Pretraga Sajta

image image image image image

NUT - Nove urbane topologije

Nove urbane topologije u Bejrutu i Mostaru

Projekt je fokusiran na dva grada koja su kroz historiju bila pod stalnim uticajem bogatstva kultura i fragmentacije društva.
Jedan multikulturalni grad zadržava svoje mogućnosti i izazove, kulturno bogatstvo i fragmentacije društva. Projekt "Nove Urbane topologije - Mostar i Bejrut" (proljeće/jesen 2014.) usredotočuje se na dva grada koja su kroz historiju bila pod stalnim uticajem ovih pitanja, dva grada koja se uvijek iznova mijenjaju između interakcije i fragmentacije, Bejrut (Libanon) i Mostar (Bosna i Hercegovina). Program je finasijski podržan od strane Švedske lutrije, realizira ga Fondacija Fargfabriken iz Štokholma, a u Mostaru u patnerstvu sa Agencijom lokalne demokratije uz saradnju sa Gradom Mostarom.Kao i neki drugi gradovi, Bejrut je izrastao iz građanskog rata i invazije i povratio svoj ekonomski razvoj opet i iznova. Međutim glomazni projekti urbanog razvoja poduzeti od strane privatnika u posljednjih nekoliko godina, veoma rijetko svoj korijen imaju u stvarnim potrebama građana. U međuvremenu plan grada Bejruta i njegov razvoj snažno karakterizira podjela između različitih etničkih grupa u zemlji.
Mostar je takođe grad snažno definiran fizičkim i mentalnim podjelama, višegodišnjim ratom grad je podijeljen između Bošnjaka i Hrvata. Nasljeđe rata još je uvijek jako prisutno, a nesumnjivo je najprisutnije u samom središtu grada - Distriktu, koji prestavlja praznu urbanu tampon zonu između gradskih etničkih zajednica.
Osposobljavanjem institucija i pojedinaca koji se bave kulturom, da preuzmu aktivnu i stratigijsku ulogu na polju urbanizma, "Nove urbane topologije" će promovirati održivi i demokratski urbani razvoj u Mostaru i Bejrutu. Ovaj projekt će omogućiti toliko potrebni prekogranični dijalog unutar gradova te između različitih društvenih sektora.Iskustva projekta "Nove urbanie topologije - Mostar i Bejrut" će biti prezentirana na izložbi na jesen 2014. u oba grada, sa posebnim osvrtom na proces urbanizacije i urbanih rješenja koja omogućuju integracije. Zajednička izložba u Fargfabrikenu na jesen 2014. će naglasiti i istaći ideje i iskustva iz Bejruta i Mostara te drugih gradova čija su iskustva takođe aktivno uključena u projekt.

Bejrut - Mostar
Izložba - jesen 2014

Sve to ima nešto da savlada i premosti: nered, smrt, besmisao. Jer, sve je prelaz, most čiji se krajevi gube u beskonačnosti, a prema kom su svi zemni mostovi samo dečije igračke, bledi simboli.
Dobotnik Nobelove nagrade
Književnik Ivo Andrić

Grad se sastoji od mozaika slika vremena koje su u njegovo biće utkane materijalno i duhovno. Znati kako prepoznati i čitati grad u njegovom vremenu i arhitektonskoj vrijednosti je vrsta umjetnosti. Takvo je čitanje Mostara.
Nažalost, nakon rata devedesetih Mostar je postao "grad slučaj" o kome se dugo vremena govorilo samo u negativnom kontekstu, kao o gradu paralelizma, podjela i negativnih političkih i društvenih zbivanja.

Ipak, historijski identitet grada Mostara u svom kontinuitetu govori o gradu svjetlosti, ljepote i pozitivne energije. Međutim to se mora znati prepoznati i tumačiti u savremenom kontekstu. Nije lako napraviti stabilne korake u savremenu budućnosti u gradu u kojem je sve podijeljeno na dva dijela.
Iako to nije lako, nije nemoguće.

Danas, dvadeset godina poslije rata, nakon niza uspješno rekonsturuiranih objekata u gradu, važno je rekonstruirati i obnoviti odnos među ljudima. To je proces koji zahtijeva puno truda, kreativnosti i dobre volje na obje strane.Jedan od načina da se uspostavi dijalog i komunikacija među ljudima je kroz umjetnost. Ako neko želi razumjeti što će donijeti budućnost, onda mora prihvatiti prošlost, ali mora živjeti i u sadašnjosti.
Također, kako bi mogli prepoznati sami sebe, morate vidjeti situaciju i sudbinu drugih ljudi sa sudbinom istom ili sličnom vašoj.
Izložba Bejrut-Mostar samo želi prikazati ljude i gradove koji imaju sličnu sudbinu. Kako bi se jasno pokazao ovaj fenomen, kao glavni dio izložbe planira se prikazati dokumentarni film, koji će ispričati priče o gradovima i njihovim ljudima, historiju, sadašnjosti i budućnosti, emocije, identitet, društvena previranja, itd.
Filmovi će se koristiti kao vrijedan medij za prikazivanje brzih urbanih promjena, društveno, politički i arhitektonski. Dokumentarnim filmom će se moći istražiti urbana historija grada i analizirati sadašnje urbane promjene.

Kako izložba ne bi bila shvaćena kao platforma serviranih podataka, odlučili smo napraviti izložbu koja će izazvati interes posjetitelja da učestvuju u raspravama i diskusijama, kao i organiziranim javnim radionicama. U tom kontekstu cijeli proces će imati oba aspekta, statični i interaktivni.

Izložba će generirati oboje, date podatke, kao i informacije dobivene od posjetitelja. To će biti ključna tačka izložbe, što će predstavljati društveni i ambijentalni dar gradu Mostaru.

Izložba će se održati na nekoliko lokacija i tako će biti "mapirana". Izložba će ujediniti fizički podijeljeni grad. To će biti "art transverzala" koja će povezati dvije obale rijeke.

Suština je pokazati ljudsko biće, kroz prostorni dijalog u kontekstu relacije "Bejrut - Mostar", ali ujedno i monolog Mostara na temu "prošlost - sadašnjost - budućnost.

Tri lokacije na kojima će sadržaj izložbe u Mostaru biti prikazan u isto vrijeme su: "Španski trg / Šetalište", "Muzička škola" i "Izložbeni centar MuM" u neposrednoj blizini Starog mosta, UNESCO-ve svjetske kulturne baštine.

Želimo pokazati i dokazati da je prostor bez čovjeka samo bezgranično područje koje može i ne mora imati funkciju. Samo postojanje čovjeka i njegova prisutnost daje doprinos stvaranju iskoristivog prostora, koji dobiva smisao razumjevanja i artikulisanja čovjekove potrebe za prostorom.

Čovjek je ključna figura naše izložbe!

 

Patchwork of Narratives – Mostar from Färgfabriken on Vimeo.

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


VOLS EUROPE. Volunteer Management in Europe’s Youth sector

Volontiranje među mladima i organizacijama koje se bave pitanjima mladih...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedničke europske povjesti...


YOUTH ADVOCATE

pomoći jačanju kapaciteta za sudjelovanje u procesu donošenja politika za službenike za mlade na Balkanu i u Turskoj...


Naši Partneri

 

LDA Izdvojeno