Pretraga Sajta

image image image image image

ALDA raspisuje poziv za dodjelu stipendija ''Gianfranco Martini'' za 2018.

ALDA (Association of Local Democracy Agencies) raspisuje poziv za stipendije “Gianfranco Martini” 2018. za studente i istraživače koji razviju studiju ili radni projekt u vezi sa sljedećim temama: lokalna demokracija, angažman civilnog društva i / ili međuetnički dijalog.

 

***

Rok za prijave: 20.3.2018.

Sve detalje poziva možete pronaći na linku ispod:

http://www.alda-europe.eu/newSite/news_dett.php?id=2120

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


VOLS EUROPE. Volunteer Management in Europe’s Youth sector

Volontiranje među mladima i organizacijama koje se bave pitanjima mladih...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedničke europske povjesti...


YOUTH ADVOCATE

pomoći jačanju kapaciteta za sudjelovanje u procesu donošenja politika za službenike za mlade na Balkanu i u Turskoj...


Naši Partneri

LDA Izdvojeno