Pretraga Sajta

image image image image image

VOLS EUROPE

Volunteer Management in Europe’s Youth sector / VOLS EUROPE

Naziv projekta: Volunteer Management in Europe’s Youth sector / VOLS EUROPE
Trajanje projekta: 18 mjeseci (1.12.2017. – 30.11.2018.)
Donatori: Europska komisija (Erasmus+ programme - Capacity Building Youth - Western Balkans)
Aplikant: Agencija lokalne demokratije Mostar (LDA Mostar)

Partneri: Agencija lokalne demokratije Zavidovići (BiH), Centar lokalne demokratije LDA (Knjaževac, Srbija), Agencija za loklanu demokratiju (Nikšić, Crna Gora), ALDA Skoplje (Makedonija), United Societies Of Balkans Astiki Etaireia (Thessaloniki, Grčka), Genista Research Foundation (Rabat, Malta), Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo Mesto (Novo Mesto, Slovenija), Rede Portuguesa de Jovens para a Igualdade de Oportunidades entre Mulheres e Homens (Lisabon, Portugal), Local Democracy Agency of Kosovo (Peć, Kosovo), Fundación Privada Indera (Barcelona, Španjolska), Consorzio Comunita' Solidale Societa' Cooperativa Consortile (Padova, Italija)

Kratki opis:
Projekt želi promovirati volontiranje među mladima i organizacijama koje se bave pitanjima mladih u svrhu promoviranja Erasmus+ programa kao stimulansa za volontiranje, te posebno Europskog volonterskog servisa kako bi se ojačali savjetnici za mlade u svojim stremljenjima ka aktivnoj participaciji (socijalnoj/civilnoj) mladih ljudi kako na europskoj tako i na lokalnoj razini.

S povećanjem proračuna Europskog volonterskog servisa Europske Unije sa 60 na 90 milijuna u 2017. količina projekata Europskog volonterskog servisa se drastično povećala. Zajedno s kvantitetom, NA i DG EAC su izrazili jasnu potrebu za održavanjem visoke kvalitete Europskog volonterskog servisa, a ovim projektom namjerava se ojačati savjetnike za mlade i voditelje projekata u svrhu uspostave visoko kvalitetnog volonterskog menadžmena, i na lokalnoj i na međunarodnoj razini, te kako bi ih se osnažilo da kvalitetno upravljaju kompetencijama kroz svoje projekte u okviru Europskog volonterskog servisa.

Razvoj volonterizma je pitanje koje dijele sve organizacije. Ipak, organizacije ne znaju uvijek kako najbolje promovirati volonterski rad i kako postići dobru vidljivost svojih aktivnosti kod većeg broja mladih. Zapošljavanje, zadržavanje i trening volontera su problemi većine organizacija. Treningom kroz ovaj projekt namjera je promovirati vrijednosti volonterskog rada i poboljšati upravljanje volontiranjem u partnerskim organizacijama.

U obuku je ugrađena jasna dimenzijua upravljanja kompetencijama. Njome se želi osposobiti sudionike da izraze kompetencije koje su stekli kroz volontiranje (EVS profili), bit će obučeni za simulaciju učenja tijekom aktivnosti i kako planirati proces učenja prije EVS-a i lokalnih volonterskih aktivnosti, razmijeniti iskustva u svrhu olakšavanja učenja i sticanje kompetencija tijekom volontiranja, te kako ocijeniti učenje tijekom volontiranja.

 

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


VOLS EUROPE. Volunteer Management in Europe’s Youth sector

Volontiranje među mladima i organizacijama koje se bave pitanjima mladih...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedničke europske povjesti...


YOUTH ADVOCATE

pomoći jačanju kapaciteta za sudjelovanje u procesu donošenja politika za službenike za mlade na Balkanu i u Turskoj...


Naši Partneri

 

LDA Izdvojeno