Pretraga Sajta

image image image image image

Otvoreni poziv

Otvoreni poziv za vizualne umjetnike u sklopu projekta WOMCOM

AGENCIJA LOKALNE DEMOKRATIJE MOSTAR
Poziva likovne umjetnike/-ce, strip autore/-ce i animatore/-ce u svrhu izrade idejnog rješenja koje će biti uvršteno u sadržaj video publikacije planirane kroz projekt Women’s Communication for Solidarity / WomCom, sufinanciranog kroz EU program Erasmus+.

Projekt WomCom ima za cilj ojačati kapacitete kod mladih žena s umanjenim mogućnostima, s naglaskom na žene iz ruralnih područja Zapadnog Balkana, a u svrhu postizanja njihovog napretka i ostvarivanja jednakih mogućnosti.

Zadatak umjetnika/-ce je izraditi idejno rješenje u vidu stripa koje bi oslikavalo temu borbe za prava žena kroz asertivnu komunikaciju, a koje bi bilo uvršteno u sadržaj video vodiča u trajanju od 3-5 minuta.
Molimo sve zainteresirane da uz prijavu dostave kratki životopis, te minimalno 3 autorska rada na osnovu kojih će se vršiti procjena vještine umjetnika i umjetničkog izričaja. Dodatno, u prijavi je potrebno navesti i procjenu vrijednosti izrade materijala.

Poziv je otvoren studentima/-ticama likovnih umjetnosti, kao i svim afirmirani i neafirmirani umjetnicima.
Rok za podnošenje prijava je četvrtak, 15.2.2018. do 23.59 sati.

Prijave slati na e-mail adresu: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


VOLS EUROPE. Volunteer Management in Europe’s Youth sector

Volontiranje među mladima i organizacijama koje se bave pitanjima mladih...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedničke europske povjesti...


YOUTH ADVOCATE

pomoći jačanju kapaciteta za sudjelovanje u procesu donošenja politika za službenike za mlade na Balkanu i u Turskoj...


Naši Partneri

LDA Izdvojeno