Pretraga Sajta

image image image image image

Održan dvodnevni trening za predsjednike Mjesnih zajednica i predstavnike nevladinih organizacija Op?ine Jablanica na temu: „Javno zagovaranje i lobiranje“.

Agencija lokalne demokratije (LDA) Mostar u sklopu projekta „Poboljšanje usluga lokalne samouprave“ organizirala dvodnevni trening na temu: „Javno zagovaranje i lobiranje”.

 

Trening se održao u Omladinskom klubu „Pod istim suncem“ Jablanica dana 28. i 29. novembra 2013. godine, a istom su prisustvovali Predsjednici Mjesnih zajednica Op?ine Jablanica i predstavnici nevladinih organizacija koje gravitiraju na ovom podru?ju.

 

Cilj treninga je upoznati predsjednike Mjesnih zajednica i predstavnike nevladinih organizacija sa pozadinom javnog zagovaranja, elementima i dinamikom javnog zagovaranja, tri tipa zagovaranja, tri principa zagovaranja, 4 temelja javnog zagovaranja (PCMT), fazama u kampanjama javnog zagovaranja, identifikacija i definicija problema/tema, „Lista 16“ za izbor problema, postavljanje ciljeva – SMART, rad s medijima i poruke, pregovaranjem i lobiranjem – tehnike i metodi, te monitoring i evaluacija kampanje.

Projekat: „Poboljšanje usluga lokalne samouprave“ finansijski je podržan od strane Fonda otvoreno društvo BiH.

 

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


VOLS EUROPE. Volunteer Management in Europe’s Youth sector

Volontiranje među mladima i organizacijama koje se bave pitanjima mladih...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedniÄŤke europske povjesti...


YOUTH ADVOCATE

pomoći jačanju kapaciteta za sudjelovanje u procesu donošenja politika za službenike za mlade na Balkanu i u Turskoj...


Naši Partneri

LDA Izdvojeno