Pretraga Sajta

image image

24.04.2009. - Radionica na temu "Komunikacija medija s institucijama organa vlasti i prakti?na radionica novinarstva"

Dana 24. Aprila/travnja Resursni centar za demokratizaciju (RCD) Agencije lokalne demokratije Mostar (LDA) organizirao je radionicu za predstavnike mostarskih medijskih ku?a na temu "Komunikacija medija s institucijama organa vlasti i prakti?na radionica novinarstva".
Na prvom dijelu radionice ""Prakti?na radionica novinarstva"" bilo je rije?i o tome kako prepoznati vijest, kako napisati vijest te kako od priloga s terena napraviti vijest za web stranicu, budu?i da ve?ina medija ima svoje web stranice.
U drugom dijelu radionice ""Kako ostvariti to bolju komunikaciju medija s institucijama organa vlasti"" govorilo se o komunikaciji novinara s organima vlasti u Gradu Mostaru i Hercegova?ko-neretvanskoj kantonu/upaniji, uz posebnu prezentaciju rada ureda za odnose sa javno?u Grada Mostara.
Jedan od ciljeva radionice je bio upoznati mlade novinare s osobama koje rade u spomenutim urednima kako da bi na to jednostavni na?in mogli do?i do informacija koje su im potrebne za rad.

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


CARAVAN NEXT. Feed the Future: Art moving cities

Osnaživanje svake zajednice, dugotrajna društvena i kulturna transformacija...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedničke europske povjesti...


Naši Partneri


Regione Puglia


Grad Mostar

LDA Izdvojeno