Pretraga Sajta

image image

18.10.2005. Prva simulacija sudskog procesa

"Dijalog Kroz Praksu" Simulacija su?enja

18-og oktobra, u sudnici Kantonalnog Suda u Mostaru izvedena je prva simulacija sudskog procesa u kojoj su u?estvovali studenti,asistenti i profesori oba Mostarska univerziteta: Univerzitet ""Demal Bijedi?"" i Sveu?ilite u Mostaru.
Su?ena su 2 slu?aja:
Na simulaciji je predstavljen slu?aj iz oblasti krivi?nog prava, s kvalifikacijom ugroavanja prometa sa smrtnim posljedicama, dok je u drugom slu?aju pred sucem studentom prezentiran slu?aj iz oblasti procesnog prava, s kvalifikacijom nanoenje tekih tjelesnih povreda zbog propusta u organizaciji. <br>Projekt koordinator LDA Mostar izjavio je da je ovaj projekt od velike vanosti za Mostar, jer on omogu?uje direktno ulaganje u profesionalni i obrazovni razvoj mladih.

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


CARAVAN NEXT. Feed the Future: Art moving cities

Osnaživanje svake zajednice, dugotrajna društvena i kulturna transformacija...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedničke europske povjesti...


Naši Partneri


Regione Puglia


Grad Mostar

LDA Izdvojeno