Pretraga Sajta

image image image image image

26.05.2009 - Mikrokreditna shema za jugoisto?nu Evropu

Asocijacija Agencija lokalne demokratije (ALDA) zapo?ela je sa implementacijom projekta Mikrokreditna shema za jugoisto?nu Evropu
Finansijsku podrku projektu obezbijedilo je Norveko ministarstvo vanjskih poslova i Razvojna banka Savjeta Evrope (CEB), a projekat se realizira u suradnji sa Agencijama lokalne demokratije koje djeluju na treitorijama Republika Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, i Intesa Sanpaolo bankom.
Agencija lokalne demokratije (LDA) Mostar u suradnji sa Intesa Sanpaolo bankom Bosne i Hercegovine sprovodi aktivnosti mikrokreditiranja za malo poduzetnitvo.
Radi se o mikrokreditima i kreditima za male biznise uz pruanje stru?ne savjetodavne podrke mladim poduzetnicima od strane uposlenika Agencije lokalne demokratije Mostar.
Cilj projekta je poticanje zapoljavanja, odnosno realizacija i provedba poduzetni?kih ideja kod po?etnika ili ve? aktivnih poduzetnika, obrtnika i obiteljskih poljoprivrednih doma?instava.
Naglasak je na klijentima sa inovativnim idejama koje doprinose kreiranju radnih mjesta ili proirenju djelatnosti, sa prioritetom u sljede?im sektorima: usluge, zanatstvo, mala proizvodnja, poljoprivreda i turizam.
Ukoliko ste zainteresirani:
1. Kontaktirajte Agenciju Lokalne demokratije Mostar i informiite se o uslovima kreditiranja,
Kontaktirati nas moete na sljede?i na?in:
Naziv organizacije: Agencija lokalne demokratije Mostar
Adresa: Adema Bu?a 13, 88 000 Mostar
Tel/Fax: 036/558-330; 036/558-331
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
2. Napravite biznis plan, uz stru?nu savjetodavnu pomo? konzultanta u LDA Mostar, nakon ?ega ?e biti napravljena preliminarna procjena isplativosti i kreditne sposobnosti klijenta,
3. Podnesite zahtjev za kredit u Intesa Sanpaolo banci,
4. Nakon odobrenja od strane Intesa Sanpaolo banke, kredit Vam se ispla?uje.

Koncept ?itavog projekta podrazumijeva da stru?ni konsultant, koji je odre?en od strane Agencije lokalne demokratije Mostar, ostvaruje kontakt sa zainteresovanim potencijalnim korisnicima ove kreditne linije. Svi zainteresovani mogu imati besplatnu savjetodavnu uslugu obezbije?enu od strane Agencije lokalne demokratije Mostar kroz cijeli proces realizacije kredita. Pomenuta savjetodavna usluga podrazumijeva davanje smjernica pri izradi samog biznis plana za konkretan investicioni projekat, preliminarnu ocjenu isplativosti projekta, ugovaranje kontakta sa odre?enim kreditnim slubenikom Intesa Sanpaolo banke i pra?enje realizacije projekta (ukoliko je kredit odobren).

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


VOLS EUROPE. Volunteer Management in Europe’s Youth sector

Volontiranje među mladima i organizacijama koje se bave pitanjima mladih...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedničke europske povjesti...


YOUTH ADVOCATE

pomoći jačanju kapaciteta za sudjelovanje u procesu donošenja politika za službenike za mlade na Balkanu i u Turskoj...


Naši Partneri

LDA Izdvojeno