Pretraga Sajta

image image

Vijesti 2008

U sklopu edukativnih aktivnosti koje Resursni centar za demokratizaciju realizira sa ciljem podrke U?eni?kim vije?ima srednjih kola iz Mostara uprili?ena je radionica na temu: Interkulturalni dijalog dana 12.12.2008. godine.

Read more: 12.12.2008. - Radionica Interkulturalni dijalog

 

Resursni centar za demokratizaciju LDA Mostar u povodu svjetskog dana osoba sa posebnim potrebama premijerno je emitirao dokumentarni film pod naslovom: Socijalna inkluzija u suradnji sa dvije TV ku?e iz Mostara (RTM i Oscar C). Cilj filma je ukazati na probleme sa kojima se susre?u osobe sa posebnim potrebama, kao i institucije i organizacije koje rade sa navedenim osobama. Tako?er emitiranjem filma eljela se senzibilizirati javnost po ovom pitanju. Dokumentarni film Socijalna inkluzija je snimnjen od strane nezavisne producentske ku?e Studio 7.

   

03.12.2008. - Radionica u dje?ijim vrti?ima

Resursni centar za demokratizaciju LDA Mostar u suradnji sa Dje?ijim vrti?ima Grada Mostara i Mobilnim timom za provo?enje eksperimentalnog edukacijskog projekta Inkluzija 1. faza u predkolskim institucijama HNK/ (za 2008. i 2009.), nastavlja realizaciju radionica u dje?ijim vrti?ima.

Read more: 03.12.2008. - Radionica u dje?ijim vrti?ima

 

Agencija lokalne demokratije Mostar slavi svoju 4-tu godinjicu.

Ceremonija obiljeavanja godinjice rada odrana je 02.12.2008.
u Hotelu Bristol u Mostaru, sa po?etkom u 12:00.

Read more: 01.12.2008. - LDA Mostar slavi svoju 4-tu godinjicu

   

12.11.2008. - Sastanak partnera LDA Mostar

6. po redu sastanak partnera LDA Mostar, odran u gradu Vajle, Danska

Godinji sastanak partnera LDA Mostar odran je 12. novembra 2008. godine u Gradu Vajle, Danska, jednom od partnera LDA Mostar.
Na partnerskom sastanku predstavljene su glavne aktivnosti i partnerstva LDA Mostar koje su implementirane u protekloj godini, te se diskutovalo o perspektivama i strategijama koje bi trebalo poduzeti kako bi se nastavilo sa aktivnostima vezanim za lokalnu demokratiju na podru?ju Mostara.

Read more: 12.11.2008. - Sastanak partnera LDA Mostar

 

14.11.2008. - Dnevni red radionice - Inkluzija

Dnevni red radionice: Prava osoba sa posebnim potrebama Inkluzija,

Read more: 14.11.2008. - Dnevni red radionice - Inkluzija

   

14.11.2008. - Obavijest za medije

Resursni centar za demokratizaciju LDA Mostar dana 14. novembra/studenog 2008. godine organizira radionicu za predstavnike Vije?a u?enika srednjih kola sa podru?ja Mostara.
Tema radionice: Prava osoba sa posebnim potrebama Inkluzija

Read more: 14.11.2008. - Obavijest za medije

 

10.11.2008. - Obavijest za medije

Resursni centar za demokratizaciju LDA Mostar krenuo u realizaciju radionica u dje?ijim vrti?ima u suradnji sa Dje?ijim vrti?ima Grada Mostara i Mobilnim timom za provo?enje eksperimentalnog edukacijskog projekta Inkluzija 1. faza u predkolskim institucijama HNK/ (za 2008 i 2009), krenuo u realizaciju radionica u dje?ijim vrti?ima.

Read more: 10.11.2008. - Obavijest za medije

   

Resursni centar za demokratizaciju LDA Mostar je u suradnji sa medijskim ku?ama (RTVMO i Oscar C) dana 29.oktobra realizirao prvu TV emisiju na temu:
Inkluzija u osnovnim kolama Mostara

Read more: 29.10.2008. - Inkluzija u osnovnim kolama Mostara

 

25 i 26.09.2008. - RCD LDA Mostar organizirao je dvodnevni trening IPA

Resursni centar za demokratizaciju LDA Mostar organizirao je dvodnevni trening za predstavnike nevladinih organizacija iz Grada Mostara, na temu:
Pristupni fondovi Europske Unije za Bosnu i Hercegovinu za period 2007 2013, dana 25 i 26 septembra 2008 godine.

Read more: 25 i 26.09.2008. - RCD LDA Mostar organizirao je dvodnevni trening IPA

   

Page 1 of 3

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


CARAVAN NEXT. Feed the Future: Art moving cities

Osnaživanje svake zajednice, dugotrajna društvena i kulturna transformacija...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedničke europske povjesti...


Naši Partneri


Regione Puglia


Grad Mostar

LDA Izdvojeno