Pretraga Sajta

image image image image image

Interkulturalna razmijena Dopisnika za mlade

Interkulturalna razmijena Dopisnika za mlade

Kao dio programa Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana / Balkan regional platform for youth participation and dialogue, financiranog od European Union - EU, treće godine implementacije je uvedena i nova aktivnost vezana za promociju interkulturalnog dijaloga. Trodnevna razmijena 16 Dopisnika za mlade koji su dio regionalne mreže bit će organizirana i implemenirana od srpnja/jula do studenog/novembra 2017.
Dva Dopisnika za mlade, predstavnici Local Democracy Agency LDA Subotica su već imali priliku posjetiti Mostar gdje ih je ugostila Agencija lokalne demokratije Mostar. Sveukupno 16 Dopisnika za mlade će izvijestiti o kulturi osam zajednica uključenih u projekt. Rezultat će biti 8 kreiranih i promoviranih video reportaža kao dio Regionalne kampanje za promociju svijesti, kao i 8 tekstualnih reportaža koje će biti objavljene u kreativnoj publikaciji na temu kulture.

Ostanite u tijeku vezano za materijale koji će biti kreirani u okviru ovog interkulturalnog iskustva naših Dopisnika za mlade.
#Balkan #Youth

LINK ZA VIDEO

 

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


VOLS EUROPE. Volunteer Management in Europe’s Youth sector

Volontiranje među mladima i organizacijama koje se bave pitanjima mladih...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedničke europske povjesti...


YOUTH ADVOCATE

pomoći jačanju kapaciteta za sudjelovanje u procesu donošenja politika za službenike za mlade na Balkanu i u Turskoj...


Naši Partneri

LDA Izdvojeno