Pretraga Sajta

image image image image image

Patchwork Mostar

Fondacija za modern umjetnost i arhitekturu Färgfabriken u saradnji sa lokalnim partnerom, Agencijom lokalne demokratije Mostar, uz podršku Grada Mostara
organizira izložbu pod nazivom „Patchwork Mostar“. Izložba se organizuje pod pokroviteljstvom Swedish Postcode Lottery and Postcode Lottery Culture Fondation. Otvorenje izložbe biti će upriličeno u zgradi Muzičke škole u Mostaru, Trg Musala, dana 07.11.2014. godine, sa početkom u 18:30 sati.
Izložba će biti otvorena od 07. do 28.11.2014. godine.

Jedan od načina da se uspostavi dijalog i komunikacija među ljudima jeste kroz umjetnost. Ako neko želi razumjeti što će donijeti budućnost, onda mora prihvatiti prošlost, ali mora živjeti i u sadašnjosti.
Izložba „Patchwork Mostar“ želi prikazati ljude i gradove koji imaju sličnu sudbinu. Priče o Mostaru, Bejrutu i Štokholmu.

Kako bi se jasno pokazao ovaj fenomen, kao dio izložbe planira se projekcija dokumentarnih filmova, koji će ispričati priče o gradovima i njihovim ljudima, istoriju, sadašnjost i budućnost, emocije, identitet, društvena previranja, i slično.
Film će se koristiti kao vrijedan medij za prikazivanje brzih urbanih promjena, društveno, politički i arhitektonski. Dokumentarnim filmovima će se moći istražiti urbana historija gradova i analizirati sadašnje urbane promjene.

Kako izložba ne bi bila shvaćena kao platforma serviranih podataka, odlučili smo napraviti izložbu koja će izazvati interes posjetitelja da učestvuju u raspravama i diskusijama, kao i organiziranim radionicama. U tom kontekstu cijeli proces će imati oba aspekta, statični i interaktivni.
Izložba će generirati oboje, date podatke, kao i informacije dobivene od posjetitelja. To će biti ključna tačka izložbe, što će predstavljati društveni i ambijentalni dar gradu Mostaru.
To će biti "art transverzala" koja će povezati dvije obale rijeke.

Suština je pokazati ljudsko biće, kroz prostorni dijalog, ali ujedno i monolog  Mostara na temu "prošlost - sadašnjost – budućnosti“.
Želimo pokazati i dokazati da je prostor bez čovjeka samo bezgranično područje koje može i ne mora imati funkciju. Samo postojanje čovjeka i njegova prisutnost daje doprinos stvaranju iskoristivog prostora, koji dobiva smisao razumjevanja i  artikulisanja čovjekove potrebe za prostorom.

Čovjek je ključna figura naše izložbe!

Dobro došli!

Detalje o program izložbe možete pronaći na našem plakatu.

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


VOLS EUROPE. Volunteer Management in Europe’s Youth sector

Volontiranje među mladima i organizacijama koje se bave pitanjima mladih...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedničke europske povjesti...


YOUTH ADVOCATE

pomoći jačanju kapaciteta za sudjelovanje u procesu donošenja politika za službenike za mlade na Balkanu i u Turskoj...


Naši Partneri

 

LDA Izdvojeno