Pretraga Sajta

image image image image image

Income Projekt

INCOME - INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)

Aplikant: Stiftelsen Fargfabriken
Partneri: Development centre Novo Mesto,consulatation and development Itd. ; Municipality of Larissa; CLUBE INTERCULTURAL EUROPEU; ganista research organisation, UDRUŽENJE AGENCIJA LOKALNE DEMOKRATIJE IZ MOSTARA, ASSOCIATION DES AGENCES DE LA DEMOCRATIE LOCALE; EUROPIMPULSE TRAINING SL, Samarcanda societa cooperativa sociale Onlus.
Donator: Erasmus+ programme of the European Union
Trajanje projekta: 01.03.2017. – 28.02.2019.

Opis projekta: Više od osam godina nakon izbijanja ekonomske krize, EU i susjedne zemlje se još uvijek bore sa posljedicama nastalim nakon pojave krize. Najviše su pogođeni mladi, sa najvećom stopom nezaposlenosti prema zvaničnim podacima u 2015 godini u Grčkoj (49%) Italiji (42,7%) Španiji (46.2%) i Portugalu (32,78 %). Mladi još uvijek nose rizik da postanu “izgubljena generacija” sa ograničenim mogućnostima da nađu posao. Nezadovoljstvo mladih u odnosu na isključenost sa tržišta rada potkopava njihovu vjeru u kapacitete države i generalno EU da mogu zadovoljiti njihove potrebe, što dovodi do porasta euroskepticizma i podrške ekstremističkim političkim strankama.

Kao odgovor na izazov nezaposlenosti mladih, nastale su mnoge inicijative. Kroz projekat ćemo se fokusirati na tzv.“co-working“ pristup, uzimajući poduzetništvo i kulturnu infrastrukturu kao potencijalni put ka nezaposlenosti, posebno privlačan mladima koji imaju sklonost ka kreativnosti, dinamičnosti i koji daju prednost samozapošljavanju.
Ovaj projekat se bavi razvojem procesa cjeloživotnog učenja, uvažavajući kulturnu i kreativnu infrastrukturu kao osnovnu vrijednost, a sve s ciljem jačanja evropske demokratije.

 

Aktivnosti:
1. Pripremne aktivnosti (1-2 mjesec)
2. Pokretanje događaja i prvi transnacionalni sastanak (3 mjesec)
3. Job shadowing (4-16 mjesec)
4. Transnacionalni sastanak ( „Šta se radi u „coworking“-u)
5. Sastanci na lokalnom nivou (18-21 mjesec)
6. Završna konferencija (22 mjesec)
7. Diseminacija aktivnosti (22-24 mjesec)

 

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


VOLS EUROPE. Volunteer Management in Europe’s Youth sector

Volontiranje među mladima i organizacijama koje se bave pitanjima mladih...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedničke europske povjesti...


YOUTH ADVOCATE

pomoći jačanju kapaciteta za sudjelovanje u procesu donošenja politika za službenike za mlade na Balkanu i u Turskoj...


Naši Partneri

LDA Izdvojeno