Pretraga Sajta

image image

Trening: „ParlaNet – komunikacijski sistem Gradskog vije?a Grada Mostara“

Agencija lokalne demokratije (LDA) Mostar u sklopu projekta „Poboljšanje usluga lokalne samouprave“ organizirala trening na temu: „ParlaNet – komunikacijski sistem Gradskog vije?a Grada Mostara“ za povjerenike mjesnih zajednica Grada Mostara.

Projekat „Poboljšanje usluga lokalne samouprave“  ima za cilj:
Pove?ati odgovornost lokalnih vlasti u pružanju javnih usluga i poboljšanju kvaliteta života gra?ana, kroz efikasno uklju?ivanje informisanih gra?ana u proces kreiranja i realizacije lokalnih politika.
Budu?i da u Gradu Mostaru egzistiraju  42 mjesne zajednice trening je podjeljen na dva dana. Isti je imao za cilj upoznati povjerenike Mjesnih zajednica sa komunikacijskim sistemom ParlaNet, njegovim prednostima i nedostatcima, te dati mogu?nost povjerenicima kada bude izabrano novo Gradsko vije?e Grada Mostara da lakše komuniciraju sa svojim vje?nicima.

 

Trening se održao dana 27 i 28. 06.2013 u Hotelu Ero.
Projekt je finansijski podržan od strane Fonda otvoreno društvo BiH.

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


CARAVAN NEXT. Feed the Future: Art moving cities

Osnaživanje svake zajednice, dugotrajna društvena i kulturna transformacija...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedniÄŤke europske povjesti...


Naši Partneri


Regione Puglia


Grad Mostar

LDA Izdvojeno