Pretraga Sajta

image image image image image

Sastanak u Ministarstvu odbrane BiH

Odran sastanak Ministra odbrane i predstavnika Atlantskog vije?a BiH

Ministar odbrane BiH Zekerijah Osmi? je sa saradnicima danas 03.12.2013. godine odrao sastanak sa predstavnicima Atlantskog vije?a BiH i studenata iz Federacije BiH i Unije studenata iz Republike Srpske. Ispred Atlantskog vije?a BiH sastanku je prisustvovala predsjednica ove organizacije dr.sc. Dijana Gupta Hrustanovi?, izvrna direktorica Agencije za lokalnu demokratiju iz Mostara Denana Dedi? te izvrni direktor Mree nevladinih organizacija Republike Srpske Sekara Batri?.
Gospo?a Dijana Gupta Hrustanovi? je upoznala predstavnike MO BiH sa projektom BiH na putu prema NATO, aktivnostima koje je ova organizacije sprovela u cilju promocija principa i propisa NATO-a, Partnerstva za mir i ostalih me?unarodnih organizacija za osiguravanje mira i sigurnosti te upoznavanje gra?ana BiH sa istim. Govore?i o potrebi saradnje sa organizacijama koje imaju iste ili sli?ne ciljeve djelatnosti, izvrni direktor Agencije za lokalnu demokratiju iz Mostara Denana Dedi? je naglasila potrebu irenja ove mree, novih projekata, koji bi uklju?ili i druge sredine iz cijele BiH koje do sada nisu bile dijelom ovih aktivnosti. Fokus je na uspostavljanju saradnje gra?ana i lokalnih vlasti, a edukacija civilnog drutva je klju? uspjeha ovog projekta.Predstavnici studenata su govorili o njihovim iskustvima na edukacijama i seminarima o NATO-u te akcentirali potrebu za to ve?im angamanom mladih ljudi i predstavnika medija u irenju informacija u svrhu osiguranja podrke javnosti i izgradnje pozitivnog javnog miljenja o neophodnosti pristupanja BiH u euroatlanske integracije.

Ministar Osmi? je pozdravio napore Atlantskog vije?a BiH u promociji vrijednosti NATO-a na cijeloj teritoriji BiH te posebno zalaganja u oblasti edukacije i afirmacije uloge mladih ljudi u ovoj oblasti.

Smatramo da nevladine organizacije i civilni sektor u cjelini mogu i trebaju biti partneri dravnim institucijama u realizaciji Akcionog plana NATO komunikacijske strategije BiH. Spremni smo i otvoreni za saradnju sa Atlantskim vije?em BiH i drugim srodnim asocijacijama za rad na zajedni?kim projektima, naglasio je ministar.
Izvor: web stranica Ministarstva odbrane BiH

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


VOLS EUROPE. Volunteer Management in Europe’s Youth sector

Volontiranje među mladima i organizacijama koje se bave pitanjima mladih...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedničke europske povjesti...


YOUTH ADVOCATE

pomoći jačanju kapaciteta za sudjelovanje u procesu donošenja politika za službenike za mlade na Balkanu i u Turskoj...


Naši Partneri

LDA Izdvojeno