Pretraga Sajta

image image

Jačanje uloge žena i mladih političkih lidera u javnom i političkom životu u BiH - FAZA 2

USAID i Vijeće/Savjet Evrope realizuju drugu fazu programa Jačanje uloge žena i mladih političkih lidera u Bosni i Hercegovini. Nakon prve faze 21-mjesečnog programa koji je trajao od septembra 2011. godine do juna 2013. godine, druga faza se nastavlja do januara 2015. godine. Programske aktivnosti se realizuju u dva smjera, kako bi što bolje podržale snažnije uključivanje žena i mladih u političke procese u BiH.

Aktivnosti su usmjerene na ostvarenje sljedećih ciljeva:
1) Veća angažovanost žena u političkim procesima i
2) Stvaranje nove i odgovornije generacije lidera unutar političkih partija

Sveukupni cilj programa je da osnaži žene i mlade u svrhu preuzimanja aktivnije uloge u političkim procesima. Program će pomoći stvaranje nove i odgovornije generacije lidera unutar političkih partija, te podići svijest o važnosti uloge žena u političkim procesima, te povećati njihov angažman u politici.

Agencija lokalne demokratije Mostar u saradnji sa koordinatoricama, projektne aktivnosti će provoditi u periodu od marta do oktobra 2014. godine i to na području Grada Mostara, općina Jablanica i Konjic, te Posušje, Široki Brijeg, Ljubuški i Grude. Organizirati će se ukupno 10 radionica na kojima se planira raditi sa ukupno 800 učesnica.

Brošuru projekta možete preuzeti OVDJE

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


CARAVAN NEXT. Feed the Future: Art moving cities

Osnaživanje svake zajednice, dugotrajna društvena i kulturna transformacija...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedničke europske povjesti...


Naši Partneri


Regione Puglia


Grad Mostar

LDA Izdvojeno