Pretraga Sajta

image image image image image

Jačanje uloge žena i mladih političkih lidera u javnom i političkom životu u BiH - FAZA 2

USAID i Vijeće/Savjet Evrope realizuju drugu fazu programa Jačanje uloge žena i mladih političkih lidera u Bosni i Hercegovini. Nakon prve faze 21-mjesečnog programa koji je trajao od septembra 2011. godine do juna 2013. godine, druga faza se nastavlja do januara 2015. godine. Programske aktivnosti se realizuju u dva smjera, kako bi što bolje podržale snažnije uključivanje žena i mladih u političke procese u BiH.

Aktivnosti su usmjerene na ostvarenje sljedećih ciljeva:
1) Veća angažovanost žena u političkim procesima i
2) Stvaranje nove i odgovornije generacije lidera unutar političkih partija

Sveukupni cilj programa je da osnaži žene i mlade u svrhu preuzimanja aktivnije uloge u političkim procesima. Program će pomoći stvaranje nove i odgovornije generacije lidera unutar političkih partija, te podići svijest o važnosti uloge žena u političkim procesima, te povećati njihov angažman u politici.

Agencija lokalne demokratije Mostar u saradnji sa koordinatoricama, projektne aktivnosti će provoditi u periodu od marta do oktobra 2014. godine i to na području Grada Mostara, općina Jablanica i Konjic, te Posušje, Široki Brijeg, Ljubuški i Grude. Organizirati će se ukupno 10 radionica na kojima se planira raditi sa ukupno 800 učesnica.

Brošuru projekta možete preuzeti OVDJE

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


VOLS EUROPE. Volunteer Management in Europe’s Youth sector

Volontiranje među mladima i organizacijama koje se bave pitanjima mladih...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedničke europske povjesti...


YOUTH ADVOCATE

pomoći jačanju kapaciteta za sudjelovanje u procesu donošenja politika za službenike za mlade na Balkanu i u Turskoj...


Naši Partneri

 

LDA Izdvojeno