Pretraga Sajta

image image

Mobilnost mladih zapadnog Balkana

"MOBILNOST MLADIH ZAPADNOG BALKANA - SADAŠNJI IZAZOVI I BUDUĆE PERSPEKTIVE", UPOREDNI PREGLED I ANALIZA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana je projekat osmišljen da doprinese strukturisanju regionalne tematske saradnje i koordinacije između civilnog društva i javnih vlasti u zemljama Zapadnog Balkana, prije svega s ciljem da se poboljša okruženje za aktivizam i učešće mladih.

Kao rezultat druge godine rada na projektu, objavljen je komparativni pregled i analiza  pod naslovom: "Mobilnost mladih u zemljama Zapadnog Balkana - sadašnji izazovi i buduće perspektive".

 

Spomenuta publikacija je rezultat opsežnog istraživačkog rada na terenu obavljenog od strane tima stručnjaka, osoba koje rade s mladima i članova tima partnera projekta – Agencija lokalne demokratije. Istraživanja na terenu, sastanci fokus grupa, ankete urađene na terenu i putem interneta, provedeni su u tridesetak manjih lokalnih zajednica na prostoru cijelog regiona.
Ova publikacija je izrađena uz pomoć Evropske unije. Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Evropske asocijacije za lokalnu demokratiju - ALDA i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.

Publikaciju možete pronaći OVDJE.

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


CARAVAN NEXT. Feed the Future: Art moving cities

Osnaživanje svake zajednice, dugotrajna društvena i kulturna transformacija...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedničke europske povjesti...


Naši Partneri


Regione Puglia


Grad Mostar

LDA Izdvojeno