Pretraga Sajta

image image image image image

Income

INCOME - INnovating CO-working Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)

Aplikant: Färgfabriken, Stockholm (Švedska)
Partneri: Clube Intercultural Europeu, Lisabon (Portugal); Consorzio ARCA, Italija; Development Centre Novo mesto, Novo Mesto (Slovenia); Agencija lokalne demokratije Mostar, Mostar (Bosna i Herzegovina); Megahug, Schio (Italija); Municipality of Larissa, Larissa (Grčka).

Donator: Erasmus+ programme of the European Union

Trajanje projekta: 01.03.2017. – 28.02.2019.

Opis projekta: Više od osam godina nakon izbijanja ekonomske krize, EU i susjedne zemlje se još uvijek bore sa posljedicama nastalim nakon pojave krize. Najviše su pogođeni mladi, sa najvećom stopom nezaposlenosti prema zvaničnim podacima u 2015. godini u Grčkoj (49%), Italiji (42,7%), Španiji (46.2%) i Portugalu (32,78 %). Mladi još uvijek nose rizik da postanu “izgubljena generacija” s ograničenim mogućnostima da pronađu posao. Nezadovoljstvo mladih u odnosu na isključenost sa tržišta rada potkopava njihovu vjeru u kapacitete države i generalno EU da mogu zadovoljiti njihove potrebe, što dovodi do porasta euroskepticizma i podrške ekstremističkim političkim strankama.

Kao odgovor na izazov nezaposlenosti mladih, nastale su mnoge inicijative. Kroz projekat ćemo se fokusirati na tzv.“co-working“ pristup, uzimajući poduzetništvo i kulturnu infrastrukturu kao potencijalni put ka zaposlenosti, posebno privlačan mladima koji imaju sklonost ka kreativnosti, dinamičnosti i koji daju prednost samozapošljavanju.


Ovaj projekat se bavi razvojem procesa cjeloživotnog učenja, uvažavajući kulturnu i kreativnu infrastrukturu kao osnovnu vrijednost, a sve s ciljem jačanja evropske demokratije.

 

Aktivnosti:
1. Pripremne aktivnosti
2. Pokretanje događaja i prvi transnacionalni sastanak (Stockholm) 
3. Job shadowing 
4. Transnacionalni sastanak „Šta se radi u „coworking-u?“ s programom otvorenim za javnost (Novo Mesto)
5. Sastanci na lokalnom nivou 
6. Završna konferencija s programom otvorenim za javnost
7. Diseminacija aktivnosti

 

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


VOLS EUROPE. Volunteer Management in Europe’s Youth sector

Volontiranje među mladima i organizacijama koje se bave pitanjima mladih...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedničke europske povjesti...


YOUTH ADVOCATE

pomoći jačanju kapaciteta za sudjelovanje u procesu donošenja politika za službenike za mlade na Balkanu i u Turskoj...


Naši Partneri

 

LDA Izdvojeno