Pretraga Sajta

image image image image image

Vijesti 2008

U sklopu edukativnih aktivnosti koje Resursni centar za demokratizaciju realizira sa ciljem podrke U?eni?kim vije?ima srednjih kola iz Mostara uprili?ena je radionica na temu: Interkulturalni dijalog dana 12.12.2008. godine.

Read more: 12.12.2008. - Radionica Interkulturalni dijalog

 

Resursni centar za demokratizaciju LDA Mostar u povodu svjetskog dana osoba sa posebnim potrebama premijerno je emitirao dokumentarni film pod naslovom: Socijalna inkluzija u suradnji sa dvije TV ku?e iz Mostara (RTM i Oscar C). Cilj filma je ukazati na probleme sa kojima se susre?u osobe sa posebnim potrebama, kao i institucije i organizacije koje rade sa navedenim osobama. Tako?er emitiranjem filma eljela se senzibilizirati javnost po ovom pitanju. Dokumentarni film Socijalna inkluzija je snimnjen od strane nezavisne producentske ku?e Studio 7.

   

03.12.2008. - Radionica u dje?ijim vrti?ima

Resursni centar za demokratizaciju LDA Mostar u suradnji sa Dje?ijim vrti?ima Grada Mostara i Mobilnim timom za provo?enje eksperimentalnog edukacijskog projekta Inkluzija 1. faza u predkolskim institucijama HNK/ (za 2008. i 2009.), nastavlja realizaciju radionica u dje?ijim vrti?ima.

Read more: 03.12.2008. - Radionica u dje?ijim vrti?ima

 

Agencija lokalne demokratije Mostar slavi svoju 4-tu godinjicu.

Ceremonija obiljeavanja godinjice rada odrana je 02.12.2008.
u Hotelu Bristol u Mostaru, sa po?etkom u 12:00.

Read more: 01.12.2008. - LDA Mostar slavi svoju 4-tu godinjicu

   

12.11.2008. - Sastanak partnera LDA Mostar

6. po redu sastanak partnera LDA Mostar, odran u gradu Vajle, Danska

Godinji sastanak partnera LDA Mostar odran je 12. novembra 2008. godine u Gradu Vajle, Danska, jednom od partnera LDA Mostar.
Na partnerskom sastanku predstavljene su glavne aktivnosti i partnerstva LDA Mostar koje su implementirane u protekloj godini, te se diskutovalo o perspektivama i strategijama koje bi trebalo poduzeti kako bi se nastavilo sa aktivnostima vezanim za lokalnu demokratiju na podru?ju Mostara.

Read more: 12.11.2008. - Sastanak partnera LDA Mostar

 

14.11.2008. - Dnevni red radionice - Inkluzija

Dnevni red radionice: Prava osoba sa posebnim potrebama Inkluzija,

Read more: 14.11.2008. - Dnevni red radionice - Inkluzija

   

14.11.2008. - Obavijest za medije

Resursni centar za demokratizaciju LDA Mostar dana 14. novembra/studenog 2008. godine organizira radionicu za predstavnike Vije?a u?enika srednjih kola sa podru?ja Mostara.
Tema radionice: Prava osoba sa posebnim potrebama Inkluzija

Read more: 14.11.2008. - Obavijest za medije

 

10.11.2008. - Obavijest za medije

Resursni centar za demokratizaciju LDA Mostar krenuo u realizaciju radionica u dje?ijim vrti?ima u suradnji sa Dje?ijim vrti?ima Grada Mostara i Mobilnim timom za provo?enje eksperimentalnog edukacijskog projekta Inkluzija 1. faza u predkolskim institucijama HNK/ (za 2008 i 2009), krenuo u realizaciju radionica u dje?ijim vrti?ima.

Read more: 10.11.2008. - Obavijest za medije

   

Resursni centar za demokratizaciju LDA Mostar je u suradnji sa medijskim ku?ama (RTVMO i Oscar C) dana 29.oktobra realizirao prvu TV emisiju na temu:
Inkluzija u osnovnim kolama Mostara

Read more: 29.10.2008. - Inkluzija u osnovnim kolama Mostara

 

25 i 26.09.2008. - RCD LDA Mostar organizirao je dvodnevni trening IPA

Resursni centar za demokratizaciju LDA Mostar organizirao je dvodnevni trening za predstavnike nevladinih organizacija iz Grada Mostara, na temu:
Pristupni fondovi Europske Unije za Bosnu i Hercegovinu za period 2007 2013, dana 25 i 26 septembra 2008 godine.

Read more: 25 i 26.09.2008. - RCD LDA Mostar organizirao je dvodnevni trening IPA

   

Page 1 of 3

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


VOLS EUROPE. Volunteer Management in Europe’s Youth sector

Volontiranje među mladima i organizacijama koje se bave pitanjima mladih...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedničke europske povjesti...


YOUTH ADVOCATE

pomoći jačanju kapaciteta za sudjelovanje u procesu donošenja politika za službenike za mlade na Balkanu i u Turskoj...


Naši Partneri

LDA Izdvojeno