Pretraga Sajta

image image

Flayeri za projekat „Poboljšanje usluga lokalne samouprave“

Agencija lokalne demokratije Mostar u sklopu projekta „Poboljšanje usluga lokalne samouprave“  izradila i distribuirala flayere koji zorno ukazuju nadležnosti Gradske Uprave Grada Mostara (5 odjela sa pripadaju?im službama).

Ukupno je izra?eno 17500 flayera, od kojih je distribuirano 8000 u prvom krugu. Flayeri su distribuirani u 6 Podru?nih ureda plus šalter sala u centru, 6 mati?nih ureda i 40 mjesnih zajednica u Gradu Mostaru.

Drugi krug distribucije flayera je predvi?en za 12 mjesec 2013. godine.

 

Projekt:  „Poboljšanje usluga lokalne samouprave“ je finansijski podržan od strane Fonda otvoreno društvo BiH.

Flayere možete preuzeti pojedina?no klikom na slike koje vidite ispod:

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


CARAVAN NEXT. Feed the Future: Art moving cities

Osnaživanje svake zajednice, dugotrajna društvena i kulturna transformacija...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedniÄŤke europske povjesti...


Naši Partneri


Regione Puglia


Grad Mostar

LDA Izdvojeno