Pretraga Sajta

image image

Mostar domaćin međunarodnog događaja u sklopu projekta Urgent

Mostar domaćin međunarodnog događaja u sklopu projekta Urgent

U okviru projekta URGENT: Urban Re-Generation: European Network of Towns (Urbana Re-Generacija: Evropska mreža gradova), u Mostaru će 28. i 29. novembra/studenog biti održan međunarodni događaj pod nazivom "Rekonstruisanje mostova u evropskim gradovima: učešće građana protiv društveno-prostorne stigmatizacije i granica".Projekt Urgent ima za cilj rješavanje rastućeg straha od imigracija i prevladavanje s njim povezanih stereotipa koji hrane euroskepticizam i podrivaju krhku europsku koheziju. Namjera projekta je da se stvori prostor diskusije i zajedničkog učenja među građanima iz različitih socio-kulturnih sredina i iz različitih zemalja Evrope, podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima, posebno za građane koji su često isključeni iz procesa donošenja odluka, povećanje kapaciteta lokalnih institucija – da budu u ulozi „multiplikatora“ u svojim zajednicama u cilju uključenja šireg spektra interesnih grupa, te da se pruži novi podsticaj za proces proširenja EU, doprinoseći uspostavljanju dugotrajne tematske mreže gradova koji su jako aktivni i privrženi kao ključni igrači u Evropi.

Tokom međunarodnog događaja „Rekonstrukcija mostova u evropskim gradovima: učešće građana protiv društveno-prostorne stigmatizacije i granica“, učesnici će razgovarati o pilot projektnim idejama razvijenim na lokalnom nivou korištenjem SWOT analize za revidiranje. Pilot projekti će biti prilagođeni u skladu sa smjernicama razvijenim tokom drugog po redu međunarodnog događaja u sklopu projekta Urgent.

Svaki partner projekta tokom događaja prezentirat će iskustvo na lokalnom putu u tematski fokusiranim grupama na:
• efekat ograničenja lokalnog blagostanja na socijalnu koheziju u gradovima
• vezu između socijalne isključenosti i euroskepticizma
• učinak aktivnosti zajednice u izgradnji interkulturalnog dijaloga

Prvog dana događaja, bit će, među ostalim aktivnostima, održana i međunarodna konferencija na kojoj će se diskutirati o ulozi lokalnih vlasti u vrijeme krize: poveznica između društveno-prostorne stigmatizacije, društvenog izopćavanja i euroskepticizma, te o ulozi organizacija koje su društveno orijentirane u izgradnji međukulturalnog dijaloga i njegovanju društvene inkluzije: rekonstruisanje mostova.

Projekt Urgent: Urban Re-Generation: European Network of Towns (Urbana Re-Generacija: Evropska mreža gradova) kofinanciran je od EU kroz program Europe for Citizens, a nositelj projekta je Asocijacija agencija lokalne demokratije (ALDA) u suradnji sa sljedećim partnerskim organizacijama:
Venecijanski univerzitet IUAV, Venecija, Italija; Agencija lokalne demokratije Mostar, Bosna i Hercegovina; Asocijacija albanskih općina, Albanija; SPES - Associazione Promozione e Solidarietà, Rim, Italija; Local Councils’ Association, Marsa, Malta; Fundación Privada Indera, Barcelona, Španolska; Općina Kumanovo, Kumanovo, Makedonija; Europska grupacija za teritorijalnu saradnju (EGTS) Amphictyony, Atena, Grčka; Kallipolis, Trst, Italija; Rede DLBC Lisboa, Lisabon, Portugal; Grad Strasbourg, Strasbourg, Francuska; Općina Novo Mesto, Slovenija.

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


CARAVAN NEXT. Feed the Future: Art moving cities

Osnaživanje svake zajednice, dugotrajna društvena i kulturna transformacija...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedničke europske povjesti...


Naši Partneri


Regione Puglia


Grad Mostar

LDA Izdvojeno