Pretraga Sajta

image image image image image

Otvoreni poziv u sklopu projekta projekta WomCom

Otvoreni poziv u sklopu projekta WomCom

Agencija lokalne demokratije Mostar objavljuje
JAVNI POZIV
za vizualno rješenje i video produkciju u okviru projekta „WomCom“

Projekt „WomCom“ ima za cilj ojačati kapacitete kod mladih žena s umanjenim mogućnostima, s naglaskom na žene iz ruralnih područja Zapadnog Balkana, a u svrhu postizanja njihovog napretka i ostvarivanja jednakih mogućnosti.

Projektom je predviđeno kreiranje i distribucija video materijala usmjerenog na podizanje svijesti o poziciji i pravima žena. U svrhu kreiranja navedenog materijala, projekat „WomCom“ zapošljava za sljedeće dvije pozicije:

 

  • Grafički dizajner/ica i/ili umjetnik/ica: kreira idejno rješenje za nastanak videa na temu „prava žena i komunikacija“ u dogovoru sa i prema uputstvima projektnog tima;
  • Video producent/kinja: kreira i producira video materijal u trajanju 3-5 minuta na osnovu idejnog rješenja osmišljenog od strane grafičkog dizajnera/ice i projektnog tima.

 

Ukoliko smatrate da ispunjavate navedene uslove, te možete doprinjeti realizaciji „WomCom“ projekta, molimo Vas da prijavu koja sadrži Vaš CV i 3 autorska rada dostavite na e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it do 1.3.2018. godine.

 


 

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


VOLS EUROPE. Volunteer Management in Europe’s Youth sector

Volontiranje među mladima i organizacijama koje se bave pitanjima mladih...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedničke europske povjesti...


YOUTH ADVOCATE

pomoći jačanju kapaciteta za sudjelovanje u procesu donošenja politika za službenike za mlade na Balkanu i u Turskoj...


Naši Partneri

LDA Izdvojeno