Pretraga Sajta

image image image image image

Obavijest za medije

Edukacija o obrazovanju djece o pravima manjina

Mladi u Akciji (Youth In Action) je program Evropske Komisije, koji je namijenjen mladim ljudima Evrope. Cilj ovog programa jeste da nadahne osje?aj aktivnog Evropskog gra?anstva, solidarnosti i tolerancije me?u mladim Evropljanima, te da ih uklju?i kao sudionike u oblikovanju budu?nosti Evropske Unije.


Potovani,
Agencija Lokalne Demokratije (LDA) Mostar, u Mostaru, od 02. 09. marta 2013. organizovala je sedmodnevni Trening (obuku) na temu "Edukacija o obrazovanju djece o pravima manjina".

Cilj obuke bio je osnaiti organizacije koje se bave edukacijom djece o Pravima manjina, ali i organizacije koje se bave promocijom prava djece manjina. Glavni cilj je pruiti u?esnicima korisne alate i metodologiju koje mogu koristiti za edukaciju na temu u?e?a manjina i njihovom dijalogu sa drutvom, sa naglaskom na djecu, kao na aktivne gra?ane sutranjice.

Tokom sedam dana obuke, u Mostaru je boravilo 30 u?esnika iz 10 zemalja, pola iz Europske Unije, pola iz zemalja Jugoisto?ne Europe. U?esnici su imali priliku da podijele ne samo iskustva i primjere pozitivne prakse, nego i da razgovaraju o preprekama i idejama kako da poboljaju drutvenu inkluziju djece koja dolaze iz razli?itih manjinskih grupa, a i da ih obrazuju o navedenim problemima. Metode rada su svedene na grupne diskusije, okrugle stolove, roleplay, simulacije i razli?ite dinami?ne aktivnosti koje stimuliraju kreativnost i aktivno u?e?e.

LDA Mostar, kao lokalno registrovana neprofitna, nevladina organizacija, postoji ve? dugi niz godina, te je od svog osnutka implementirala brojne projekte u lokalnoj zajednici, sa ciljem podrke razvoju lokalne zajednice u procesu demokratizacije i pridruivanja EU, odgovaraju?i na potrebe i probleme u istoj, a sve to koriste?i principe multilateralne decentralizirane suradnje, uz uklju?ivanje razli?itih aktera. LDA Mostar je stvorila dobru saradnju me?u razli?itim akterima na razli?itim nivoima, to uklju?uje lokalne i regionalne vlasti, organizacije civilnog drutva, nevladine organizacije, te evropske institucije.

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


VOLS EUROPE. Volunteer Management in Europe’s Youth sector

Volontiranje među mladima i organizacijama koje se bave pitanjima mladih...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedničke europske povjesti...


YOUTH ADVOCATE

pomoći jačanju kapaciteta za sudjelovanje u procesu donošenja politika za službenike za mlade na Balkanu i u Turskoj...


Naši Partneri

LDA Izdvojeno