Pretraga Sajta

image image

NUT - Nove urbane topologije

Nove urbane topologije u Bejrutu i Mostaru

Projekt je fokusiran na dva grada koja su kroz historiju bila pod stalnim uticajem bogatstva kultura i fragmentacije društva.
Jedan multikulturalni grad zadržava svoje mogućnosti i izazove, kulturno bogatstvo i fragmentacije društva. Projekt "Nove Urbane topologije - Mostar i Bejrut" (proljeće/jesen 2014.) usredotočuje se na dva grada koja su kroz historiju bila pod stalnim uticajem ovih pitanja, dva grada koja se uvijek iznova mijenjaju između interakcije i fragmentacije, Bejrut (Libanon) i Mostar (Bosna i Hercegovina). Program je finasijski podržan od strane Švedske lutrije, realizira ga Fondacija Fargfabriken iz Štokholma, a u Mostaru u patnerstvu sa Agencijom lokalne demokratije uz saradnju sa Gradom Mostarom.Kao i neki drugi gradovi, Bejrut je izrastao iz građanskog rata i invazije i povratio svoj ekonomski razvoj opet i iznova. Međutim glomazni projekti urbanog razvoja poduzeti od strane privatnika u posljednjih nekoliko godina, veoma rijetko svoj korijen imaju u stvarnim potrebama građana. U međuvremenu plan grada Bejruta i njegov razvoj snažno karakterizira podjela između različitih etničkih grupa u zemlji.
Mostar je takođe grad snažno definiran fizičkim i mentalnim podjelama, višegodišnjim ratom grad je podijeljen između Bošnjaka i Hrvata. Nasljeđe rata još je uvijek jako prisutno, a nesumnjivo je najprisutnije u samom središtu grada - Distriktu, koji prestavlja praznu urbanu tampon zonu između gradskih etničkih zajednica.
Osposobljavanjem institucija i pojedinaca koji se bave kulturom, da preuzmu aktivnu i stratigijsku ulogu na polju urbanizma, "Nove urbane topologije" će promovirati održivi i demokratski urbani razvoj u Mostaru i Bejrutu. Ovaj projekt će omogućiti toliko potrebni prekogranični dijalog unutar gradova te između različitih društvenih sektora.Iskustva projekta "Nove urbanie topologije - Mostar i Bejrut" će biti prezentirana na izložbi na jesen 2014. u oba grada, sa posebnim osvrtom na proces urbanizacije i urbanih rješenja koja omogućuju integracije. Zajednička izložba u Fargfabrikenu na jesen 2014. će naglasiti i istaći ideje i iskustva iz Bejruta i Mostara te drugih gradova čija su iskustva takođe aktivno uključena u projekt.

Bejrut - Mostar
Izložba - jesen 2014

Sve to ima nešto da savlada i premosti: nered, smrt, besmisao. Jer, sve je prelaz, most čiji se krajevi gube u beskonačnosti, a prema kom su svi zemni mostovi samo dečije igračke, bledi simboli.
Dobotnik Nobelove nagrade
Književnik Ivo Andrić

Grad se sastoji od mozaika slika vremena koje su u njegovo biće utkane materijalno i duhovno. Znati kako prepoznati i čitati grad u njegovom vremenu i arhitektonskoj vrijednosti je vrsta umjetnosti. Takvo je čitanje Mostara.
Nažalost, nakon rata devedesetih Mostar je postao "grad slučaj" o kome se dugo vremena govorilo samo u negativnom kontekstu, kao o gradu paralelizma, podjela i negativnih političkih i društvenih zbivanja.

Ipak, historijski identitet grada Mostara u svom kontinuitetu govori o gradu svjetlosti, ljepote i pozitivne energije. Međutim to se mora znati prepoznati i tumačiti u savremenom kontekstu. Nije lako napraviti stabilne korake u savremenu budućnosti u gradu u kojem je sve podijeljeno na dva dijela.
Iako to nije lako, nije nemoguće.

Danas, dvadeset godina poslije rata, nakon niza uspješno rekonsturuiranih objekata u gradu, važno je rekonstruirati i obnoviti odnos među ljudima. To je proces koji zahtijeva puno truda, kreativnosti i dobre volje na obje strane.Jedan od načina da se uspostavi dijalog i komunikacija među ljudima je kroz umjetnost. Ako neko želi razumjeti što će donijeti budućnost, onda mora prihvatiti prošlost, ali mora živjeti i u sadašnjosti.
Također, kako bi mogli prepoznati sami sebe, morate vidjeti situaciju i sudbinu drugih ljudi sa sudbinom istom ili sličnom vašoj.
Izložba Bejrut-Mostar samo želi prikazati ljude i gradove koji imaju sličnu sudbinu. Kako bi se jasno pokazao ovaj fenomen, kao glavni dio izložbe planira se prikazati dokumentarni film, koji će ispričati priče o gradovima i njihovim ljudima, historiju, sadašnjosti i budućnosti, emocije, identitet, društvena previranja, itd.
Filmovi će se koristiti kao vrijedan medij za prikazivanje brzih urbanih promjena, društveno, politički i arhitektonski. Dokumentarnim filmom će se moći istražiti urbana historija grada i analizirati sadašnje urbane promjene.

Kako izložba ne bi bila shvaćena kao platforma serviranih podataka, odlučili smo napraviti izložbu koja će izazvati interes posjetitelja da učestvuju u raspravama i diskusijama, kao i organiziranim javnim radionicama. U tom kontekstu cijeli proces će imati oba aspekta, statični i interaktivni.

Izložba će generirati oboje, date podatke, kao i informacije dobivene od posjetitelja. To će biti ključna tačka izložbe, što će predstavljati društveni i ambijentalni dar gradu Mostaru.

Izložba će se održati na nekoliko lokacija i tako će biti "mapirana". Izložba će ujediniti fizički podijeljeni grad. To će biti "art transverzala" koja će povezati dvije obale rijeke.

Suština je pokazati ljudsko biće, kroz prostorni dijalog u kontekstu relacije "Bejrut - Mostar", ali ujedno i monolog Mostara na temu "prošlost - sadašnjost - budućnost.

Tri lokacije na kojima će sadržaj izložbe u Mostaru biti prikazan u isto vrijeme su: "Španski trg / Šetalište", "Muzička škola" i "Izložbeni centar MuM" u neposrednoj blizini Starog mosta, UNESCO-ve svjetske kulturne baštine.

Želimo pokazati i dokazati da je prostor bez čovjeka samo bezgranično područje koje može i ne mora imati funkciju. Samo postojanje čovjeka i njegova prisutnost daje doprinos stvaranju iskoristivog prostora, koji dobiva smisao razumjevanja i artikulisanja čovjekove potrebe za prostorom.

Čovjek je ključna figura naše izložbe!

 

Patchwork of Narratives – Mostar from Färgfabriken on Vimeo.

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


CARAVAN NEXT. Feed the Future: Art moving cities

Osnaživanje svake zajednice, dugotrajna društvena i kulturna transformacija...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedničke europske povjesti...


Naši Partneri


Regione Puglia


Grad Mostar

LDA Izdvojeno