Pretraga Sajta

image image

Agencija lokalne demokratije (LDA) Mostar, inicarala je obilježavanje Dana komšija / susjeda po prvi put u Bosni i Hercegovini. Grad Mostar i Gradsko vije?e podržali su inicijativu te je Grad Mostar postao prvi BiH grad koji je 26.05.2009. godine obilježio Dan komšija / susjeda.
Proslava je organizirana u dvije Mjesne zajednice, Podhum i Brankovac, uz u?eš?e gra?ana, predstavnika lokalne vlasti, gradona?elnika, predsjednika gradskog vije?a, službenika gradske administracije te vije?nika i politi?kih predstavnika gra?ana iz ovih gradskih podru?ja.

Osnovna ideja koju smo promovirali u skladu sa glavnim ciljem Dana komšija / susjeda, bila je druženje komšija / susjeda uz kafu i razgovor, te oživljavanje komšijskog duha i duha druženja, nekada tako jakog i važnog u našem gradu. Naime, grad Mostar je bio poznat po svom duhu i specifi?nom smislu za humor, koji je nažalost uglavnom izgubljen i zaboravljen tokom rata i turbulentnog politi?kog posljeratnog perioda.

Imaju?i u vidu jako tešku politi?ku i ekonomsku situaciju u našem gradu, ovaj doga?aj tako?e je bio prilika za gra?ane da se sretnu sa svojim politi?kim predstavnicima u neformalnoj atmosferi uz kafu, razgovor, muziku…Za njih ovo je bila prilika da razgovaraju o svojim svakodnevnim lokalnim problemima i o na?inu njihovog rješavanja uz podršku njihovih politi?kih predstavnika.

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


CARAVAN NEXT. Feed the Future: Art moving cities

Osnaživanje svake zajednice, dugotrajna društvena i kulturna transformacija...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedniÄŤke europske povjesti...


Naši Partneri


Regione Puglia


Grad Mostar

LDA Izdvojeno