Pretraga Sajta

image image

Centar ADA Mostar

Centar za Arhitekturu, umjetnost i dijalog ADA

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj kroz arhitekturu i umjetnost izvan teorije.

Ciljevi / Manifest
Podrška ideje "grad za svakoga".
Pristup gradu kroz diskurs izvan tradicionalnih urbanih parametara.
Uspostavljanje veza između poslovnog sektora i kulture stvarajući nove vrijednosti u gradu Mostaru i njegovom dugoročnom razvoju.

Kako / Metodologija
Izrada izložbe sa suvremenog i progresivnog sadržaja.
Širenje našeg razumijevanja grada.
Osiguravanje većeg sudjelovanja građana.
Uključivanje novog načina čitanja grada od strane profesionalnog miljea.

Više informacija o Centru ADA na: www.cadamostar.com

 

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


CARAVAN NEXT. Feed the Future: Art moving cities

Osnaživanje svake zajednice, dugotrajna društvena i kulturna transformacija...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedničke europske povjesti...


Naši Partneri


Regione Puglia


Grad Mostar

LDA Izdvojeno