA Fondovi EU za BiH 2007-2013 napredni modul.

Read more: 23-24.03.2009. - Dvodnevni trening IPA Fondovi EU za BiH

 

24.04.2009. - Radionica na temu "Komunikacija medija s institucijama organa vlasti i prakti?na radionica novinarstva"

Dana 24. Aprila/travnja Resursni centar za demokratizaciju (RCD) Agencije lokalne demokratije Mostar (LDA) organizirao je radionicu za predstavnike mostarskih medijskih ku?a na temu "Komunikacija medija s institucijama organa vlasti i prakti?na radionica novinarstva".

Read more: 24.04.2009. - Radionica na temu "Komunikacija medija s institucijama organa vlasti i prakti?na radionica novinarstva"

   

Dana 28. i 29. aprila / travnja Resursni centar za demokratizaciju (RCD) Agencije lokalne demokratije Mostar (LDA) organizirao je dvodnevni trening za predstavnike Ministarstava Hercegova?ko Neretvanskog Kantona/upanije i gradske uprave Grada Mostara na temu: Zna?aj i tehnike procesa planiranja uz u?e?e gra?ana.

Read more: 28-29.04.2009. - Zna?aj i tehnike procesa planiranja uz u?e?e gra?ana

 

13.05.2009. - Okrugli stol na temu "Prekograni?na suradnja"

Resursni centar za demokratizaciju (RCD) Agencije lokalne demokracije (LDA) Mostar organizirao je dana 13.05.2009. godine okrugli stol na temu "Prekograni?na suradnja - prednosti i mogu?nosti za ekonomski napredak u Gradu Mostaru i HN".

Read more: 13.05.2009. - Okrugli stol na temu "Prekograni?na suradnja"

   

Page 1 of 2

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


CARAVAN NEXT. Feed the Future: Art moving cities

Osnaživanje svake zajednice, dugotrajna društvena i kulturna transformacija...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedničke europske povjesti...


Naši Partneri


Regione Puglia


Grad Mostar

LDA Izdvojeno