Pretraga Sajta

image image image image image

NOVE NADE - NEW HOPES u Mostaru

Preko stotinu sudionika nastupilo na ovogodišnjem festivalu teatra u zajednici NOVE NADE/NEW HOPES u Mostaru

Festival teatra u zajednici Nove nade/New Hopes koji je u Mostaru održan od 4. do 8. septembra/rujna 2017., u okviru projekta Caravan Next "Gradovi koje pokreće umjetnost", uspio je u svojoj namjeri da Mostar pretvori u grad teatra, uključivši u svoje sadržaje veliki broj posjetitelja, a cjelokuponi program festivala je u velikoj je mjeri popraćen od strane medija.
Tijekom punih pet dana, na festivalu je na 16 lokacija prikazano 17 predstava i performansa, te su održane 3 tematske radionice, dok je kruna festivala bila parada svih sudionika koji su prodefilirali ulicama grada Mostara privlačeći pozitivne reakcije građana i turista.
Na festivalu je nastupilo preko 100 teatarskih umjetnika, kako iz domaćih tako i iz međunarodnih teatarskih kuća. Predstave i performansi su izazvali veliko zanimanje publike, a brojni sudionici radionica koje su bile prilagođene različitim uzrastima, aktivno su doprinijeli njihovom radu.

Među ostalima, sudjelovale su teaterske grupe iz Poljske, Italije, Srbije, Hrvatske i BiH, a poseban gost festivala bio je Alberto Pagliarino, umjetnički koordinator i suosnivač festivala Caravan Next, koji je kao priznati stručnjak iz područja socijalnog teatra i teatra u zajednici održao radionicu za mlade teatarske umjetnike. 
Glavne teme festivala su bile: Kultura sjećanja, Mozaik Mostara, Mostar – zajednički javni i kulturni prostori, Moj grad - Grad mladih, te Mostar sevdah.
Sljedeće godine u mjesecu maju/svibnju festival će svoja vrata otvoriti u Skoplju, Makedonija.
Glavni partneri u organizaciji festivalskog programa u Mostaru su lokalna organizacija civilnog društva Agencija lokalne demokratije Mostar (www.ldamostar.org) i Mostarski teatar mladih.

Projekt Caravan Next sufinanciran je od Europske unije, a lider projekta je Odin Teatret iz Danske.

 

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


VOLS EUROPE. Volunteer Management in Europe’s Youth sector

Volontiranje među mladima i organizacijama koje se bave pitanjima mladih...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedničke europske povjesti...


YOUTH ADVOCATE

pomoći jačanju kapaciteta za sudjelovanje u procesu donošenja politika za službenike za mlade na Balkanu i u Turskoj...


Naši Partneri

LDA Izdvojeno