Pretraga Sajta

image image image image image

Centar ADA Mostar

Centar za Arhitekturu, umjetnost i dijalog ADA

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj kroz arhitekturu i umjetnost izvan teorije.

Ciljevi / Manifest
Podrška ideje "grad za svakoga".
Pristup gradu kroz diskurs izvan tradicionalnih urbanih parametara.
Uspostavljanje veza između poslovnog sektora i kulture stvarajući nove vrijednosti u gradu Mostaru i njegovom dugoročnom razvoju.

Kako / Metodologija
Izrada izložbe sa suvremenog i progresivnog sadržaja.
Širenje našeg razumijevanja grada.
Osiguravanje većeg sudjelovanja građana.
Uključivanje novog načina čitanja grada od strane profesionalnog miljea.

Više informacija o Centru ADA na: www.cadamostar.com

 

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


VOLS EUROPE. Volunteer Management in Europe’s Youth sector

Volontiranje među mladima i organizacijama koje se bave pitanjima mladih...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedničke europske povjesti...


YOUTH ADVOCATE

pomoći jačanju kapaciteta za sudjelovanje u procesu donošenja politika za službenike za mlade na Balkanu i u Turskoj...


Naši Partneri

 

LDA Izdvojeno