Pretraga Sajta

image image

Income Projekt

INCOME - INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)

Aplikant: Stiftelsen Fargfabriken
Partneri: Development centre Novo Mesto,consulatation and development Itd. ; Municipality of Larissa; CLUBE INTERCULTURAL EUROPEU; ganista research organisation, UDRUŽENJE AGENCIJA LOKALNE DEMOKRATIJE IZ MOSTARA, ASSOCIATION DES AGENCES DE LA DEMOCRATIE LOCALE; EUROPIMPULSE TRAINING SL, Samarcanda societa cooperativa sociale Onlus.
Donator: Erasmus+ programme of the European Union
Trajanje projekta: 01.03.2017. – 28.02.2019.

Opis projekta: Više od osam godina nakon izbijanja ekonomske krize, EU i susjedne zemlje se još uvijek bore sa posljedicama nastalim nakon pojave krize. Najviše su pogođeni mladi, sa najvećom stopom nezaposlenosti prema zvaničnim podacima u 2015 godini u Grčkoj (49%) Italiji (42,7%) Španiji (46.2%) i Portugalu (32,78 %). Mladi još uvijek nose rizik da postanu “izgubljena generacija” sa ograničenim mogućnostima da nađu posao. Nezadovoljstvo mladih u odnosu na isključenost sa tržišta rada potkopava njihovu vjeru u kapacitete države i generalno EU da mogu zadovoljiti njihove potrebe, što dovodi do porasta euroskepticizma i podrške ekstremističkim političkim strankama.

Kao odgovor na izazov nezaposlenosti mladih, nastale su mnoge inicijative. Kroz projekat ćemo se fokusirati na tzv.“co-working“ pristup, uzimajući poduzetništvo i kulturnu infrastrukturu kao potencijalni put ka nezaposlenosti, posebno privlačan mladima koji imaju sklonost ka kreativnosti, dinamičnosti i koji daju prednost samozapošljavanju.
Ovaj projekat se bavi razvojem procesa cjeloživotnog učenja, uvažavajući kulturnu i kreativnu infrastrukturu kao osnovnu vrijednost, a sve s ciljem jačanja evropske demokratije.

 

Aktivnosti:
1. Pripremne aktivnosti (1-2 mjesec)
2. Pokretanje događaja i prvi transnacionalni sastanak (3 mjesec)
3. Job shadowing (4-16 mjesec)
4. Transnacionalni sastanak ( „Šta se radi u „coworking“-u)
5. Sastanci na lokalnom nivou (18-21 mjesec)
6. Završna konferencija (22 mjesec)
7. Diseminacija aktivnosti (22-24 mjesec)

 

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


CARAVAN NEXT. Feed the Future: Art moving cities

Osnaživanje svake zajednice, dugotrajna društvena i kulturna transformacija...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedničke europske povjesti...


Naši Partneri


Regione Puglia


Grad Mostar

LDA Izdvojeno