Pretraga Sajta

image image

Urbana Re-Generacija – Evropska mreža gradova – URGENT

Urbana Re-Generacija – Evropska mreža gradova – URGENT

Vremenski raspon: 24 mjeseca (01.09.2016-31.08.2018)
Donator: Evropska komisija – (Europe for citizens)
Lider partner: European asociation for Local Democracy - ALDA
Partneri:

Università IUAV di Venezia, Venice, Italy; Local Democracy Agency Mostar, Mostar, Bosnia and Herzegovina; Association of Albanian Municipalities, Albania; SPES - Associazione Promozione e Solidarietà, Roma, Italy; Local Councils’ Association, Marsa, Malta; Fundación Privada Indera, Barcelona, Spain; Municipality of Kumanovo, Kumanovo, FYROM; European Grouping of Territorial Cooperation Amphictyony, Athens, Greece; Kallipolis, Trieste, Italy; Rede DLBC Lisboa, Lisbon, Portugal; City of Strasbourg, Strasbourg, France; Municipality of Novo Mesto


Kratki opis:
U današnjoj Evropi dostižemo alarmantne razine urbane fragmentacije, nejednakosti i strukturalne socio-prostorne podjele unutar naših gradova, hranjenja ekstremizma i radikalizacije. Najviše ugroženi ljudi su često primorani živjeti u nepovoljnim područjima gdje se socijalna isključenost i deprivacija obično preklapaju sa pojmom multietničnosti što dalje izaziva socijalnu koheziju. Sve više marginalizirana i stigmatizirana ova područja, kao i njihovi stanovnici bivaju gurnuti u začarani krug siromaštva. U tom kontekstu, i kroz pristup „odozdo-prema gore“ želi se podići lokalna svijest o hitnoj potrebi za uspostavljenje novih veza između stanovnika marginaliziranih naselja i centralnih područja; HITNO ima za cilj rješavanje rastućeg straha od iseljavanja, koji hrani stavove euroskeptika.

Ciljevi:
Glavni ciljevi ovog projekta su:
•    da se stvori prostor diskusije i zajedničkog učenja među građanima iz različitih socio-kulturnih sredina i iz različitih zemalja Evrope;
•    podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima, posebno za građane koji su često isključeni iz procesa donošenja odluka;
•    povećanje kapaciteta lokalnih institucija – da budu u ulozi „multiplikatora“ u svojim zajednicama u cilju uključenja šireg spektra interesnih grupa
•    da pruži novi podsticaj za proces proširenja EU, doprinoseći uspostavljanju dugotrajne tematske mreže gradova koji su jako aktivni i privrženi kao ključni igrači u Evropi.

Projekat „URGENT“ predviđa deset koraka , imajuću uticaj i na lokalnom kao  i na evropskom nivou:
1.    Upravni odbor: Online, svi partneri
2.     "Ponovno pokretanje (iz) Evropskih gradova: imigracija i interkulturalni dijalog, od globalnog ka lokalnom" (Internacionalni događaj, Brisel, Belgija)
3.    Lokalni put faza 1: svi gradovi partneri se upoznavaju sa problemima migracije na lokalnom nivou; Lokalne aktivnosti; sve partnerske zemlje
4.    Reframing Urbane kohezije u evropskim gradovima: prednost raznolikosti (Internacionalni događaj, Venecija, Italija)
5.    Lokalni put faza 2: svi partneri razrađuju pilot projekt ideje za interkulturni dijalog u siromašnim i konfliktnim područjima u gradovima (Lokalne aktivnosti, sve partnerske zemlje)
6.    Rekonstrukcija mostova u evropskim gradovima: učešće građana protiv socio-prostorne stigmatizacije i granica " (Međunarodni događaj, Mostar, Bosna i Hercegovina)
7.    Lokalni put faza 3: ažuriranje pilot projekata u svakom partnerskom gradu  (Lokalne aktivnosti, sve partnerske zemlje)
8.    Reaktiviranje evropskog urbanog građanstva: mreža inkluzivnih gradova (Internacionalni događaj , Atina, Grčka)
9.    Komunikacija i desiminacija (Komunikacijske aktivnosti, sve partnerske zemlje)
10.    Monitoring i evaluacija. Praćenje i izvještavanje aktivnosti, online i sa svim partnerskim zemljama.

U okviru projekta Urbana Re-generacija – Evropska mreža gradova – URGENT, Mostaru će krajem 2017. godine biti domacin međunarodnog događaja „Rekonstrukcija mostova u evropskim gradovima: učešće građana protiv socio-prostorne stigmatizacije i granica“. Domaćin događaja biti će Agencija lokalne demokratije Mostar (BiH).U današnjoj Evropi dostižemo alarmantne razine urbane fragmentacije, nejednakosti i strukturalne socio-prostorne podjele unutar naših gradova, hranjenja ekstremizma i radikalizacije. Najviše ugroženi ljudi su često primorani živjeti u nepovoljnim područjima gdje se socijalna isključenost i deprivacija obično preklapaju sa pojmom multietničnosti što dalje izaziva socijalnu koheziju. Sve više marginalizirana i stigmatizirana ova područja, kao i njihovi stanovnici bivaju gurnuti u začarani krug siromaštva. U tom kontekstu, i kroz pristup „odozdo-prema gore“ želi se podići lokalna svijest o hitnoj potrebi za uspostavljenje novih veza između stanovnika marginaliziranih naselja i centralnih područja; HITNO ima za cilj rješavanje rastućeg straha od iseljavanja, koji hrani stavove euroskeptika.
U okviru događaja „Rekonstrukcija mostova u evropskim gradovima: učešće građana protiv socio-prostorne stigmatizacije i granica“, učesnici će razgovarati o pilot projektnim idejama razvijenim na lokalnom nivou korištenjem SWOT analize za revidiranje. Pilot projekti će biti prilagođeni u skladu sa smjernicama razvijenim tokom drugog međunarodnog događaja.

Svaki partner prezentira iskustvo na lokalnom putu u tematski fokusiranim grupama na:
•    Efekat ograničenja lokalnog blagostanja na socijalnu koheziju u gradovima
•    Vezu između socijalne isključenosti i euroskepticizma
•    Učinak aktivnosti zajednice u izgradnji interkulturalnog dijaloga

Očekivani rezultati:
•    Razmatranje pilot projekata, ocjena  i razrada u skladu sa zajedničkim smjernicama
•    Njegovanje razmjene znanja  i međusobnog razumjevanja među partnerima
•    Uloga lokalnih vlasti u vrijeme krize je razmotrena i proširena širom raznih gradova EU
•    Uloga organizacija unutar zajednica u izgradnji interkulturnog dijaloga je također raspravljena  i podjeljena.
•    Veza između socijalne isključenosti i euroskepticizma raspravlja se na temelju iskustava različitih EU gradova i država.

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


CARAVAN NEXT. Feed the Future: Art moving cities

Osnaživanje svake zajednice, dugotrajna društvena i kulturna transformacija...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedničke europske povjesti...


Naši Partneri


Regione Puglia


Grad Mostar

LDA Izdvojeno