Pretraga Sajta

image image

Dana 28. i 29. aprila / travnja Resursni centar za demokratizaciju (RCD) Agencije lokalne demokratije Mostar (LDA) organizirao je dvodnevni trening za predstavnike Ministarstava Hercegova?ko – Neretvanskog Kantona/Županije i gradske uprave Grada Mostara na temu: „Zna?aj i tehnike procesa planiranja uz u?eš?e gra?ana“. Prvi dan treninga se govorilo o planiranju (akcionom i strateškom),participaciji i uvjetima dobre suradnje, principima participativnog planiranja, identifikaciji problema i definiranju ciljeva.
Drugi dan treninga je bio posve?en konkretnim mehanizmima za uklju?ivanje gra?ana u proces donošenja odluka, kao što su: javna rasprava, sastanak sa gradskim vije?em, istraživanje stava/mišljenja gra?ana, fokus grupe, ad hoc savjetodavni odbori i grupe, redovna tijela i komisije, primjena modernih tehnologija, udruženja zajednice, mjesni uredi, otvorena vrata, javno informiranje te o edukativnim programima i narodnom izvještavanju.
Glavni cilj treninga je bio pojasniti predstavnicima gradskih i kantonalnih institucija da su gra?ani partneri, a ne suparnici u procesu planiranja.

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


CARAVAN NEXT. Feed the Future: Art moving cities

Osnaživanje svake zajednice, dugotrajna društvena i kulturna transformacija...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedniÄŤke europske povjesti...


Naši Partneri


Regione Puglia


Grad Mostar

LDA Izdvojeno