Pretraga Sajta

image image

YOUth with the PLAN - MLADI SA PLANOM!

Od 1.12.2015. godine počinjemo sa implementacijom aktivnosti projekta Mladi sa planom (YOUth with the PLAN) koji je financiran kroz program ERASMUS+, K2, Capacity Building Youth - Western Balkans, EACEA.

Nositelj projekta je Agencija lokalne demokratije Mostar. Projekat okuplja 14 omladinskih organizacija iz 10 zemalja: BiH, Srbije, Crne Gore, Makedonije, Slovenije, Turske, Republike Češke, Rumunije, Italije i Belgije. Partnerstvo na ovom projektu čine organizacije koje su unaprijed imale uspješnu suradnju, zajedno sa novim organizacijama.

YOUth with a Plan projekt biće implementiran u Mostaru (BiH), a sastoji se od 2 osnovne aktivnosti: jedan kratki sastanak vezano za izgradnju kapaciteta, namijenjen projektnom timu, i duža, sedmodnevna "mobility" aktivnost namijenjena omladinskim radnicima koji već imaju iskustvo sa programom Mladi u akciji (kao učesnici ili lideri), ali koji žele ići i korak dalje i razviti svoje vlastite međunarodne projekte u svojim organizacijama.

Projekt ima za cilj izgradnju kapaciteta omladinskih radnika i voditelja projekata vezanih za omladinski rad, i njihovih organzacija, kako bi razvli kvalitetne međunarodne projekte vezane za mlade i rad sa mladima u okviru E+/YiA, koji su u skladu sa prioritetima E+ programa, uz sva potrebna znanja vezana za kvalitetnu pripremu, implementaciju, evaluaciju i proces praćenja nakon implementacije aktivnosti.

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


CARAVAN NEXT. Feed the Future: Art moving cities

Osnaživanje svake zajednice, dugotrajna društvena i kulturna transformacija...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedničke europske povjesti...


Naši Partneri


Regione Puglia


Grad Mostar

LDA Izdvojeno