Pretraga Sajta

image image image image image

Dana 28. i 29. aprila / travnja Resursni centar za demokratizaciju (RCD) Agencije lokalne demokratije Mostar (LDA) organizirao je dvodnevni trening za predstavnike Ministarstava Hercegova?ko – Neretvanskog Kantona/Županije i gradske uprave Grada Mostara na temu: „Zna?aj i tehnike procesa planiranja uz u?eš?e gra?ana“. Prvi dan treninga se govorilo o planiranju (akcionom i strateškom),participaciji i uvjetima dobre suradnje, principima participativnog planiranja, identifikaciji problema i definiranju ciljeva.
Drugi dan treninga je bio posve?en konkretnim mehanizmima za uklju?ivanje gra?ana u proces donošenja odluka, kao što su: javna rasprava, sastanak sa gradskim vije?em, istraživanje stava/mišljenja gra?ana, fokus grupe, ad hoc savjetodavni odbori i grupe, redovna tijela i komisije, primjena modernih tehnologija, udruženja zajednice, mjesni uredi, otvorena vrata, javno informiranje te o edukativnim programima i narodnom izvještavanju.
Glavni cilj treninga je bio pojasniti predstavnicima gradskih i kantonalnih institucija da su gra?ani partneri, a ne suparnici u procesu planiranja.

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


VOLS EUROPE. Volunteer Management in Europe’s Youth sector

Volontiranje među mladima i organizacijama koje se bave pitanjima mladih...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedniÄŤke europske povjesti...


YOUTH ADVOCATE

pomoći jačanju kapaciteta za sudjelovanje u procesu donošenja politika za službenike za mlade na Balkanu i u Turskoj...


Naši Partneri

LDA Izdvojeno