Pretraga Sajta

image image

Speed date a politician - 36 klučnih pitanja za mlade Mostara

"Speed date a politician - 36 klučnih pitanja za mlade Mostara", Vijeće mladih Grada Mostara u saradnji sa LDA.

Vijeće mladih Grada Mostara u saradnji sa Agencijom lokalne demokratije Mostar uz podršku Vijeća Evrope i uz finansijsku podršku Lihtenštajna će u periodu od augusta/kolovoza do oktobra/listopada implementirati projekat "Speed date a politician-36 klučnih pitanja za mlade Mostara".

Cilj projekta "Speed date a politician - 36 ključnih pitanja za mlade grada Mostara" jeste povećati odgovornost i učešće mladih političara na političkoj sceni Mostara te povećati motivaciju mladih za izlazak na izbore 2014. godine.

Zašto Mostar i ovaj projekat? Da krenemo od činjenice da je to jedini grad u kojem nisu održani lokalni izbori. Razloga za to je mnogo, posljedice su još strašnije. Postoji li lijek za ove razloge?! Rijedak ali ne i nemoguć. Ovaj projekat je jedan mali pencilin i svijetla tačka na kraju mostarskog tunela.
Ideja projekta jeste da mladi ljudi postave 36 ključnih pitanja mladim političarima koji predstavljaju budućnost Mostarske političke scene i koji će se boriti za bolju budućnost u našem gradu. "Brzi spoj sa političarima" bit će snimljen, dokumentovan i objavljen na web stranicama Vijeća mladih Grada Mostara (www.vmgm.org) i Agencije lokalne demokratije Mostar (www.ldamostar.org).

Posao? Socijalna zaštita? Korupcija? Mito? Poticaji? Kako aktivrati mlade?

Želimo čuti odgovore od naših budućih predstavnika na političkoj sceni.

POGLEDAJTE:

Transkript odgovora na 36 ključnih pitanja upućenih od strane mladih grada Mostara predstavnicima podmlatka političkih partija u gradu Mostaru.

 

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


CARAVAN NEXT. Feed the Future: Art moving cities

Osnaživanje svake zajednice, dugotrajna društvena i kulturna transformacija...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedničke europske povjesti...


Naši Partneri


Regione Puglia


Grad Mostar

LDA Izdvojeno