Pretraga Sajta

image image image image image

ALDA predvodi borbu za podršku civilnim pravima stranaca u europskim gradovima i zajednicama kroz projekt FAIR EU

ALDA predvodi borbu za podršku civilnim pravima stranaca kroz projekt FAIR EU

Danas, kada je međunarodna mobilnost pri vrhu prioriteta programa EU, što mnoge europske gradove čini domaćinima živahne mješavine europskih i izvaneuropskih državljana koji žive i rade u njima, izuzetno je važno poticati njihova građanska prava i sudjelovanje.

***

Često, izgubljeni u birokraciji i preprekama novog okruženja, strani državljani nisu dovoljno informirani o svojim pravima glasa na lokalnoj i europskoj razini. Istodobno, lokalne vlasti često se bore da ih integriraju i nisu svjesne svog izbornog potencijala.

ALDA (European Association for Local Democracy) je zajedno sa svojim partnerima konsolidirala svoje snage kako bi potaknula uspješno uključivanje mobilnih građana EU u građanski i politički život zemlje domaćina kroz pružanje cjelovitog pristupa rješavanju prepreka s kojima se suočavaju pri ostvarivanju svojih prava. Projekt FAIR EU (Poticanje svijesti, uključivanje i priznavanje političkih prava EU mobilnih građana) prvenstveno se sastoji od opsežnog istraživanja izbornih prepreka stranih državljana i kampanje poticanja za sudjelovanje na lokalnim izborima u Bruxellesu koji su zakazani za jun/listopad 2018. godine. Projekt će se provoditi u suradnji sa Europskim servisom za građansku akciju (ECAS), Grupom za migracijsku politiku (PMG), Europskim sveučilišnim institutom (EUI) i Sveučilištem Malmö (MU).

ALDA je ključni dionik približavanja ishoda projekta na lokalnoj razini putem svoje velike mreže lokalnih vlasti, udruženja lokalnih vlasti, organizacija civilnog društva, sveučilišta i istraživačkih institucija. Projekt je izvrsna prilika za podizanje svijesti stranih građana o njihovim pravima glasanja, a time i na poticanje njihova sudjelovanja u životu gradova i njihovog dijaloga s lokalnim vlastima. Sve u svemu, gledajući širu sliku, ALDA vjeruje da FAIR EU pridonosi stvaranju inkluzivnog i politički angažiranog europskog društva koje je jednako dio ALDA-ine misije.

 

Originalni tekst pročitajte na sljedećem LINKU.

 

 

 Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


VOLS EUROPE. Volunteer Management in Europe’s Youth sector

Volontiranje među mladima i organizacijama koje se bave pitanjima mladih...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedničke europske povjesti...


YOUTH ADVOCATE

pomoći jačanju kapaciteta za sudjelovanje u procesu donošenja politika za službenike za mlade na Balkanu i u Turskoj...


Naši Partneri

LDA Izdvojeno