Pretraga Sajta

image image image image image

Flayeri za projekat „Poboljšanje usluga lokalne samouprave“

Agencija lokalne demokratije Mostar u sklopu projekta „Poboljšanje usluga lokalne samouprave“  izradila i distribuirala flayere koji zorno ukazuju nadležnosti Gradske Uprave Grada Mostara (5 odjela sa pripadaju?im službama).

Ukupno je izra?eno 17500 flayera, od kojih je distribuirano 8000 u prvom krugu. Flayeri su distribuirani u 6 Podru?nih ureda plus šalter sala u centru, 6 mati?nih ureda i 40 mjesnih zajednica u Gradu Mostaru.

Drugi krug distribucije flayera je predvi?en za 12 mjesec 2013. godine.

 

Projekt:  „Poboljšanje usluga lokalne samouprave“ je finansijski podržan od strane Fonda otvoreno društvo BiH.

Flayere možete preuzeti pojedina?no klikom na slike koje vidite ispod:

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


VOLS EUROPE. Volunteer Management in Europe’s Youth sector

Volontiranje među mladima i organizacijama koje se bave pitanjima mladih...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedniÄŤke europske povjesti...


YOUTH ADVOCATE

pomoći jačanju kapaciteta za sudjelovanje u procesu donošenja politika za službenike za mlade na Balkanu i u Turskoj...


Naši Partneri

LDA Izdvojeno