Pretraga Sajta

image image image image image

Održan dvodnevni trening za predsjednike Mjesnih zajednica i predstavnike nevladinih organizacija Op?ine Konjic

Dana  18 i 19.11.2013 Agencija lokalne demokratije (LDA) Mostar u sklopu projekta „Poboljšanje usluga lokalne samouprave“ organizirala dvodnevni trening  za predsjednike Mjesnih zajednica (MZ) i predstavnike nevladinih organizacija (NVO) iz Op?ine Konjic na temu: „Zna?aj i tehnike procesa planiranja uz u?eš?e gra?ana – Participatory Planning Process”.

Cilj treninga je upoznati predsjednike (MZ) i predstavnike (NVO) sa akcionim i strateškim planiranjem, participacijom, uslovima uspješne suradnje te principima participatornog planiranja.

Tako?er predsjednici MZ i predstavnici NVO su upoznati sa mehanizmima koji se koriste za uspješno uklju?ivanje gra?ana u procese odlu?ivanja kao što su: Javna rasprava i sastanak, sastanak u gradskoj vije?nici, mišljenje gra?ana – istraživanje stava, fokus grupe, Ad hoc savjetodavni odbori, redovna tijela i komisije, primjena tehnologije, udruženja zajednice, mjesni uredi, javno informiranje, edukativni programi te odnosi sa medijima.

Trening je uprili?en u Bosanskom kulturnom centru (Drvena sala), Varda b.b.
Projekat: „Poboljšanje usluga lokalne samouprave“ima za cilj:
Pove?anje odgovornosti lokalnih vlasti u pružanju javnih usluga/pove?anju kvaliteta života gra?ana kroz efikasno uklju?ivanje informisanih gra?ana u proces kreiranja i realizacije lokalnih politika, zasnovan na rezultatima PULS-a.

Projekt je finansijski podržan od strane Fonda otvoreno društvo BiH.

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


VOLS EUROPE. Volunteer Management in Europe’s Youth sector

Volontiranje među mladima i organizacijama koje se bave pitanjima mladih...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedniÄŤke europske povjesti...


YOUTH ADVOCATE

pomoći jačanju kapaciteta za sudjelovanje u procesu donošenja politika za službenike za mlade na Balkanu i u Turskoj...


Naši Partneri

LDA Izdvojeno