Pretraga Sajta

image image image image image

O nama

Agencija Lokalne Demokratije (LDA) Mostar

Program Agencija lokalne demokratije (LDA) je osnovan 1993. godine kao udruženje građana, a na inicijativu Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Evrope, kao sredstvo podsticanja demokratskih procesa i poštivanja ljudskih prava na zapadnom Balkanu.

LDA mrežom, koju sačinjava 10 Agencija lokalne demokratije na području bivše Jugoslavije, jedna u Albaniji, te jedna u Gruziji (Kavkaz), koordinira Asocijacija Agencija lokalne demokratije (ALDA) sa sjedištem u Strazburu te poduredima u Briselu i Vicenzi, i ona okuplja preko 200 partnera iz 21 evropske zemlje.

Pored toga što svaka agencija ima svoj vlastiti identitet i specifičnosti, sve one su unificirane zajedničkom metodologijom međunarodne saradnje. Usvojenom metodologijom, te multilateralnom decentraliziranom saradnjom želi se potvrditi neophodnost temeljne izgradnje mira, razvoja i stabilnosti u Evropi.

LDA Mostar je zvanično otvorena 22. novembra 2004. godine. Agencija je podržana od strane mnogobrojnih partnera - međunarodnih regija i gradova, što uklju?uje i Grad Mostar kao partnera-domaćina, te italijansku regiju Puglia, kao vodećeg partnera LDA Mostar.

LDA Mostar, kao lokalno registrovana neprofitna, nevladina organizacija, postoji već dugi niz godina, te je od svog osnutka implementirala brojne projekte u lokalnoj zajednici, sa ciljem podrške razvoju lokalne zajednice u procesu demokratizacije i pridruživanja EU, odgovarajući na potrebe i probleme u istoj, a sve to koristeći principe multilateralne decentralizirane suradnje, uz uključivanje različitih aktera. LDA Mostar je stvorila dobru suradnju mežu različitim akterima na različitim nivoima, što uključuje lokalne i regionalne vlasti, organizacije civilnog društva, nevladine organizacije, te europske institucije.

Ispod možete vidjeti koje su to mreže u kojima je prisutna LDA Mostar:

- ALDA / Asocijacija agencija lokalne demokracije (http://www.alda-europe.eu)

- RRC - Regionalna mreža resursnih centara (http://cpcd.ba/v2/bs/mreza/regionalni_resursni_centar_-_cgs_livno.html)

- Mreža "Sporazum plus" (http://www.sporazum.ba/#&pid=0)

- Mreža za izgradnju mira (http://www.mreza-mira.net/node/1)

- ALF Anna Lindh Foundation (http://www.euromedalex.org/)

- EVS / Europski volonterski servis (http://www.facebook.com/pages/Evropski-volonterski-servis/126420940765237)

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


VOLS EUROPE. Volunteer Management in Europe’s Youth sector

Volontiranje među mladima i organizacijama koje se bave pitanjima mladih...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedničke europske povjesti...


YOUTH ADVOCATE

pomoći jačanju kapaciteta za sudjelovanje u procesu donošenja politika za službenike za mlade na Balkanu i u Turskoj...


Naši Partneri

 

LDA Izdvojeno