Pretraga Sajta

image image

Održan dvodnevni trening za predsjednike Mjesnih zajednica i predstavnike nevladinih organizacija Op?ine Konjic

Dana  18 i 19.11.2013 Agencija lokalne demokratije (LDA) Mostar u sklopu projekta „Poboljšanje usluga lokalne samouprave“ organizirala dvodnevni trening  za predsjednike Mjesnih zajednica (MZ) i predstavnike nevladinih organizacija (NVO) iz Op?ine Konjic na temu: „Zna?aj i tehnike procesa planiranja uz u?eš?e gra?ana – Participatory Planning Process”.

Cilj treninga je upoznati predsjednike (MZ) i predstavnike (NVO) sa akcionim i strateškim planiranjem, participacijom, uslovima uspješne suradnje te principima participatornog planiranja.

Tako?er predsjednici MZ i predstavnici NVO su upoznati sa mehanizmima koji se koriste za uspješno uklju?ivanje gra?ana u procese odlu?ivanja kao što su: Javna rasprava i sastanak, sastanak u gradskoj vije?nici, mišljenje gra?ana – istraživanje stava, fokus grupe, Ad hoc savjetodavni odbori, redovna tijela i komisije, primjena tehnologije, udruženja zajednice, mjesni uredi, javno informiranje, edukativni programi te odnosi sa medijima.

Trening je uprili?en u Bosanskom kulturnom centru (Drvena sala), Varda b.b.
Projekat: „Poboljšanje usluga lokalne samouprave“ima za cilj:
Pove?anje odgovornosti lokalnih vlasti u pružanju javnih usluga/pove?anju kvaliteta života gra?ana kroz efikasno uklju?ivanje informisanih gra?ana u proces kreiranja i realizacije lokalnih politika, zasnovan na rezultatima PULS-a.

Projekt je finansijski podržan od strane Fonda otvoreno društvo BiH.

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


CARAVAN NEXT. Feed the Future: Art moving cities

Osnaživanje svake zajednice, dugotrajna društvena i kulturna transformacija...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedniÄŤke europske povjesti...


Naši Partneri


Regione Puglia


Grad Mostar

LDA Izdvojeno