Pretraga Sajta

image image image image image

ALF FORUM

Anna Lindh Mediterana Forum

Anna Lindh Mediterana Forum je jedinstveni skup koji okuplja mlade lidere i organizacije civilnoga drutva, kao i utjecajne kreatore politika i interkulturalne stru?njake iz cijele Euro-mediteranske regije.
Drugo izdanje Anna Lindh Forum je odran od 4-7 travnja 2013. u francuskom gradu Marseilleu, europskoj prijestolnici kulture za 2013.

S ciljem dovo?enja gra?ana Euromed zajedno, 2013 Forum pokrenut je pod sloganom "Gra?ani za Mediteran", gdje je stvorena prilika da se razgovara o potrebi dijaloga i suradnje, kako se nositi s izazovima s kojima se suo?ava regija nakon povijesnog arapskog bu?enja i drutvenog utjecaja Ekonomske kriza u Europi.
U ovom novom mediteranskom kontekstu, forum je zna?ajan doga?aj za ponovno pokretanje dijaloga na regionalnoj razini. To?nije, Forum je bio i prilika za rjeavanje glavnih trendova, napetosti i prielaza sa kojima su suo?ene euro-mediteranska drutava, te za prilagodbu interkulturalni dijalog kao alat za gra?ansko sudjelovanje.

Dnevni red Forum je zamiljen bottom-up kroz niz pripremnih sastanaka Anna Lindh nacionalnih mrea i civilnog drutva, na temu mladih, ena, migracija, institucionalne suradnje i medija. Forum je bio organiziran u formatu trostrukih (paralelnih) doga?aja: AGORA (strateke rasprave i zagovaranja); MEDINA (primjeri dobre prakse i projektne ideje), a INTERKULTURALNI SAJAM (umreavanje i razmjena).
Predstavnica LDA Mostar sudjelovala na Forumu, kao jedna od govornica na platformi Medina (primjeri dobre prakse i projektne ideje) koja se isklju?ivo ticala tematike enskih pitanja, gdje je LDA Mostar imao priliku da iznese svoje najbolje prakse i iskustva o jednakosti ena i mukaraca, te promicanju europske Povelje za ravnopravnost ena i mukaraca, koju je Grad Mostar potpisao u studenom 2012. LDA Mostar je tako?er, zajedno s jo 4 organizacijama iz BiH, sudjelovala na INTERKULTURALNOM SAJMU (umreavanje i razmjena).

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


VOLS EUROPE. Volunteer Management in Europe’s Youth sector

Volontiranje među mladima i organizacijama koje se bave pitanjima mladih...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedničke europske povjesti...


YOUTH ADVOCATE

pomoći jačanju kapaciteta za sudjelovanje u procesu donošenja politika za službenike za mlade na Balkanu i u Turskoj...


Naši Partneri

LDA Izdvojeno