Pretraga Sajta

image image

ALF FORUM

Anna Lindh Mediterana Forum

Anna Lindh Mediterana Forum je jedinstveni skup koji okuplja mlade lidere i organizacije civilnoga drutva, kao i utjecajne kreatore politika i interkulturalne stru?njake iz cijele Euro-mediteranske regije.
Drugo izdanje Anna Lindh Forum je odran od 4-7 travnja 2013. u francuskom gradu Marseilleu, europskoj prijestolnici kulture za 2013.

S ciljem dovo?enja gra?ana Euromed zajedno, 2013 Forum pokrenut je pod sloganom "Gra?ani za Mediteran", gdje je stvorena prilika da se razgovara o potrebi dijaloga i suradnje, kako se nositi s izazovima s kojima se suo?ava regija nakon povijesnog arapskog bu?enja i drutvenog utjecaja Ekonomske kriza u Europi.
U ovom novom mediteranskom kontekstu, forum je zna?ajan doga?aj za ponovno pokretanje dijaloga na regionalnoj razini. To?nije, Forum je bio i prilika za rjeavanje glavnih trendova, napetosti i prielaza sa kojima su suo?ene euro-mediteranska drutava, te za prilagodbu interkulturalni dijalog kao alat za gra?ansko sudjelovanje.

Dnevni red Forum je zamiljen bottom-up kroz niz pripremnih sastanaka Anna Lindh nacionalnih mrea i civilnog drutva, na temu mladih, ena, migracija, institucionalne suradnje i medija. Forum je bio organiziran u formatu trostrukih (paralelnih) doga?aja: AGORA (strateke rasprave i zagovaranja); MEDINA (primjeri dobre prakse i projektne ideje), a INTERKULTURALNI SAJAM (umreavanje i razmjena).
Predstavnica LDA Mostar sudjelovala na Forumu, kao jedna od govornica na platformi Medina (primjeri dobre prakse i projektne ideje) koja se isklju?ivo ticala tematike enskih pitanja, gdje je LDA Mostar imao priliku da iznese svoje najbolje prakse i iskustva o jednakosti ena i mukaraca, te promicanju europske Povelje za ravnopravnost ena i mukaraca, koju je Grad Mostar potpisao u studenom 2012. LDA Mostar je tako?er, zajedno s jo 4 organizacijama iz BiH, sudjelovala na INTERKULTURALNOM SAJMU (umreavanje i razmjena).

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


CARAVAN NEXT. Feed the Future: Art moving cities

Osnaživanje svake zajednice, dugotrajna društvena i kulturna transformacija...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedničke europske povjesti...


Naši Partneri


Regione Puglia


Grad Mostar

LDA Izdvojeno